Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Oběžný majetek – zásoby vlastní výroby

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. Oběžný majetek – zásoby vlastní výroby co jsou to zásoby vlastní výroby oceňování zásob vlastní výroby jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při převzetí těchto zásob na sklad a při jejich vyskladnění Zásoby vlastní výroby - jsou takové zásoby, které účetní jednotka vytvoří pomocí zaměstnanců z nakoupeného, získaného materiálu. Za zásoby vlastní výroby se považují: nedokončená výroba za níž jsou považovány produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni, nejsou již matriálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Za nedokončenou výrobu se považují i nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty (rozpracované služby) - sleduje se k 31.12 - není schopna uspokojit potřebu zákazníka polotovary vlastní výroby což jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. - jsou schopny uspokojit potřebu, účetní jednotka je může prodávat - potraviny, stůl, který nemá lak atd.) výrobky to jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku. - včetně obalu, jsou prodávány konečnému spotřebiteli, sleduje se přesná evidence výrobků a hotové výrobky jsou přebírány pomocí příjemek na sklad. Pro tuto výstupní kontrolu je pověřen skladník nebo zaměstnanec. K účtu výrobky se zpravidla vedou analytické účty podle druhu jednotlivých výrobků. Při velkém množství výrobků řešíme situaci pomocí vnitropodnikového účetnictví. - u výrobků se vystavuje skladní karta - při výdeji ze skladu musí být zhotovena výdejka - provádí se inventarizace zvířata (124): narodila se v účetní jednotce - ocení vlastními náklady (vlastní příchovky zvířat). Dále sem patří všechna zvířata, která mají dobu životnosti kratší než 1 rok nebo cena menší než 40 000,- - náležející do zásob jsou: mladá zvířata zvířata ve výkrmu ryby kožešinová zvířata včelstva hejna slepic, kachen, krůt a perliček Oceňování: oceňují se sumou nákladů vlastní výroby = skutečnými náklady (spotřeba elektriky, oprava strojů, spotřeba materiálu, odpisy strojů na kterých vyrábíme, mzdy zaměstnanců,...) Účtování zásob vlastní výroby Způsob A: účtování přírůstku: 121 – 124 / 611 - 614 úbytek (vyskladnění): 611 – 614 / 121 – 124 fa při prodeji: 311 / 601, 343 manko: 582 / 121 - 124 přebytek: 121 – 124 / 688 Způsob B: přírůstky a úbytky se u způsobu B neúčtují, na nákladových účtech se pouze sledují náklady na jejich výrobu převod počátečních zůstatků před účetní závěrkou61x / 12x převod Konečných zůstatků dle skladové evidence12x/61x

Témata, do kterých materiál patří