Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pořízení DLM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Pořízení DLM doba použitelnosti delší než 1 rokHmotný (pozemky, stavby, hmotné movité věci – cena, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířataNehmotný – cena (software, výsledky výzkumu a vývoje, znalosti, know-how, vynálezy ochranné známkyFinanční (cenné papíry)Analytická evidence: karty dlouhodobého majetku = inventární karty POŘÍZENÍ DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM PFA za DLM042/321 + DPH PFA za dopravu DLM042/321 VPD kolaudační poplat.042/321PFA za stav. a mont. práce042/321Přidanění349/343 Nárok na odpočet343/349 Zápis o převzetí 02., 03./042 ZÁLOHY NA NÁKUP DLM VBU poskytnutá záloha05. /221Daňový doklad - DPH343/05. PFA042/321 + DPHVyúčtování zálohy321/05.DPH321/343VBU úhrad321/221 POŘÍZENÍ VE VLASTNÍ ŘEŽII oceňuje sevlastními nákladyDAROVÁNÍ -reprodukční pořizovací cena (= cena, za kterou byl majetek pořízen Vynaložené nákladyv době kdy se o něm účtuje,znalecký posudek) materiál501/112 energie502/3211. Převzetí darovaného majetku02., 03./648 mzdy521/331 SZP524/336Aktivace DLM042/588VUD doprava a montáž042/586zápis o převzetí022/042 PŘEŘAZENÍ Z OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ Převzetí DLM z os. užívání02., 03./491 VKLADEM SPOLEČNÍKA (s. r. o.) zvyšující základní kapitálb)mimo základní kapitálupsání nového vkladu do ZK353/419 1. Předpis příplatku355/413splacení HM (pozemek) 022, 031/353 2. úhrada mov. věc.022/355Zápis zvýšení ZK do OR419/411 (1. vklad bez předpisu022/413) LEASING Operativní leasing krátkodobý nebo střednědobý nájemvětšina provozních nákladů v režii pronajímatelepo skončení nájmu se věc vrací pronajímateli zpět Finanční leasing poskytnutí majetku za úplatu do užíváníuživatel je oprávněn nebo povinen po jeho ukončení nabýt vlastnické právo TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ =výdaje na dokončení nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku hranici stanovenou vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky pro zařazení do DLM výjimkou jsou stavby, u nichž je rozhodující princip významnosti nikoli konkrétní hodnota OPRAVY = odstranění fyzického opotřebení nebo poškození za účele, uvedení do provoz.schop. stavu PFA za TZ042/321 + DPHPřevzetí TZ 02. 01./042 MALÉ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ PFA za malé TZ (DLHM)548/321 + DPHPFA za malé TZ (DLNM)518/321 + DPH

Témata, do kterých materiál patří