Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finanční účty, zúčtovací vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14b) Peníze na cestě Účtují se ve 3. účtové třídě, pohledávky v účtové skupině 31, závazky ve skupině 32Pohledávky a závazky se oceňují jmenovitou hodnotou (napsaná na faktuře)Vznikají z vydaných a přijatých faktur Pohledávky- nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka Podnikatel = věřitelPohledávky zaniká ve většině případů vyrovnáním závazku Závazky - povinnost dlužníka zaplatit svůj závazek Přijaté zálohy od odběratelů se účtují bez ohledu na to, na co jsou poskytnuty na účtu324/476včetně DPHU pohledávek a závazků se musí určit správně den uskutečnění účetního případuKromě pohledávek a závazků k obchodním partnerům jsou ve 3. účtové třídě zúčtovací vztahy k: → zaměstnancům → institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění → společníkům, členům družstev → finančním a jiným orgánům (FÚ, celnice, pojišťovny) Účtová skupina 31 - Pohledávky Jsou zde účty pro pohledávky z obchodních vztahů krátkodobých i dlouhodobých Účtová skupina 32 - Závazky Jsou zde účty pro krátkodobé závazky (o dlouhodobých se účtuje ve 4. účtové třídě) Pohledávky a závazky v cizí měně Při provádění zahraničních obchodů je třeba účtovat v českých korunách i v cizí měněPro přepočet cizí měny na českou měnu může účetní jednotka používat:Denní kurz ČNBPevný kurz stanovený k určitému datuU pohledávek a závazků v cizích měnách vznikají kurzové rozdílyPokud na konci účetního období není uhrazena zahraniční FA, musí se pohledávka nebo závazek přepočítat kurzem devizového trhu ČNB Pohledávky ke společníkům -35 Závazky ke společníkům - 36 Účtování přijatých záloh Přijatá záloha221/324 DPH ze zálohy221/343 OFA311/601 Zúčtování zálohy324/311 Doplacení221/311 Účtování poskytnutých záloh Placená záloha314/221 DFA za službu518/321 Zúčtování zálohy321/314 Doplatek321/221 Finanční účty Pokladna - 211 účtuje se zde o stavu a pohybu hotovosti, jak v české měně, tak i v cizí (valuty) valutová pokladnaúčtuje se na základě PPD a VPD a VÚD (přebytek/schodek)zapisujeme do pokladní knihy (analytická evidence)z pokladny se poskytují zálohy poskytnuté zaměstnancům – vyplácí se zálohy na služební cesty, drobné nákupy, jiné účely Valutová pokladna pokud má ÚJ valutovou pokladnu je účtování stejné jako u korunové pokladnyúdaje musí být uvedeny jak v české měně, tak v cizípřepočet valutové pokladny ke dni účetní uzávěrky pokud valutová pokladna vykazuje zásobu valut ke dni účetní uzávěrky, musí být valuty přepočteny dle kurzu ČNB platného ke dni 31.12. Bankovní účet – 221 běžný účet – zůstatek je vždy aktivníkontokorentní účty – může mít i záporný zůstatekdevizové účty – peněžní prostředky v cizích měnáchtermínované vklady – výpovědní lhůta do 1 rokupodkladem je výpis z bankovního účtu Úvěrové účty- úvěry krátkodobé, dlouhodobé KFM CP k obchodováníDluhové CP držené do splatnosti do 12měs.CP a podíly emitované účetní jednotkouOstatní realizované CP Peníze na cestě – 261 Účet 261, rozvahový aktivní PPD - výběr hotovosti z banky211/261 VBÚ - výběr hotovosti do poklady261/221 VBÚ - přijatý KBÚ221/261 VÚÚ - přijatý KBÚ261/231 VÚÚ - splátka KBÚ231/261 VBÚ - splátka KBÚ261/221

Témata, do kterých materiál patří