Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
uce pis 13,14

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FAV – pohledávka za prodej zboží nebo poskytnutí službyPohledávky za odběrateli (účet 311).Účtování:Zúčtování faktury 311/601 311/343Úhrada od odběratele 221/311Pohledávky spojené s používáním směnekFAV - cena bez 311/6xx DPH 80 000 343 Přijetí směnky 256.1/311 Úrokový výnos 256.2/662 Směnka postoupena bance k eskontu – hodnota pohledávky 313/256 VBÚ poskytnutí eskontního úvěru – směnečná hodnota 232 - úvěr připsán na účet 221 - diskont 562 Avízo banky o úhradě splatné směnky 232/313 Pohledávky z poskytnutých provozních záloh Účtování u neplátce DPHZaplacení zálohy 314/221Faktura vyúčtování 518/321Zúčtování zálohy 321/314Doplatek faktury 321/221 Účtování u plátce DPHZáloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění Zaplacení zálohy 314/221 Přijatá faktura cena bez daně 518/321 DPH 20% 343/321 Zúčtování zálohy 321/314 Doplatek faktury 321/221Záloha bude poskytnuta v jiném měsíci, než bude uskutečněno zdanitelné plnění Zaplacení zálohy 314/221 Přijetí daň. dokl. 343/314 Vyučtování služeb 518/321 343/321Zúčtování poskytnuté zálohy - záporná částka 314/321 343/321Doplatek proveden z BÚ 321/221Směnky k inkasu (256)Účtování:Vystavená faktura 311/6xxPřijetí směnky 256.1 / 311Úrokový výnos 256.2 / 662Zaplacení směnky 221/256.1, 256.2Eskont směnky ( 313 )Přeúčtování hodnoty směnky z účtu 256 na účet 313kdy věřitel postoupí směnku bance za účelem získání peněz před splatností směnky, se hodnota účtu 256 přeúčtuje na 313, na účtu 313 se objeví celá nominální hodnota směnky a rozdíl mezi hodnotou účtu 256 a směnečnou hodnotou vyúčtovanou na účtu 313 bude zaúčtován ve věcné a časové souvislosti ve prospěch výnosů- pořizovací cena -- /256 směnečná hodnota 313/---úroky běžného období --/662Poskytnutí eskontního úvěru bankouÚJ získá od banky na eskontovanou směnku úvěr, který se eviduje na účtu 232 – Eskontní úvěry v nominální hodnotě, a to do doby splacení směnky dlužníkem hodnota eskontního úvěru ---/232 (461) částka úvěru připsaná na účet 221/----diskont 562/----Avízo banky o úhradě směnkyna základě tohoto avíza se zaúčtuje snížení směnečné pohledávky a současně snížení závazku vůči bance avízo banky o úhradě směnky /splátka úvěru/ 232/313 FAKTURA VYSTAVENÁ – přijímá ji dlužník a vzniká mu závazek Závazky vůči dodavatelůmFAP 111,131,5xx / 321 pořízení majetku041,042 / 321 DPH343 / 321 úhrada závazků 321 / 221Směnky k úhraděFAP – pořízení DHM, materiálu, zboží 042,111,131 / 321 VÚD – úhrada závazku směnkou /321 562 /322 VBÚ – proplacení směnky 322 / 221 Přijetí zálohy od odběratele Zálohy – neplátce DPH1. PPD, VBU Přijatá záloha od odběratele 211,221 / 324 2. FAVystavená faktura odběrateli 331 / 6xx Odpočet uhrazené zálohy 324 / 311 3. PPD, VBU Doplatek 211,221 / 311 Zálohy – plátce DPH, záloha byla přijata ve stejném měsíci1. PPD, VBU Přijatá záloha od odběratele 211,221 / 324 2. FAV za zboží, materiál (bez DPH) 311 / 6xx 20 % PDH 311 / 343 Odpočet uhrazené zálohy -311 /-234 3. PPD, VBU Doplatek 211,221 / 311Zálohy – plátce DPH, záloha nebyla přijata ve stejném měsíci1. PPD, VBU Přijatá záloha od odběratele 211,221 / 324 1a.) Zálohová faktura – daňová doklad DPH= 324 / 343 2. FAV za zboží, materiál (bez DPH) 311 / 6xx 20 % DPH (rozdíl) 311 / 343 Odpočet uhrazené zálohy -311 /-324 3. PPD, VBU Doplatek 211,221 / 311Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních fakturFAP 131 / 321úhrada 321 / 221vyúčtování rozdílu 563 / 321 321 / 663 Kurzové rozdíly neuhrazených FAV při uzavírání uce knihFAP 131 / 321kurzový rozdíl 321 / 663 563 / 321

Témata, do kterých materiál patří