Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová evidence

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daňová evidence DAŇOVÁ EVIDENCE je dána zákony o dani z příjmu je vedena v příjmech a výdajích vedou například živnostníci, advokáti, umělci, sportovci ten, kdo vede daňovou evidenci, není účetní jednotkou OBRAT = kolik do toho dal PŘÍJEM = tržba VÝDAJ = výplata, elektřina, daně, pojistky, nájem, suroviny, … AKONTACE = může být i polovina, splátkový kalendář Daňová evidence je zapsána v: a) Peněžní deník / Deník příjmů a výdajů b) Kniha závazků a pohledávek – kniha přijatých a vydaných faktur c) Pomocné knihy PENĚŽNÍ DENÍK veden v příjmech a výdajích zapisují se do něj uskutečněné účetní operace→ proběhla platba platba hotovostně– příjmový a výdajový pokladní doklad (PPD a VPD) platba bezhotovostně– přes běžný účet – výpis z běžného účtu faktury, které byly přijaté nebo vydané zapisuji doknihy závazků a pohledávek POMOCNÉ KNIHY INVENTÁRNÍ KNIHA + inventární karty DM a OM KNIHA ZÁSOB – skladní karty KNIHA JÍZD další pomocné knihy si tvoří podnikatel sám podle potřeby – kniha objednávek, rezervační kniha, … POKLADNÍ KNIHA – příjmové a výdajové, cestovní příkazy PENĚŽNÍ DENÍK A – datum uskutečnění účetního případu B – platba hotovostní – příjmový PPD výdejový VPD platba bezhotovostní – výpis z bankovního účtu BÚ C – text – zápis účetní operace – charakteristika například: FAP za energie, FAV za ubytování 1 a 2 – peněžní prostředky v hotovosti 1 – příjem do pokladny – PPD, který zapíšu do pokladní knihy 2 – výdej peněz z pokladny – VPD, který zapíšu do pokladní knihy 3 a 4 – peněžní prostředky na bankovních účtech –podklad je výpis z běžného účtu 3 – příjem na BÚ – zaplacení pohledávky 4 – výdej na BÚ – zaplacení závazků 5 a 6 – průběžné položky řeší nesoulad mezi pokladnou a BÚ (chybí mi výpis z BÚ) vyzvedla jsem peníze z BÚ, nemám výpis, dám peníze do pokladny výdejpříjem 7 – příjmy zahrnované do ZD (základu daně) to, co se daní –tržba 8 – výdaje odpočitatelné od ZD výdaj související s podnikáním – elektřina, voda, suroviny 9 – příjmy nezahrnované od ZD úvěr, půjčka, osobní vklad 10 – výdaje nezahrnované do ZD odpisy – dlouhodobý majetek osobní spotřeba – golf, hazard

Témata, do kterých materiál patří