Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bezhotovostní platební styk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bezhotovostní platební styk Platby neprobíhají v hotovosti, ale přes běžný nebo úvěrový účetBanka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu Výhody: pohodlnost Bezpečnost Úroky Nevýhody: platba neprobíhá ihned Poplatky Syntetická evidence 221 BU (aktivní)Analytika k účtu 221 pokud máme účty u různých bank Doklady: VBU (nevystavujeme, posílá banka) Příkaz k úhradě – dáváme bance příkaz, aby z našeho účtu něco uhradila Příkaz k inkasu – vystavuje příjemce peněz Podle příkazů se neúčtuje! PENÍZE NA CESTĚ– slouží k překlenutí časového nesouladu mezi PD a VBU PPD výběr z BU211/2611. VPD odvod na BU261/211VBU261/2212. VBU odvod z pokl.221/261 PLATBA KARTOU Prodávající:Nakupující: Tržby za zboží315/604 + DPH1. Nákup kartou501/325 + DPHVBUpřijata uhr.221/315 +popl (568) 2. VBU úhrada335/221 DEVIZOVÝ ÚČET Peněžní prostředky v cizí měněDenní x pevný kurzVedeme v domácí i zahraniční měně Přepočet ke dni účetní uzávěrky EURA x Kurz 31. 12. (do rozvahy!) porovnáme s končeným zůstatkem na účtu 221.2 (přepočty) Zisk221.2/663Ztráta 563/221.2 KRÁTKODOBÝ BANK. ÚVER(231) - Obvykle připsán na BU - do 1 roku DLOUHODOBÝ BANK. ÚVĚR (461) - doba splatnosti > 1 rok - úvěrový účet, rovnou se z něj platí SMĚNKY Cenný papír, kterým se dlužník zavazuje uhradit věřiteli svůj závazekK úhradě (322)K inkasu (256) – splatnost do 1 roku, jsme věřitel (dali jsme VFA)Směnečná částka – dohodnutá cena (Z 311) VFA výrobky 311/601 DPH 311/343 Akcept směnky256.1/311Naběhlý úrok256.2/662 ESKONT Předání směnky Hodnota pohledávky313/256.1 Úrok313/256.2 (úrok příštích období)313/384 VBU eskontní úvěr221/261VUU eskontní úvěr261/232 Diskont562/232 Avízo o úhradě232/313(ČR úrok)384/662 Vracení směnky256.1/313 úrok256.2/313 splátka eskontího úvěrů 232/221(ČR úrok)384/662

Témata, do kterých materiál patří