Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Časové rozlišení N a V, vztah k FÚ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20b) Vztah účetní jednotky k FÚ -DPH Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než 1 účetního obdobíÚčty časového rozlišení jsou rozvahové - aktivní nebo pasivníV užším pojetí - účty381 - 385; musí být splněné 3 podmínky:Známe účel vynaložené částkyZnáme přesnou částkuZnáme období, ke kterému se částka vztahujeV širším pojetí - účty388, 389, rezervy 45; používá se tehdy, pokud není známá některá z podmínek 381 - Náklady příštích období Účet rozvahový aktivní → letos výdaj, další rok nákladJedná se o předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na zařízení většího rozsahu drobného HM do používáníTyto N se zaúčtují na MD381, z něj se pak převádějí do N v těch obdobích, se kterými věcně souvisí 382 - Komplexní náklady příštích období Účet rozvahový, aktivníNelze vztáhnout k jedinému nákladovému účtuN na přípravu a záběh nové výroby, časové rozlišované N na technický vývojAby neovlivnili HV běžného období, účtuje se382/555 383 - Výdaje příštích období Účet rozvahový, pasivníLetos náklad, příští rok výdaj (platba)Účtuje se zde o nákladech, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdajLze účtovat pouze částky, u kterých víme, že budou v budoucnu zaplacenyPříkladem = nájemné placené pozadu 384 - Výnosy příštích období Účet rozvahový, pasivníLetos příjem, příští rok výnosČástky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobíchNapř.: předem přijaté nájemné nebo předplatné novin a časopisů 385 - Příjmy příštích období Účet rozvahový, aktivníLetos výnos, příští rok příjemÚčtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavření účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního obdobíNapř.: výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění Rezervy = považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluh účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím Při tvorbě rezervy, je znám účel, ale hodnota a období se odhadujíTvorba rezerv se účtuje do N a to podle skupin N -552, 554, 574, 593Čerpání, rozpouštění rezerv se účtuje jako snížení těchto N → opačný zápisRezervy čerpáme ve výši nákladůZákonné - účetní jednotka je vytváří na rizika, ztráty; jsou daňově uznatelnéOstatní - jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem; nejsou daňově uznatelné → rezerva na splatnou daň z příjmu, záruční opravy 343 - DPH - nepřímá daň Obsažena v ceně nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelůmÚčet 343 používá zaregistrovaný plátce DPHPokud plátci nakupují u plátců, tuto zaplacenou daň dodavateli uplatní v DP jako nárok na odpočet vůči FÚ (MD - 343)Ze svých výrobků a služeb jsou povinni vyměřit odběrateli DPH na výstupu a uvést ji v DP (D - 343)DP se podává do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího obdobíPokud vznikne nadměrný odpočet, má plátce nárok na jeho vrácení do 30 dnů od vyměřeníOdvod DPH FÚ se účtuje343/221Vrácení nadměrného odpočtu se účtuje221/343 DOF – nákup materiálu ve smluvní ceně 600 000,- 111 321 + DPH 21% 126 000,- 343 321 OFA – za výrobky 800 000,- 311 601 + DPH 21% 168 000,- 311 343 VBÚ – úhrada daňové povinnosti DPH 42 000,- 343 221 Porovnáním částek na účtu 343 zjistíme daňovou povinnost

Témata, do kterých materiál patří