Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Daně (podnikatelské minimum)

 • Daň: příjem veřejných rozpočtů, které ze zákona odčerpává část důchodu (příjmu)

Principy:

1) Nenávratnost - společnost vynakládá dle potřeb, nikoli výši odvedené daně

2) Solidarita - z daní se platí potřeby lidí, kteří daně neplatí

Tlaky: stát potřebuje vybrat co nejvíce

občané chtějí odvádět co nejméně

daně by měli být sociálně únosné - aby je mohli platit všichni

technická a ekonomická kritéria výběru a vymahatelnosti

Pojmy

Poplatník – FO x PO z jejichž peněz je daň placena

Plátce = FO x PO, která odvádí peníze státu

Základ daně = částka, ze které se určitým % vypočítá daň

Daň = vypočítaná částka, která se odvádí státu

Sazba daně = % vyjádřené daně k základu daně

Druhy daní:

 1. Důchodové – platí poplatníci ze svého příjmu

 2. Majetkové – platí poplatníci podle druhu a velikosti svého majetku

 3. Univerzální – platí se při prodeji téměř všeho

 4. Selektivní – platí se pouze u vybraných druhů

Daně přímé – se srážejí z našich příjmů

– povinnost podat daňové přiznání a daně zaplatit

– důchodové a majetkové

– plátce = poplatník

Daně nepřímé – obsaženy v cenách výrobků a služeb, DPH

– plátce není poplatník

Srážková daň: liší se od ostatních daní z příjmu:

a) daň se sráží přímo při výplatě

b) sráží jí ten, kdo příjem vyplácí a odvádí jí správci daně

c) neobjevuje se v daňovém přiznání

d) daňový základ = daňovým příjmům

- příjmy z úroků (vklady, CP), výhry a příjmy zaměstnanců do 5000,- (pokud nepodepsali prohlášení)

Daň z příjmu FO

 • Poplatník = FO, která má na území ČR bydliště nebo se zde zdržuje min 183 dní v roce

 • Plátce: a) zaměstnanec: zálohy na daň odvádí zaměstnavatel, přiznání podává do 15.2.

b) podnikatel: daňové přiznání se podává do 3 měsíců po konci zdaňovacího období (kalendářní x hospodářský rok); pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce – podává se do 6 měsíců po konci

Předmět daně:

 1. příjmy ze závislé činnosti a funkčních počitků

 2. příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti → VÝDAJE

 3. příjmy z pronájmu → VÝDAJE

 4. příjmy z kapitálového majetku

 5. ostatní příjmy = nahodilé příjmy nad 30 000,- se daní → VÝDAJE

Výdaje: a) daňově uznatelné – byly vynaloženy za účelem získání příjmů (kuchař + plášť)

b) výdaje s maximální omezenou výší – daňové odpisy, cestovné, splátky leasingu

c) paušální výdaje – uplatněny % z příjmu

Dílčí daňový základ = Příjmy – výdaje

Daňový základ = součet dílčího daňového základu

Sociální hledisko: 1) nezdanitelné části základu daně – dary (min 1000,- max 15% zákl. daně)

– úroky z úvěru ze stavebního spoření

– platby životního pojištění

– platby důchodového připojištění

Témata, do kterých materiál patří