Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení a jeho vypořádání jak se rozděluje účetní zisk podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, zaúčtujte jak se rozděluje účetní zisk podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky, zaúčtujte jak se vypořádá účetní ztráta podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem, zaúčtujte jak se vypořádá účetní ztráta podle pravidel stanovených rozhodnutím orgánů účetní jednotky Účetní jednotka rozhoduje, jak s hospodářským výsledkem (disponibilním ziskem= výnosy > náklady, popř. ztrátou = výnosy < náklady) naloží. Zisk nebo ztráta musí být po roční účetní závěrce sledován samostatně tzv.hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 431 =přechodná forma vlastního zdroje. Zisk (zvýšení zákl. jmění oproti min. období) nebo ztráta (snížení zákl. jmění oproti min. období), je hospodářským výsledkem ve schvalovacím řízení do okamžiku přeměny do podoby ostatních forem vlastního jmění v průběhu následujícího účetního období, tj. do okamžiku rozdělení zisku, popř. úhradě ztráty. Převedení disponibilníhoZISKU do schvalovacího řízení701 / 431 ZISK může účetní jednotka rozdělit takto: 1) přidělení zisku zákonnému rezervnímu fondu431 / 421(jak velký: a.s. 20% ZJ, s.r.o. 10% ZJ) 2) přidělení zisku statutárním nebo ostatním fondům431 / 423, 427 3) přiznání dividendy a jiné podíly ze zisku431 / 364 4) tvorba nerozděleného zisku minulých let431 / 428 5) odvedení srážkové daně z dividend, popř. podílů ze z.364 /342 6) výplata dividendy, popř. jiných podílů na zisku364 / 211, 221 Pokud bude mít společnost vysoké zisky, může valná hromada rozhodnout, že bude zvýšeno základní jmění. Přitom může použít jak zisk ve schvalovacím řízení, tak nerozdělený zisk minulých let. PřevedeníZTRÁTY do schvalovacího řízení431 / 701 ZTRÁTU může účetní jednotka uhradit takto: 1) předpis ztráty k úhradě společníkům (s.r.o., družstva)354 / 431 2) úhrada ztráty ze zisku minulých let428 / 431 3) převod ztráty do příštího roku 429 / 431 4) úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu421 / 431 5) úhrada ztráty snížením základního jmění411 / 431 K použití zákonného rezervního fondu popř. snižování výše základního jmění se odpovědný orgán rozhodne až v případě není-li jiný zdroj k úhradě ztráty. Pokud by ztráta převýšila hodnotu zákl. jmění jedná se o tzv. předlužení → konkurs.

Témata, do kterých materiál patří