Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování o zásobách

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Účtování zásob 1. Jakým typem majetku jsou zásoby a co to znamená? - zásoby patří do oběžného majetku=> spotřebovávají se jednorázově, mění svou podobu 2. Jak členíme zásoby? Každou kategorii popiš a uveď 2 příklady. - materiál: obaly- nevratné, které chrání při distribucináhradní díly- slouží k uvedení DM do původního stavusurovina- základní materiál, tvoří podstatu výrobkupomocné látky- součástí produktulátky provozovací- nejsou součástí produktu (PHM, oleje)drobný hmotný majetek- cena do 40.000,-Kč, dají se používat déle než 1 rok (mobilní telefony, elektronika, nářadí) - zboží- cokoliv, co bylo koupeno a v nezměněné podobě prodáno - zásoby vlastní výroby: nedokončená výroba- prošla částí procesu, ale je neprodejná (rostlinná výroba)polotovar- prošla částí výrobního procesu, není primárně určená k prodeji, ale prodat se dá (automobilové součástky)výrobky- finální produkce, prošla všemi částmi výrobního procesu, a je určena k prodejizvířata- malá zvířata, zvířata chovaná na maso, kožešiny, vejce, primární nákup zvířat 3. Jak oceňujeme zásoby při pořízení a při vyskladnění? U každé ceny popiš postup jejího stanovení. - pořizovací cena- kupní cena + vedlejší N - cena ve výši vlastních N- kalkulační metoda (nedokončená výroba, polotovary) - reprodukční pořizovací cena- stanovena soudním znalcem (nepeněžitý vklad do ZK) - metoda FIFO= materiál na skladě v Kč na počátku období+ přírůstek v Kč za období/ to samé v množství - vážený aritmetický průměr proměnlivý= materiál na skladě v Kč+ poslední přírůstek v Kč/ materiál na skladě v množství+ poslední přírůstek v množství - ve skutečných vstupních cenách 4. Evidence zásob - dodavatel vyhotovuje: dodací list- přiložen k dodávce, slouží ke kontrolefaktura - odběratel vyhotovuje: příjemku- potvrzuje převzetí materiálu na skladvýdejka- potvrzení výdaje materiálu do spotřebypřevodka- doklad, který potvrzuje převedení zboží 5. Způsoby účtování o zásobách? Účtování A a B- způsobem (když máme vedlejší N spojené s pořízením) 1) PS materiálu - A 132/701 na D 701, protože musíme dodržet zásadu podvojnosti - B 132/701 -> 504/132 otevřeme účty stejně jako A- způsobem, a poté hned převedeme do N- účtujeme jakoby spotřebu 2) FAP za dodávku materiálu - A 111, (112)/ 321 na MD 111 roste pořizovací cena materiálu - B 501/321 3) hotově placena doprava materiálu - A 111/211 - B 501/211 4) Uskladnění materiálu - A 112/111 - B neúčtuje se!! 5) Výdej materiálu do výroby -A 501/122 - B neúčtuje se!! 6) Manko nad normu u materiálu - A 501/112 - B neúčtuje se! 7) Manko nad normu u materiálu -A 549/112 - B 549/501 na D ubývají N ve formě spotřeby materiálu, protože jsme nemohli spotřebovat, to co není 8) Předpis manka skladníkovi k úhradě - A+B 335/648 9) Úhrada manka skladníkem hotově - A+B 331,(211)/ 335 10) Prodej přebytečného materiálu - A úbytek materiálu 542/112 FAV za prodej materiálu 311/642 VBÚ úhrada FAV 221/311 - B 542/501 311/642 221/311 11) tržba za prodaný materiál kartou - A+B 261/642 221/261 12) KS materiálu ke dni UCE uzávěrky - A 702/112 - B 112/501 13) Záloha na nákup zboží, hotově - A 153/211 - B 504/211 14)FAP za dodávku zboží - A zúčtování zálohy 153 zbývá k úhradě 321 celkem 131 - B zbývá k úhradě 504/321 15) Hotově placeno za dopravu zboží - A 131/211 - A 132/131- B 504/211 16) Předání zboží do prodejny (uskladnění) - B neúčtuje se!! 17) Prodej zboží - A úbytek zboží 542/132 FAV za prodej zboží 311/604 úhrada FAV 221/311 18) Ochutnávka zboží - A 501/132 - B 504/501 na MD rostou N ve formě spotřeby materiálu, na D snižujeme N spojené s prodejem zboží, protože jsme nemohli prodat to, co zákazníci snědli 1

Témata, do kterých materiál patří