Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování pohledávek a závazků

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování pohledávek a závazků Pohledávky - jsme v pozici věřitele - máme nárok na peněžní či nepeněžní úhradu nebo dodání něčeho -nejčastěji se vyskytují se v účtové třídě 3, pak pohledávky z poskytnutých záloh na DM v účtové třídě 0, pohledávky z poskytnutých záloh na zásoby v účtové třídě 1, vždy to jsou aktiva - analytická evidence- kniha vydaných faktur 1. vznik pohledávky vůči odběrateli 311/604 2. zánik pohledávky vůči odběrateli 221/311 3. odpis nedobytných pohledávek 546/311 4. vznik pohledávky vůči zaměstnanci při pracovní cestě 335/211 5. zánik pohledávky vůči z-nci při pracovní cestě 512/335 6. pohledávka vůči pojišťovně (avízo o vyřízení pojistné události) 378/648 7. zánik pohledávky vůči pojišťovně 221/378 8. vznik pohledávky vůči společníkům při úhradě ztráty 354/431 9. zánik pohledávek vůči společníkům 221/353 10. zánik pohledávky vůči FÚ 221/34x 11. poskytnutá záloha na pořízení DM 05x/221 12. zánik pohledávky z poskytnuté zálohy na DM 321/05x 13. poskytnutá záloha na zásoby 15x/211 14. zánik pohledávky z poskytnuté zálohy na zásoby 312/15x 15. pohledávka vůči FÚ (přeplatek na dani) neúčtuje se!!! (vznikne porovnáním zaplacených záloh a daňové povinnosti) Závazky - jsem v pozici dlužníka, mám tedy povinnost peněžní či nepeněžní úhrady nebo dodání něčeho - nejčastěji se vyskytují v účtové třídě 3, krátkodobé bankovní úvěry v pčtové třídě 2, dlouhodobě bankovní úvěry v účtové třídě 4, vždy to jsou pasiva - inventarizace závazků je ze zákona nejméně 1x ročně, v praxi mnohem častěji - analytická evidence- např. kniha přijatých faktur 1. vznik závazku vůči dodavateli 518/321 2. zánik závazků vůči dodavateli 321/221 3. vznik závazků vůči z-nci (HM) 521/3331 4. přijatá záloha- vznik závazku z přijaté zálohy 221,(211)/324 5. zánik závazku z přijaté zálohy- zúčtování přijaté zálohy s fakturou 324/311 6. čerpání kontokorentu 221/231 7. úhrada kontokorentu 231/221 8. úrok z kontokorentu 562/ 221 9. převod dlouhodobého bankovního úvěru na BÚ 221/461 10. splátka dlouhodobého bankovního úvěru 461/221 11. úrok z dlouhodobého bankovního úvěru dle výpisu z úvěrového účtu 562/461 12. podíl na zisku pro společníky (akcionáře) 431/364 13. srážková daň z podílu na zisku společníků (akcionářů) 364/342 14. exekuce na mzdu našeho z-nce 331/379 15. úhrada exekuční srážky exekutorovi 379/221 Saldokonto - většinou se zřizuje pro každého dlužníka a věřitele samostatný analytický účet (konto), jehož zůstatek (saldo), udává výši pohledávky nebo dluhu - soubor těchto analytických účtů nazýváme saldokonto

Témata, do kterých materiál patří