Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!






Evidence zásob zboží

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

5. Evidence zásob zboží Zboží jsou předměty, které podnik nakupuje a prodává v nezměněném stavu, nebovýrobky vlastní výroby, které podnik prodává ve vlastních prodejnách. Oceňuje se v pořizovací ceně nebo ve vlastních nákladech. Obchodní marže je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou zboží (rozdíl mezi účty 504 a 604), výnos podniku. Metoda A – evidence zboží eviduje se na účtech účtovéskupiny 13 (131-pořízení zboží) zboží se eviduje v pořizovacích cenách případně ve vlastních nákladech prodává se v prodejních cenách Většinou se účtuje na účtech 321-Dodavatelé /131-pořízení zboží a 343-DPH při pořízení za hotové131/211, pri úhradě z účtu131/221, při aktivaci VS131/622 Příjem zboží na sklad nebo do prodejen- 132/131 Metoda B – evidence zboží účet 131 –Pořízení zboží se nepoužívá, účet 132 – Zboží na skladě a v prodejnách se používá pouze na konci účetního období místo účtu 131, 132 se používá účet 504 – Prodané zboží Účtujeme jako materiál způsobem B s příslušnými účty zboží. Prodej zboží metoda B 132 Zboží na skladě a v prodejnách 504 Prodané zboží převod PS skutečná zásoba zjištěná inventarizací Pořízení zboží nákupem metoda A 321 Dodavatelé 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skl FA za zboží příjem zboží na skl nebo do prod v pořiz ceně 343 DPH 211 Pokladna vedlejší pořiz. nákl., FA, clo, dop za hotové 221 BÚ pořízení z účtu 622 Aktivace vnitropod. služeb vedlejší náklady ve vl. režii Prodej zboží 604 Tržby za zboží 211, 221, 311 prodej zboží 343 DPH Úbytek zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 504 Prodané zboží úbytek prodaného zboží v PC

Témata, do kterých materiál patří