Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daně (podnikatelské minimum) Daň: příjem veřejných rozpočtů, které ze zákona odčerpává část důchodu (příjmu) Principy: 1) Nenávratnost - společnost vynakládá dle potřeb, nikoli výši odvedené daně 2)Solidarita - z daní se platí potřeby lidí, kteří daně neplatí Tlaky: stát potřebuje vybrat co nejvíce občané chtějí odvádět co nejméně daně by měli být sociálně únosné - aby je mohli platit všichni technická a ekonomická kritéria výběru a vymahatelnosti Pojmy Poplatník– FO x PO z jejichž peněz je daň placena Plátce = FO x PO, která odvádí peníze státu Základ daně = částka, ze které se určitým % vypočítá daň Daň = vypočítaná částka, která se odvádí státu Sazba daně = % vyjádřené daně k základu daně Druhy daní: Důchodové– platí poplatníci ze svého příjmuMajetkové– platí poplatníci podle druhu a velikosti svého majetkuUniverzální – platí se při prodeji téměř všehoSelektivní – platí se pouze u vybraných druhů Daně přímé – se srážejí z našich příjmů – povinnost podat daňové přiznání a daně zaplatit – důchodové a majetkové – plátce = poplatník Daně nepřímé – obsaženy v cenách výrobků a služeb, DPH – plátce není poplatník Srážková daň: liší se od ostatních daní z příjmu: a) daň se sráží přímo při výplatě b) sráží jí ten, kdo příjem vyplácí a odvádí jí správci daně c) neobjevuje se v daňovém přiznání d) daňový základ = daňovým příjmům - příjmy z úroků (vklady, CP), výhry a příjmy zaměstnanců do 5000,- (pokud nepodepsali prohlášení) Daň z příjmu FO Poplatník = FO, která má na území ČR bydliště nebo se zde zdržuje min 183 dní v rocePlátce: a) zaměstnanec: zálohy na daň odvádí zaměstnavatel, přiznání podává do 15.2. b)podnikatel: daňové přiznání se podává do 3 měsíců po konci zdaňovacího období (kalendářní x hospodářský rok); pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce – podává se do 6 měsíců po konci Předmět daně: příjmy ze závislé činnosti a funkčních počitkůpříjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti → VÝDAJEpříjmy z pronájmu → VÝDAJEpříjmy z kapitálového majetkuostatní příjmy = nahodilé příjmy nad 30 000,- se daní → VÝDAJE Výdaje: a)daňově uznatelné – byly vynaloženy za účelem získání příjmů (kuchař + plášť) b)výdaje s maximální omezenou výší – daňové odpisy, cestovné, splátky leasingu c)paušální výdaje – uplatněny % z příjmu Dílčí daňový základ = Příjmy – výdaje Daňový základ = součet dílčího daňového základu Sociální hledisko: 1)nezdanitelné části základu daně – dary (min 1000,- max 15% zákl. daně) – úroky z úvěru ze stavebního spoření – platby životního pojištění – platby důchodového připojištění – odborové příspěvky –úhrada dalšího vzdělávání Upravený daňový základ Daň 15%, 7% solidární daň (při příjmu nad cca 100 000,-) 2)slevy na dani – na poplatníka – na studenta – na manžela, manželku s nízkým příjmem – invalidní důchod, i poloviční, průkazka ZTP – na dítě 3)daňový bonus – poplatníci, kteří mají děti – pokud má poplatník nižší daňovou povinnost než je daňové zvýhodnění ve formě slev, potom = rozdíl daňovým bonusem a bude FÚ vracen Daň z příjmu PO Plátce a poplatník = PO, výjimka ČNBPředmět: výnosy z veškeré činnostiZáklad daně: zisk (Výnosy-Náklady) → daní seZdaňovací období: rokDaňové přiznání:do 3 měsíců, daňový poradce 6 měsícůPoložky snižující základ daně: dary (min 2000,- max 10% ze základu daně)Sazba daně: 19%Pokud chtějí zdaněný zisk využít společníci pro osobní potřebu daní jej daní z příjmů 15% Daň silniční platí se z vozidel, které louží k podnikáníplátce = poplatník = majitel vozidel zapsaný v TPSazba: u osobních aut: závisí na objemu válců motorů u nákladních aut: závisí na hmotnosti a počtu náprav (výjimka 1stopá vozidla) Používá-li pro služební cestu své vozidlo zaměstnanec, podnikatel zaplatí denní paušál 25KčPlatí se za 1 rokDaňové přiznání se podává do 31. ledna, čtvrtletní zálohy Daň z nabytí nemovitých věcí Jednorázová daňPlátce = poplatník, plátce = prodávajícíRučitel = kupujícíSazba: 4%Termín podání přiznání: 3 měsíce po zaregistrování na katastru Daň z nemovitých věcí Platí vlastníci nemovitostíPlátce = poplatník = majitel zapsaný v katastruZdaňovací období= 1 rokDaňové přiznání se podává do 31. 1. podle stavu k 1. 1. a pouze při změněPlatba do 31. květnaSazba: daň z pozemků – základ tvoří cena a využití pozemku ze staveb – z půdorysu nadzemní části, poloze stavby Sazba nezávisí na komerční ceně nemovitostí

Témata, do kterých materiál patří