Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování nákladů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování nákladů

-N představují finanční vyjádření spotřeby oběžného majetku, opotřebení dlouhodobého majetku, spotřeby práce a služeb dodavatelů.

- N je snížení ekonomického prospěchu během účetního období, ve formě snížení aktiv

- N mohou, ale nemusí představovat výdaj

 • Výdaj je úbytek peněžních prostředků, jejich výsledkem je snížení množství fin. prostředků na účtu nebo v pokladně

 • N oproti výdajům vznikají spotřebou zdrojů, jsou to hmotné toky, které mají peněžní vyjádření, ale nemusí nutně znamenat úbytek fin. prostředků

Zásady pro účtování N

- N účtujeme do období, se kterým věcně a časově souvisí- akruální princip

- pokud se N týkají více účetních období, tak je musíme časově rozlišit

- N účty nemají PS a KS, jen obrat strany MD a D

Náklady

1. dělení z hlediska účetnictví

-provozní N- souvisejí s hl. činností podniku, především jde o N na spotřebu materiálu, odpisy, mzdové N a služby dodavatelů

- finanční N- jsou spojeny s pohybem peněz při placení i např. placené úroky

2. daňové členění N

- daňově uznatelné- jsou nutné na dosažení příjmů (spotřeba materiálu, energie, mzdy)

- daňově neuznatelné- nejsou nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů (ZP, SP u OSVČ, dary)

Provozní N

 • výdej materiálu do výroby 501/ 112

 • nákup materiálu 501/ 321

 • nákup pohonných hmot 501/ 261

 • spotřeba energie 502/ 321

 • úbytek zboží při prodeji 504/ 132

 • nákup zboží B- způsobem 504/ 321

 • oprava v autoservisu 511/ 211

 • cestovné

 • oběd s obchodními partnery 513/ 211

 • hotově placeno za služby 518/ 211

 • ZP a SP hrazené z- telem 524/336

 • ZP a SP individuálního podnikatele 526/ 336

 • náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 527/ 331

 • výdej stravenek, daň. neuznatelná část hrazená z- tele 528/ 213

 • VPD nákup kolků 538/ 211

 • doúčtování ZC 541/ 082

 • úbytek prodaného materiálu 542/ 112

 • sankce placené hotově 545/ 211

 • předpis pojištění majetku 548/ 379

 • manko v zásobách 549/ 132

 • odpisy DM 551/ 082

Finanční N

 • úrok z kontokorentu 562/ 221

 • poplatek za vedení BÚ 568/ 221

 • manko v pokladně 569/ 221

 • pořízení DM vlastní činností 042/ 588

Témata, do kterých materiál patří