Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování nákladů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování nákladů -N představují finanční vyjádření spotřeby oběžného majetku, opotřebení dlouhodobého majetku, spotřeby práce a služeb dodavatelů. - N je snížení ekonomického prospěchu během účetního období, ve formě snížení aktiv - N mohou, ale nemusí představovat výdaj Výdaj je úbytek peněžních prostředků, jejich výsledkem je snížení množství fin. prostředků na účtu nebo v pokladněN oproti výdajům vznikají spotřebou zdrojů, jsou to hmotné toky, které mají peněžní vyjádření, ale nemusí nutně znamenat úbytek fin. prostředků Zásady pro účtování N - N účtujeme do období, se kterým věcně a časově souvisí- akruální princip - pokud se N týkají více účetních období, tak je musíme časově rozlišit - N účty nemají PS a KS, jen obrat strany MD a D Náklady 1. dělení z hlediska účetnictví -provozní N- souvisejí s hl. činností podniku, především jde o N na spotřebu materiálu, odpisy, mzdové N a služby dodavatelů - finanční N- jsou spojeny s pohybem peněz při placení i např. placené úroky 2. daňové členění N - daňově uznatelné- jsou nutné na dosažení příjmů (spotřeba materiálu, energie, mzdy) - daňově neuznatelné- nejsou nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů (ZP, SP u OSVČ, dary) Provozní N výdej materiálu do výroby 501/ 112nákup materiálu 501/ 321nákup pohonných hmot 501/ 261spotřeba energie 502/ 321úbytek zboží při prodeji 504/ 132nákup zboží B- způsobem 504/ 321oprava v autoservisu 511/ 211cestovnéoběd s obchodními partnery 513/ 211hotově placeno za služby 518/ 211ZP a SP hrazené z- telem 524/336ZP a SP individuálního podnikatele 526/ 336náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 527/ 331výdej stravenek, daň. neuznatelná část hrazená z- tele 528/ 213VPD nákup kolků 538/ 211doúčtování ZC 541/ 082úbytek prodaného materiálu 542/ 112sankce placené hotově 545/ 211předpis pojištění majetku 548/ 379manko v zásobách 549/ 132odpisy DM 551/ 082 Finanční N úrok z kontokorentu 562/ 221poplatek za vedení BÚ 568/ 221manko v pokladně 569/ 221 pořízení DM vlastní činností 042/ 588

Témata, do kterých materiál patří