Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HV a jeho rozdělení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (128 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Umožňuje posoudit hospodaření účetní jednotky Porovnáváme výnosy a náklady Provozní x finančníVlastní zdroj DAŇ Z PŘÍJMU ze zákona o dani z příjmu vyplývá účetní jednotce daňová povinnostPO 19 %ztráta: do 5 letodčítané dary: min. 2 000 Kč, max. 10 % sníženého ZDSleva na dani -zaměstnanec se ZPS (18 000 Kč)koeficient -zaměstnanec se ZPS s těžším zdravotním postižením (60 000 Kč) 591/341, účtuje se do nákladů běžného období ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT slouží k převodu obratů nákladů a výnosů na konci účetního období → zjištění HV Převod nákladů710/5..Převod výnosy 6…/710 DISPONIBILNÍ ZISK = čistý zisk po zdanění, který má UJ k dispozici na začátku nového účetního období ROZDĚLENÍ HV rozhoduje valná hromada, která se musí konat do 6 měsíců (v a. s. i s. r. o.) účet 431 (nemůže vykazovat konečný zůstatek) FONDY TVOŘENÍ ZE ZISKU vlastní zdroj financováníRezervní fondy (421) – na úhradu ztrátyFond odměn (424.1) – podíly na zisku zaměstnancůSociální fond(424.2) – vstupenky na hokej... FKSP – na kulturní a sportovní akce pro zaměstnance, příspěvky na dovolené... ROZDĚLENÍ ZISKU v S. R. O. a A. S. ÚHRADA ZTRÁTY V S. R. O.ÚHRADA ZTRÁTY V A. S. V A. s. nemůžeme předepsat ztrátu k úhradě společníkovi, protože za závazky společnosti neručí. INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL FO, která se stala účetní jednotkouvede účetnictví, ale je zdaňován podle daně z příjmu FO (15 %)o použití HV rozhoduje podnikatelHV se převádí na účet 491 (může mít i aktivní zůstatek pokud je podnikatel ve ztrátě)

Témata, do kterých materiál patří