Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (106,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cenné papíry KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK cenné papíry (skupina 25)úmysl držet max. 1 rokProč? Zisk z prodeje cenných papírů (251, 253), zajištění výnosů ve formě úroků a dividend (256)oceňování: Pořizovací cenou – účet 259 (cena pořízení + náklady) AKCIE VBU nákup krátk. akcii259/221 VBU poplatky a provize259/221VUD převzetí akcií251/259VBU tržba z prodeje akcii221/661VUD úbytek prodaných akcií561/251VBU provize bance za prodej568/221VBU dividendy z akcií221/665 Dluhopisy k obchodování VBU nákup dluhopisů259/221VBU poplatky a provize259/221VUD převzetí253/259VBU tržba z prodeje dluhopisů221/661VUD úbytek prodaných dluhopisů561/253VBU provize bance za prodej568/221 Dluhopisy držené do splatnosti VBU nákup (= převzetí dluhopisů)256.1/221VUD naběhlý úrokový výnos256.2/662 (665)VBU zpětný odprodej dluhopisů 221/256.1VBU přijaté úroky 221/256.2 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK úmysl držet déle než 1 rokProč? Úroky, podíly na zisku, vliv v jiné společnosti061 Rozhodující vliv (+50 %, nebo 40 % pokud nikdo nemá víc)062 Podstatný vliv (20 – 50 %)063 Menšinový vliv (méně než 20 %)065 Dluhové cenné papíry držené do splatnostiOcenění: pořizovací cenou = cena pořízení + náklady (provize, poplatky) DLOUHODOBÉ AKCIE VBU nákup akcii042/221VBU poplatky a provize042/221VUD převzetí akcií 061,062,063/259VBU tržba z prodeje akcii221/661VUD úbytek prodaných akcií561/061,062,063VBU dividendy z akcií221/665 DLOUHODOBÉ DLUHOPISY VBU nákup dluhopisů 043/221VBU poplatky a provize 043/221VUD převzetí065.1/259VUD naběhlý úrokový výnos065.2/662, 665 VBU zpětný odprodej 221/065.1 - provize bance za prodej 221/065.2 CENNÉ PAPÍRY Z POHLEDU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI zvýšení ZK: vydáním nových akcií, výměnou dluhopisů za akciepřed zápisem do OR musí být splaceno 30 % jmenovité hodnoty připadající na peněžité vklady, všechny nepeněžité vklady a celé emisní ážio EMISNÍ ÁŽIO = rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou akcie CENNÉ PAPÍRY Z POHLEDU AKCIONÁŘE

Témata, do kterých materiál patří