Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování mezd

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

11. Účtování mezd Mzdy jsou pro podnikatele náklad -účet 521 - Mzdové náklady. Účtují se v období v němž byla práce vykonána. Ústředním účtem pro výpočet mezd jeúčet 331 - Zaměstnanci nebo účet366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Postup pro výpočet mzdy Základní mzda + Příplatky+ Prémie+ Odměny+ Mzda za dovolenou=Hrubá mzda - ZP (4,5 %) a SP (8 %)- Daň z příjmu=Čistá mzda + Dávky nemoci - Ostatní srážky (spoření, pojistné, vrácení půjčky, alimenty) =Mzda k výplatě - Zálohová mzda=Doplatek mezd Mzda k výplatě - se vyplácí – najednou nebo jako záloha a doplatek Náhrada za nemoc - základem jeprůměrná jednodenní hrubá mzda za uplynulé čtvrtletí (minulé), pokud je tato mzda větší než 280,-- Kč, základem je 280 - první 3 dny dostává zaměstnanec (nemocný) 50 % - další dny potom 69 % základu mzdy náhrada =hrubá mzda za minulé čtvrtletí kalendářní dny - dny nemoci Náhrada za dovolenou =hrubá mzda za minulé čtvrtletí = počet odpracovaných hodin x počet hodin : den Zdravotní pojištění a sociální pojištění ZP - zaměstnanci 4,5 % - zaměstnavatel 9 % SP - zaměstnanec 8 % - zaměstnavatel 26% - ZP a SP se musí zaokrouhlit na celé koruny nahoru Evidence a) Zúčtovací a výplatní listina - vnitřní (interní) doklad, kde jsou uvedeny veškeré nároky a srážky - analytická evidence k účtu 521 - Mzdové náklady - pro všechny zaměstnance (dostanou kopii) b) Mzdový list - není to účetní doklad - pro jednotlivé zaměstnance - slouží ke kontrole výpočtu důchodů, zúčtování mezd - analytická evidence k účtu 331 - Zaměstnanci - na 1 rok Účtování 342 - Ostatní přímé daně 331 - Zaměstnanci 521 - Mzdové náklady srážka daně z přijmu FO hrubá mzda 336 - Zúčtování s institucemi SZ srážka ZP (4,5 %) a SP (8 %) přiznané dávky nemocenské 325 - Ostatní závazky obstávky

Témata, do kterých materiál patří