Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Evidence pohledávek a rezerv

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. Evidence pohledávek po lhůtě splatnosti a rezerv Opravné položky – pohledávky po lhůtě splatnosti, se vytvářejí kevšem účtům aktiv (majetku) v případech snížení jejich ceny prokázané inventarizací.znehodnocení je ovlivněno: a), cen. úrovní u zásob b), tržní cenou u cenných papírů c), likvidností pohled. ke dni úč. Závěrky d), oceněním DM Účty OP se zřizují u majetkových účtů v každé účtové třídě– 09,19,29,391.OP se neúčtují průběžně, ale pouze k roční účetní závěrce.Tvorba OPVyúčtuje se do nákladů na účty559,579,589 Druhy OP- účetní a daňové uznatelné Platební nekázeň odběr. řešena daňovými zákony, které umožňují odpis pohledávek nebo tvorbu OP. Tvorba opravných položek (daňově neuznaných) Vychází se ze Zákona o rezervách 1) Na pohledávky za dlužníky, na jejíchž majetek je uvalen konkurz – ve výši 100% přihláš.pohledávek účet391 – OP k pohledávkám – strana D účet558 – Tvorba zákonných OP –MD 558/391 2) Na pohledávky splatné po 31. 12. 1994 a nepromlčené za určitých podmínek - tvorba se účtuje558 / 391- rozpuštění391/658 Zákonné rezervy. Na opravu DHM max. lhůta je 4 roky. Rezerva na pohledávky za firmami, které vyhlásili konkurz či vyrovnání. IRezerva na pohledávky se splatností po 31. 12. 1994 Ostatní rezervy - mohou se vytvářet na cokoliv (na záruční opravy, na úroky, na rizikové obchody, kurzové ztráty, manka a škody...)jsou daňově neúčinné, nezajímá se o ně FÚ a) rezervy zákonné 652 - Zúčtování zákonných rezerv 451 - Rezervy zákonné 552 - Tvorba zák. rezerv rozpuštění, čerpání tvorba b) ostatní rezervy 654, 674 - Zúčtování rezerv 459 - Ostatní rezervy 574 - Tvorba rezerv rozpuštění, čerpání tvorba 674 - Zúčtování rezerv 451 - Rezervy na kurzové ztráty 552 - Tvorba rezerv rozpuštění, čerpání tvorba

Témata, do kterých materiál patří