Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12_Úvěry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 12 - Účtování bankovních úvěrů - vymezení úvěrů - členění a druhy úvěrů Vymezení úvěrů = půjčka z banky (= závazek vůči bance) = pro účetní jednotku cizí zdroj = pasiva financování úvěrem je nutné důkladně promyslet a propočítat, zda subjekt vyjde levněji financování z vlastních zdrojů nebo cizích zdrojů (např. porovnání úrokových sazeb)při čerpání úvěru bez rozmyslu se můžeme v budoucnu setkat s finanční insolvencí podniku (Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení)cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů (nákladový účet 562 Úroky) Členění a druhy úvěrů Krátkodobé úvěry -účet 231 - zde se účtují krátkodobé bankovní úvěry se splatností do 1 rokuDlouhodobé úvěry -účet 461 - na tento účet se účtují střednědobé úvěry a dlouhodobé úvěry se splatností nad 1 rok Druhy úvěrů – doplněno z EKONOMIKY: krátkodobé– splatnost do 1 rokukontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu s krátkodobým úvěremeskontní úvěr – souvisí s odkoupením směnky klienta před splatnostíakceptační úvěr -banka akceptuje cizí směnku vystavenou klientemrevolvingový úvěr – opakované čerpání úvěrulombardní úvěr – jištěný zástavou movité věci střednědobé a dlouhodobé úvěryhypoteční úvěr – jištěný zástavou nemovitostiemisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírůspotřební půjčky občanům Zajištění návratnosti úvěru: a) než poskytne banka úvěr, prověřuje si: bonitu klientapodnikatelský záměrlikviditu b) většinou chce banka ještě zajištění úvěru: zástava nemovitosti (hypoteční úvěr)zástava movitosti (lombardní úvěr)ručitele (u půjček občanům)vinkulace vkladu Účtování bankovních úvěrů MD 231, 461Úvěry D Počáteční stav Úbytky (-) Přírůstky (+) Konečný stav vzhledem k tomu, že o přijetí i splácení úvěru existují dva doklady (VBÚ a VÚÚ), účtuje se každý z nich samostatně se souvztažným zápisem na účtu 261 – Peníze na cestě 1. Poskytnutí bankovního úvěru účtujeme následovně:a) VBÚ – připsání penězb) VÚÚ – vznik závazku261/231,461 2. Splátky úvěru a úrok z úvěru účtujeme následovně: a) VBÚ – úbytek peněz261 / 221 b) VÚÚ – snížení závazku461,231 / 261 VBÚ - úroky z úvěru, vždy z bankyVBÚ - bank. poplatky568/221 Úvěry mohou být dvojího typu 1.) Banka nám dá úvěr tak, že připíše peníze na náš BÚ účtuje se: 1. VBÚ – přijetí peněz z úvěru221 / 261 2. VÚÚ – poskytnutí úvěru261 / 231, 461 3. VBÚ – úhrady faktur321 / 221 4. Splátka úvěru a) výpis z bankovního účtu261 / 221 b) výpis z úvěrového účtu231, 461 / 261 5. VBÚ – úroky z úvěru562 / 221 2.) Banka nám povolí jít z 0 do mínusu až do předem dohodnuté částky, tzn. že úvěr je čerpán na základě předložených faktur, ty jsou propláceny přímo z úvěru účtuje se: 1. FAP za něcoxxx / 321 2. VÚÚ – úhrada dodavatelských faktur přímo z úvěru, tzn. Nahrazuje se závazek dodavatelů závazkem z úvěru321 / 231, 461 3. Splátka úvěru a) výpis z bankovního účtu261 / 221 b) výpis z úvěrového účtu231,461 / 261 4. VBÚ – úroky z úvěru562 / 221 Příklad na první typ úvěru: V daném účetním období se u firmy vyskytly tyto účetní případy: 1. Poskytnutí provozního úvěru se splatností 10 měsíců a) výpis z BÚ900 000 Kč221 / 261 b) výpis z ÚÚ900 000 Kč261 / 231 2. VBÚ – úhrada faktur od dodavatelů460 000 Kč321 / 221 3. splátka úvěru a) VÚÚ – snížení závazku 50 000 Kč231 / 261 b) VBÚ – úbytek peněz v bance 50 000 Kč261 / 221 4. VBÚ - úroky z úvěru 6 700 Kč562 / 221 Příklad na druhý typ úvěru: Firma si vzala hypotéku (10 let) na výstavbu budovy. Banka neposkytne peníze přímo, ale bude proplácet faktury z úvěrového účtu postupně, tzn., že s každou zaplacenou fakturou na výstavbu se navyšuje úvěr. FAP za stavební práce850 000 Kč042 / 321FAP předána bance k úhradě, čerpání hypotečního úvěru 850 000 Kč321 / 461výše úvěru 850 000 Kč FAP 2 za stavební práce730 000 Kč042 / 321FAP předána bance k úhradě, další čerpání hypotečního úvěru 730 000 Kč321 / 461 (v tomto okamžiku je celková výše úvěru 1580 000 Kč – součet účtu 461) VÚÚ – splátka hypotéky100 000 Kč461 / 261VBÚSplátka úvěru (hypotéky)100 000 Kč261 /221Úroky 14 260 Kč562 /221 Pokud úrok spadá do 2 účetních období, je nutné ho časově rozlišit Příklad: Banka nám půjčila 100 000 Kč na období od 1.12.2017 do 30.11. 2018. Dohodnutá úroková sazba činí 12 %. Úvěr bude splacen až 30.11.včetně úroků Úroky: Celkem za rok 12 000 Kč, z toho týkající se roku: 2017 – 1 měsíc, tzn. 1 000 Kč 2018 – 11 měsíců, tzn.11 000 Kč Účtování: Rok 2017 Poskytnutí úvěruVBÚ100 000 Kč221 / 261VÚÚ100 000 Kč261 / 231Úrok za rok 20171 000 Kč562 /383 Rok 2018 Splátka úvěruVÚÚ100 000 Kč231 / 261VBÚ100 000 Kč261 / 221VBÚ - úhrada úrokůZa rok 2017 1 000 Kč 383 / 221Za rok 2018 11 000 Kč562 / 221 Další příklady: Firma si vzaladlouhodobý úvěr 4 000 000 Kč, který jí byl připsán na účet. Splátka úvěru činí 38 000 Kč, úrok je 5 200 Kč. Poskytnutý úvěr připsán podnikateli naBÚ4 000 000,-221/261Výpis z úvěrového účtu4 000 000,-261/461VBÚ – splátka úvěru 38 000,-261/221VÚÚ – splátka úvěru 38 000,-461/261VBÚ – úrok z úvěru 5 200,-562/221 Příklad na výpočet úroků Půjčili jsme si 500 000 Kč na 10 měsíců s tím, že každý měsíc splatíme 50 000 Kč + úroky. Měsíční úroková sazba činí 12%. Vypočítej jednotlivé splátky. Měsíc Dlužná částka Úrok Splátka dluhu Splátka celkem 1 500 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 4 500,00 Kč 50 000,00 Kč 54 500,00 Kč 3 400 000,00 Kč 4 000,00 Kč 50 000,00 Kč 54 000,00 Kč 4 350 000,00 Kč 3 500,00 Kč 50 000,00 Kč 53 500,00 Kč 5 300 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 53 000,00 Kč 6 250 000,00 Kč 2 500,00 Kč 50 000,00 Kč 52 500,00 Kč 7 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 50 000,00 Kč 52 000,00 Kč 8 150 000,00 Kč 1 500,00 Kč 50 000,00 Kč 51 500,00 Kč 9 100 000,00 Kč 1 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 000,00 Kč 10 50 000,00 Kč 500,00 Kč 50 000,00 Kč 50 500,00 Kč CELKEM 27 500,00 Kč 527 500,00 Kč

Témata, do kterých materiál patří