Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby vlastní výroby

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zásoby vlastní výroby zásoby, které jsou výsledkem vlastní činnostioběžný majeteknedokončená výroba 121 = zhotovenévýrobky, prošly částí výroby (nejsou materiálem), ale nejsou hotovými výrobkypolotovary 122 =nedokončené výrobky, které jsou určeny nejen k dohotovení do podoby výrobků, ale obvykle se mohou též samostatně prodávatvýrobky 123 =předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat oceňují se vlastními náklady (vnitropodniková cena)zjišťování vlastních nákladu: skutečné x podle kalkulace KALKULACE vyčíslení nákladů na kalkulační jednicipředběžná (má cenu výrobek vyrábět?) x výslednákalkulační metody: přirážková, dělením, pomocí poměrových čísel PŘÍRŮSTKYÚBYTKY nedokončená výroba121/5811. nedokončená výroba581/121polotovary122/5822. polotovary582/122výrobky123/5833. výrobky583/123 ZBOŽÍ VLASTNÍ VÝROBY –výrobní podnik má vlastní prodejnu, výsledkem výrobní činnosti jsou výrobky, které se po předání do vlastní prodejny mění na zboží. Předání výrobků do prodejny -úbytek výrobků583/123 -pořízení zboží131/585ocenění: KALKULAČNÍ VZOREC Doprava do prodejny131/586(321,211)Příjemka v prodejně132/131 PŘIJATÉ ZÁLOHY NA VÝROBKY VBU přijatá záloha 211/324 Daňový doklad cena bez DPH - DPH324/343 VFA za výrobky311/601 DPH311/343 Vyúčtování324/311 DPH343/311 VBU úhrada211/311 REKLAMACE OD ODBĚRATELE VFAza výrobky311/601Vyskladnění583/123Reklamace odb.neúčtuje seNeuznanáneúčtuje seuznaná DOBROPIS601/311 DPH343/311+ ÚHRADA Náhradní dodávka Vyskladnění583/123převzetí vr. zboží123/583+ ÚHRADA po úhradě VBU úhrada221/311opravný DD601/325 DPH343/325 VBU úhrada dobr.325/221 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Inventarizace:NVPolotovaryVýrobky Manko do normy581/121582/122583/123 Ostatní manko549/121549/122549/123 Přebytek121/581122/582123/583 Tvorba OP559/192559/193559/194 Zrušení OP192/559193/559194/559 ZÁSOBY “B“NVPolotovaryVýrobky PřírůstkyAE + SK + SK +ÚbytkyAE - SK - SK – účetní uzávěrka Převod PZ581/121582/122583/123Převod KZ121/581122/582123/583Inventarizační rozdíly…

Témata, do kterých materiál patří