Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ceniny a rozpočty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

17b) Ceniny Jsou součástí manažerského účetnictvíStanovují budoucí náklady na celkové množstvíSestavují se na měsíc, čtvrtletí, pololetí, rokSestavují je jednotlivá hospodářská střediska Hospodářské středisko - relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, který sleduje své náklady, výnosy a hospodářský výsledek; např.: výrobní, správní, údržba, zásobovací → počet středisek vyplývá z potřeb podniku Při sestavování rozpočtů se náklady dělí na přímé, nepřímé, prvotní a druhotnéPřímé - jednicové; dají se přesně stanovit na kalkulační jednici. Patří sem: přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé nákladyNepřímé- režijní; jde o společné náklady, které slouží k zajištění výrobního procesu, např. spotřeba energie, odpisy, opravyPrvotní - vznikly mimo podnikDruhotné - vznikají uvnitř podniku, např. hospodářské středisko údržba provede opravy hospodářskému středisku výrobaVýnosy hospodářských středisek se dělí:Prvotní- jsou převzaty z finančního účetnictví, jde především o tržbyDruhotné - vznikají na základě dodávek Rozpočet HS výroba na 2. čtvrtletí 2017 Prvotní Druhotné Celkem Přímé náklady - přímý materiál 60 000 --- 60 000 - přímé mzdy 32 000 --- 32 000 - ostatní přímé N 10 880 --- 10 880 Přímé náklady celkem 102 880 --- 102 880 Nepřímé náklady Režijní materiál 24 000 --- 24 000 Nájemné 50 000 --- 50 000 Odpisy 20 000 --- 20 000 Opravy 40 000 20 000 60 000 Energie --- 35 000 35 000 Režijní mzdy 120 000 --- 120 000 SP a ZP z režijních mezd 40 800 --- 40 800 Ostatní režijní náklady 10 000 --- 10 000 Nepřímé náklady celkem 304 800 55 000 359 800 Náklady celkem 407 680 55 000 462 680 Nákup cenin 213 211, 321 Spotřeba poštovních známek 518 213 DFA - Koupené kolky ihned spotřebovány 538 321 Spotřeba dálničních 538 213 Spotřeba stravenek 527 213 Účtování stravenek Nákup stravenek 213 211, 321 Příspěvek 55% 527 213 Další příspěvek organizace 528 213 Zbylá částka požadována po zaměstnanci 335 213 Přebytek na ceninách 213 668 Kursový zisk 213 663 Schodek (manko) na ceninách 569 213 Kursová ztráta 563 213 Manko předepsané zaměstnanci k úhradě 335 648 Splátka manka 331 335 Ceniny se evidují na účtu213- rozvahový aktivnímají podobnou povahu jako peníze, ale nejedná se o mince ani bankovkymají nominální hodnotu - hodnotu na nich zapsanouspolečně s hotovostí, bankovními účty a krátkodobými CP patří do KFMpodléhají inventarizaci Druhy: poštovní známky -518platební karty - 518 → telefonní, platební a ostatní karty (na obědy, benzín)dálniční známky - 538kolky - 538stravenky - 527ceninami mohou být i jízdenky, nálepky potvrzující zaplacení poplatku např. za svoz odpadunakupuje se za hotové nebo na fakturuspotřeba se účtuje do nákladůkolky slouží k zaplacení poplatku na úřadě nebo soudu Stravenky při výdeji stravenek se musíme řídit zákonem o dani z příjmuMohou mít různou hodnotu55% hodnoty stravenky jsou daňově uznatelné náklady - neplatí zaměstnanciZbytek 45% si hradí zaměstnanci nebo na ně podnik přispívá Dálniční známky - 10ti denní, měsíční, roční (v ČR)

Témata, do kterých materiál patří