Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zásoby zboží

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4. ZÁSOBY ZBOŽÍ A ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY pojem zboží, syntetická a analytická evidence oceňování zboží při nákupu a prodeji účtování zboží způsobem A: - zboží na cestě, nevyfakturované dodávky účtování zboží způsobem B zásoby vlastní výroby – pojem, oceňování přírůstků, úbytků, prodeje účtování zásob vlastní výroby způsobem A: - inventarizační rozdíly, opravné položky účtování zásob vlastní výroby způsobem B Pojem zboží, syntetická a analytická evidence Zboží – předměty, které nakoupíme a v nezměněné podobě prodáváme –movité věci nakoupené za účelem prodeje +výrobky podniku převedené do vlastních prodejen (př.: Kara, pivovar,…) Syntetická evidence 131 – Pořízení zboží 132 – Zboží na skladě a v prodejnách 139 – Zboží na cestě 196 – Opravná položka ke zboží 504 – Prodané zboží 604 – Tržby za zboží Analytická evidence– vedena podle jednotlivých druhů zboží na skladních kartách Oceňování zboží a) Oceňování zboží při pořízení při nákupu => pořizovací cenou = cena pořízení + vedlejší náklady na pořízení přepravné (i poštovné) clo provize za sjednání nákupu vlastní výrobou => vlastními náklady -zjištěné kalkulací ostatní způsoby pořízení (vklad do podnikání, přijatý dar….) => reprodukční pořizovací cenou (zjištěná odborným odhadem) b) Oceňování zboží při prodeji oceňujeme prodejní cenou = pořizovací cena + obchodní rozpětí (režijní náklady obchodu + zisk) - v prodejní ceně účtujeme tržby ocenění úbytku prodaného zboží = v pořizovací ceně - vypočtená s použitím stejných metod jako u materiálu (př.: průměrnou cenu, FIFO) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ A) Nákup zboží(plátce DPH)Způsob AZpůsob B1.Nákup v tuzemsku a) na fakturu FAD – nákup zboží – cena pořízení131/321504/321 – DPH343/321343/321 b) za hotové VPD – nákup zboží – cena pořízení131/211504/211 – DPH343/211343/211 c) VPD – vedlejší poř. náklady dodavatelsky131/211504/211 d) VÚD – vlastní doprava131/586504/586 2.Nákup v zahraničí a) FAD – od zahr. dod. – cena pořízení131/321504/321 b) JSD – clo(pouze u zemí mimo EU)131/379504/379 c) VÚD – DPH – přidanění (z CP + cla)349/343349/343 d) Daňový doklad – nárok na odpočet343/349343/349 3.Převzetí zboží na sklad – příjemka v PC132/131--------- 4.Reklamace - VÚD – reklamační nárok315/131315/504 U neplátců vstupuje DPH do pořizovací ceny zboží na účet 131 při způsobu A a nebo na účet 504 při způsobu B.Při nákupu zboží podléhajícímu spotřební dani (lihoviny, cigarety, benzín,…) vstupuje spotřební daň na vstupu do pořizovací ceny zboží FAD – spotřební daň B) Ostatní způsoby pořízení zboží 1. Příjemka – zboží přijaté jako dar – RPC132/648504/648 2. Předání zboží do vlastních prodejen a) Výdejka – úbytek výrobků – vlastní náklady583/123---------- b) Příjemka – přírůstek zboží v prodejně – vl. N132/585504/585 C) Prodej zboží 1.Tržby za prodané zboží a) na fakturu FAV – tržby za zboží – prod. cena bez DPH311/604311/604 – DPH311/343311/343 b) v hotovosti PPD – tržby v hotovosti – prod. cenabez DPH211/604211/604 – DPH211/343211/343 2.Úbytek prodaného zboží v PC U způsobu B 31. 12. a) převod počátečního stavu zboží do nákladů--------504/132 b) konečný stav zboží podle skladové evidence--------132/504 Neplátce DPH na výstupu neúčtuje. Rozdíl mezi účtem 604 a 504 je OBCHODNÍ ROZPĚTÍ (marže). D) Účtování na konci účetního období (31. 12.)Způsob AZpůsob B 1. VÚD – zboží na cestě139/131139/504 2. VÚD – nevyfakturované dodávky131/389504/389 3. VÚD – manko do normy přirozených úbytků504/132504/132 4. VÚD – manka ostatní549/132549/132 5. VÚD – přebytek132/648132/648 !Ale manka a škody v průběhu roku – VÚD549/132549/504 6. VÚD – tvorba opravné položky559/196559/196 7. VÚD – zrušení (snížení) opravné položky196/559196/559 8. VÚD – trvalé snížení ceny549/132549/132 Slevy na nakoupené zásoby bonus= sleva poskytnutá dodavatelem při odběru určitého množství nebo při překročení určité hodnoty fakturace skonto = sleva poskytnutá dodavatelem při zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nebo hotově Poskytování slev Sleva poskytnuta při fakturaci => sníží se cena nakoupeného zboží Sleva poskytnuta dodatečně => dodavatel zašle opravný daňový doklad U obou druhů slev se provádí oprava základu daně a výše daně. 1) ÚJ přijímá slevu okamžitý bonus – cenová výhoda hned na FAFAP111/321 343/321 sleva321/111 321/343 – snížení nároku na odpočet DPH dodatečný bonusODD321/648 321/343 2) ÚJ poskytuje slevu FAV311/604 311/343 604/311 343/311 ODD548/311 343/311 ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Evidence v účtové skupině12 – Zásoby vlastní činnosti předměty, které prošly jedním nebo více výrobními stupni (např. kynuté těsto) předměty, které prošly jedním nebo více výrobními stupni, ale mohou se prodávat (např. linecké těsto) předmět, který prošel všemi výrobními fázemi a je určený k prodeji mladá zvířata, jatečná zvířata, kožešinová zvířata, drůbež, ryby, včelstva, patří sem zvířata jak nakoupená tak vyprodukovaná v podniku Analytická evidence – na skladních kartách podle druhů Oceňování při pořízení oceňujeme ve vlastních nákladech vlastní náklady lze zjistit dvěma způsoby: podle předběžné kalkulace - plánované Oceňování při prodeji tržby =>v prodejní ceně – obsahuje: vlastní náklady + zisk plátce DPH připočítává k prodejní ceně DPH úbytky – oceňujeme ve vlastních nákladech ÚČTOVÁNÍ ZPŮSOB A přírůstky zásob vlastní výroby - ve vlastních nákladech nedokončená výroby121/581 polotovary122/582 výrobky123/583 výrobou se zvýší zásoby vlastní výroby a souvztažně vzniká podniku výnos přírůstek zásob vlastní výroby znamená současně úbytek předchozího stupně rozpracovanosti (př.: přírůstek výrobků znamená úbytek polotovarů) úbytky zásob vlastní výroby - ve vlastních nákladech nedokončená výroby581/121 polotovary582/122 výrobky583/123 -o změnách je nutno účtovat minimálně jednou za měsíc Prodej výrobků 1) FAV – za výrobky - prodejní cena311/601 - DPH311/343 2) V – úbytek prodaných výrobkůvlastní náklady583/123 hospodářský výsledek z prodeje výrobků = 601-583 Prodej polotovarů a zvířat tržby se účtují stejně jako prodej výrobků 1) FAV – za polotovary - prodejní cena311/601 - DPH31

Témata, do kterých materiál patří