Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6) MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6) MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY charakteristika a členění materiálových zásob Materiál patří do aktiv oběžného majetku, konkrétně do zásob. Je mu vyhrazena účtová skupina 11. Jsou to předměty, které se používají ke zhotovení výrobku. Spotřebovává se. Členění: suroviny a základní materiál vstupují do výrobku a tvoří jeho podstatu pomocný materiál vstupuje do výrobku, ale netvoří jeho podstatu provozovací látky látky, které potřebuje podnik jako celek pro svůj provoz (palivo, čistící prostředky) náhradní díly předměty, které slouží k udržení fungování dlouhodobého majetku obaly a obalové materiály krabice, papírové obalyoceňování zásob (při pořízení, při spotřebě) Nakoupené zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách. Je to cena pořízení (cena za vlastní materiál) a vedlejší pořizovací náklady (doprava, provize, pojistné, clo při nákupu ze zahraničí). Při nákupu materiálu spolupracujeme s několika různými dodavateli, u nichž se liší ceny materiálu. Ceny se mohou lišit i při dodávkách materiálu od jednoho dodavatele v různé době dodání. Metody oceňování zásob při vyskladnění: metoda FIFO (first in, first out – první dovnitř, první ven) jedná se o ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu) ocenění v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem VAP (vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc) -vážený aritmetický průměr proměnlivý tento průměr spočívá v tom, že po každém novém přírůstku určitého druhu materiálu se zjišťuje nový průměrmateriál na skladě v Kč + poslední přírůstek v Kč materiál na skladě v množství + poslední přírůstek v množství -vážený aritmetický průměr periodický tento průměr spočívá v tom, že se průměr nezjišťuje po každém jednotlivém přírůstku materiálu, ale vypočítá se jediný průměr za určité období (ne delší než 1 měsíc)materiál na skladě v Kč na počátku období + přírůstek za období v Kč množství materiálu na skladě na poč. období + přírůstky mn. za období způsoby pořízení, nákup zásob ze zahraničí Materiál můžeme nakoupit nebo vyrobit. Rozlišujeme, zdali se jedná o pořízení z jiného členského státu EU ze státu ze zemí mimo EU Účtujeme fakturu přijatou obdobně jako od českého dodavatele částka bude zpravidla v zahraniční měně tzn. musí se přepočítat na české koruny, a to buď podle pevného kurzu, který si stanoví účetní jednotka vždy na začátku daného období a používá tento kurz po celé období (nesmí být delší než 1 měsíc) denního kurzu dle České národní banky rozhodnutí podle kterého kurzu se bude účetní jednotka řídit lze změnit až od 1.1. a je to zachyceno ve vnitropodnikové směrnici DPH při pořízení materiálu ze zahraničí společnost z členského státu EU dodávající materiál české firmě nebude tento materiál zdaňovat daní z přidané hodnoty na výstupu, pokud jí česká firma sdělí svoje daňové identifikační číslo DIČ Přidanění nebo samovyměření DPH česká firma (kupující) si sama vypočte DPH z přijaté dodávky. Má povinnost tuto daň odvést finančnímu úřadu (343 DAL), což označujeme jako přidanění nebo samovyměření DPH. Pokud má česká firma od prodávajícího z členského státu EU daňový doklad tzn. fakturu. Bude mít nárok na odpočet DPH (343 MÁ DÁTI) tzn. v konečném důsledku bude účet 343 vyrovnaný a odvod tedy nula. faktura přijatá 111/321 samovyměření DPH 349/343 nárok na odpočet DPH 343/349 Dovoz materiálu ze zemí mimo EU v případě dovozu materiálu ze zemí mimo EU vyúčtovává clo příslušný celní orgán na základě jednotného správního dokladu a účetní jednotce vzniká závazek vůči tomuto orgánu, který eviduje na účtu 379 – Jiné závazky. clo je vedlejší pořizovací náklad, takže souvztažně účtujeme na 111 – Pořízení materiálu. DPH při dovozu mimo EU postupujeme stejně jako u dovozu ze zemí EU samovyměření provádíme z částky faktury + clo faktura přijatá 111/321 clo 111/379 samovyměření DPH 349/343 nárok na odpočet DPH 343/349 Úhrada zahraniční faktury v den úhrady faktury může být rozdílný kurz od kurzu, který byl platný v den vzniku závazku (v den, který jsme obdrželi fakturu od dodavatele) Kurzový zisk nebo ztráta pokud je kurz v den úhrady vyšší tzn. zaplatíme více, vzniká nám kurzová ztráta – zachytíme jí na účtuMÁ DÁTI 563 – Kurzová ztráta pokud je kurz v den úhrady nižší tzn. zaplatíme méně vzniká nám kurzový zisk – zachytíme ji na účtuDAL 663 – Kurzový zisk VP – vnitropodnikové přepravné pokud si při nákupu materiálu zajistíme dopravu sami vlastními prostředky hovoříme o vnitropodnikové službě a je součástí pořizovací ceny materiálu účtujeme111/586 – Aktivace vnitropodnikových služeb Pořízení materiálu vlastní výrobou v některých případech si podnik vyrábí výrobky/části výrobků sám (např. obaly) účtujeme pak na účtuMÁ DÁTI 112 – Materiál na skladě a souvztažně na účtuDAL 585 – Aktivace materiálu na skladěanalytická evidence k zásobám materiálu (skladní karta) Analytickou evidencí materiálu je skladní karta. Vede se podle jednotlivých druhů materiálu. Zachycují se zde všechny příjemky a výdejky tzn. všechny přírůstky a úbytky materiálu. Stav materiálu na skladní kartě musí být na konci účetního období shodný se stavem materiálu na skladě. Tzn. provádíme zde inventarizaci a případné rozdíly musíme vypořádat.účtování způsobem A i B Všechny druhy zásob je možné účtovat podle způsobu A nebo B. způsob A Nakupované zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob Fa přijatá 111/321 Fa přijatá za dopravu 111/321 VPD – zaplacena provize v hotovosti 111/211 příjemka 112/111 Do nákladů se dostávají při spotřebě tzn. účetní operací501/112 způsob B Nakupované zásoby se v průběhu roku zúčtovávají přímo do nákladů tedy u materiálu rovnou na účet501 – Spotřeba materiálu a na účtu112 – Materiál na skladě se účtuje až při roční účetní uzávěrce, kdy musíme zachytit zůstatek na tomto účtu, který zjistíme v analytické evidence na skladní kartě. Při tomto způsobu je nutné vést velmi podrobnou, analytickou skladovou evidenci na skladních kartách, protože v syntetické evidenci se příjemky a výdejky vůbec nezachycují. Zachycují se pouze na

Témata, do kterých materiál patří