Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dohadné účty

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. Dohadné účty co je považováno za dohadnou položku aktivní kdy se o této položce účtuje, uveďte souvztažné účty co je považováno za dohadnou položku pasivní kdy se o této položce účtuje, uveďte souvztažné účty jak se zaúčtuje zrušení těchto položek Rozdělujeme na aktivní a pasivní. Naaktivní účtujeme: vzniklou škodu u které pojišťovna dosud neuzavřelo výpočet příslušné náhrady. Napasivní dohadné položky účtujeme pasivní nevyfakturované dodávky nebo závazky k úhradě, zaviněné škody a pod. Jsou v podstatě pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného období, ale prokazatelně, tj. podle účetních dokladů nastanou až v příštím období. Na rozdíl od přechodných položek není známa jejich výše a splatnost. Dohadné položky se vytvářejí např. na pochybné pohledávky. pochybné pohl. - hrozí u nich riziko, že nebudou plně splaceny sporné pohl. - je veden spor o zaplacení s dlužníkem, soud nedobytné pohl. - vymáhány bezvýsledně nebo by vymáhání převyšovalo výtěžek 388 – Dohadné účty aktivní -znám přesnou částku (očekávané pohledávky – nárok na náhradu škody od pojišťovny v případě, že pojišťovna výši náhrady dosud nepotvrdila, nebo nárok na náhradu škody hmotně odpovědnou osobou v případě, že šetření nebylo data účetní závěrky ukončeno) účtujeme: vzniklá škoda 582 / 112 nárok na pojistnou náhradu 388 / 688 vyúčtování náhrady 378 / 388 zrušení zůstatku doh. pol. 688 / 388 úhrada 378 / 221 389 – Dohadné účty pasivní -neznám přesnou částku (očekávané závazky – nevyfakturované dodávky materiálu, zboží nebo služeb,042 / 389 neuzavřený případ z něhož vyplyne ÚJ závazek k úhradě)588 / 389 účtujeme: (př. materiál) příjem materiálu na sklad112 / 111 nevyfakturované dodávky111 / 389 došla faktura389 / 321 (př. opravy) tvorba dohadné položky511 / 389 faktura za opravy389 / 321 343 / 321 zúčtování rozdílu389 / 511

Témata, do kterých materiál patří