Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Výnosy, směnky k úhradě

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18b) Směnky k úhradě Výnosy jsou peněžní vyjádření prodaných výkonů účetní jednotkyVznikají například při: prodeji zboží, výrobků a jiného majetku účetní jednotky, prodej služebJe potřeba je rozlišit odpříjmů = přírůstek peněžních prostředkůúčtují se v 6. třídě, převážně na straně DalÚčtují se narůstajícím způsobem od začátku roku, mají nulový počáteční stav.Výnosy se účtují do toho období, se kterým časově a věcně souvisí, tzn. časově rozlišené od příjmůPři uzavírání účetních knih se převádějí na účet710Nákladové a výnosové účty mají často v účtovém rozvrhu přidělena čísla účtů tak, aby se utvořili dvojice účtůPočáteční stav na začátku roku je 0Vyčíst z osnovy druhy členění – 60, 61, 62, 63…. - Názvy Dělení: provozní 60-64finanční 66 Časové rozlišení výnosů v ÚJ dochází k časovému nesouladu mezi vznikem příjmů a výnosůpovinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než 1 účetní obdobíV užším pojetí - účty381 - 385; musí být splněné 3 podmínky:Známe účel vynaložené částkyZnáme přesnou částkuZnáme období, ke kterému se částka vztahujeV širším pojetí - účty388, 389, rezervy 45; používá se tehdy, pokud není známá některá z podmínek 384 - Výnosy příštích období Účet rozvahový, pasivníLetos příjem, příští rok výnosČástky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobíchNapř.: předem přijaté nájemné nebo předplatné novin a časopisů 2015 přijaté nájemné150 0002016 Nájem za leden150 000 384/602 385 - Příjmy příštích období Účet rozvahový, aktivníLetos výnos, příští rok příjemÚčtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavření účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního obdobíNapř.: výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění Nájem2 000 385/602 na účtu322 - Směnky k úhradě se účtuje o směnkách z hlediska dlužníka (dlouhodobé dlužné směnky jsou na účtu478)předáním směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovením směnky cizím dodavatelem se mění původní závazek v závazek směnečnýk rozvahovému dni se ještě musí doúčtovat úrok za běžné období na účtu562 - Úroky DFA za výrobky 60000 111 321 + DPH 12600 343 321 Výdejka na prodané výrobky 50000 112 111 Dodavatel vystavil směnku a) dlužná částka 72600 321 322.1 b) úrok 10000 562 322.2 c) směnečná suma 82600 V den splatnosti byla směnka uhrazena - VBÚ 82600 322 221

Témata, do kterých materiál patří