Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetní uzávěrka základy, tahák

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12.39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účetní uzávěrka

Uzávěrka- spočívá v uzavření účtů a zjištění VH a vypočítání daně z příjmů

Závěrka – vyhotovení účetních výkazů

Ze zákona o účetnictví vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku. Tyto souhrnné informace charakterizují hospodářskou situaci podniku jako celku. Z těchto údajů zjišťujeme výsledek hospodaření podniku, který je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Výsledek hospodaření má charakter zisku nebo ztráty.

Etapy při účetní uzávěrce a závěrce

  1. Etapa: přípravné práce

    kontrola převodu zůstatků z minulého roku
    inventarizace majetku a závazků

  2. Etapa: účetní uzávěrka

    výpočet základu daně z příjmu a zaúčtování daňové povinnosti (daně z příjmů právnických osob) uzavírání účetních knih (nákladové a výnosové účty na 710 a rozvahové účty na 702) Zjištění VH před zdaněním

Inventarizace:

Má-li být účetnictví vedeno takovým způsobem, aby bylo ve shodě se skutečností, aby ji pravdivě zobrazovalo, musí být se skutečností také ověřováno. Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhlasil se skutečností, a to jak co do fyzického stavu, tak co do ocenění.

Cílem inventarizace je:

Kontrola věcné správnosti účetnictví
Kontrola reálnosti ocenění majetku
Kontrola zabezpečení majetku a jeho využití

Jako podklad o provedené inventarizaci je třeba mít inventarizační soupisy, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace.

Inventarizace – min. dvoučlenná, u veškerého majetku.

Vyúčtování inventarizačních rozdílu musí ÚJ provést do období, za které se účetní stav ověřuje…

Témata, do kterých materiál patří