Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Směnky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Směnky směnečným a šekovým zákonemPodstatou směnekzávazkový a pohledávkový vztah. Směnka je potvrzenímsměnečného dlužníka(výstavce) u směnky vlastní,směnečníka u směnky cizí, že v uvedené lhůtě splatí peněžní částku V případě, že bylasměnka převedena na další osoby, ručíindosant, tj. osoba, která směnku převedla každému dalšímu nabyvateli –indosantáři . Směnku lze postoupit indosatářům nebo bance k eskontu ( k poskytnutí eskontního úvěru) Pro evidenci směnečné pohledávky je v účetnictví vyhrazen účet312 – Směnky k inkasu. a) úhrada pohledávky směnkou: - hodnota pohledávky312 / 311, úrok312 / 662 b) proplacení směnky odběratelem211,221 / 312 a) předložení směnky bance k eskontu313 / 312 b) poskytnutí eskontního úvěru221 / 232 e) úhrada eskontního úvěru z BÚ 232 / 221 3. použije směnku na úhradu svých závazků, tj. převede směnku. Stane se indosantem a zůstane mu ručitelský závazek z převedené (indosované) směnky, směnka se tak stane běžným obchodovatelným dlužným cenným papírem. Účetně lze postupovat tak, že se směnka převede na účet dlužných cenných papírů a pak se účtuje o jejím prodeji, nebo je možné účtovat přímo úhradu závazku směnkou. a) převod směnky na indosatáře253 / 312 b) předání směnky indosatáři při jejím prodeji 561 / 253 c) tržba při prodeji směnky: příjem na BÚ 221 / 661 použití směnky k úhradě závazku 321 /661 d) přímá úhrada závazku směnkou 321 / 312 V závislosti na době splatnosti směnky bude směnečný závazek účtován buď na účtě 322 – Směnky k úhradě (splatnosti do 1 roku), nebo 478 – Dlouhodobé směnky k úhradě (splatnosti nad 1 rok).

Témata, do kterých materiál patří