Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Hotovostní platební styk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Hotovostní platební styk platba hotovými penězi, používá se tam kde je platba z BU nemožná nebo zbytečná (drobný nákup v maloobchodě)v rozvaze: aktiva, krátkodobý finanční majetek syntetika: 211 pokladna (aktivní účet +,-) analytika: pokladní knihadoklady: PPD, VPDpokladník: 18 let, hmotná odpovědnostvýhody: jistota zaplacení peníze máme hned bez poplatků nevýhody: nedostatek peněz na vrácení krádež Pokladní limit = maximální výše hotovosti, která může být v pokladně na konci dne (zbytek se odvádí na BU) PENÍZE NA CESTĚ– slouží k překlenutí časového nesouladu mezi PD a VBU PPD výběr z BU211/2611. VPD odvod na BU261/211VBU261/2212. VBU odvod z pokl.221/261 ZÁLOHY ZAMĚSTNANCŮM -Cestovné (nákup v maloobchodě): VPD – záloha na cestovné 335/211Vyúčtování 512(501)/335PPD vrácení peněz 211/335Dali jsme mu moc…VPD doplatek 335/211Dali jsme mu málo… INVENTARIZACE POKLADNÍ SKONTRO = fyzická inventura v pokladně ( VÝČETKA PLATIDEL)Porovnání SS a USZjištění rozdíluVyrovnání, předpis manka k náhradě Přebytek211/668Manko (schodek)569/211Předpis zam.335/668 + NÁHRADA (211, 221, 331) VALUTOVÁ POKLADNA Pokladna v cizí měněDenní kurz platný v den uskutečnění uúetního případu (Kurz ČNB)Pevný kurz – stanovený k určitému datu pro vymezené období (měsíc, čtvrtletí)Vedena v domácí i zahraniční měně Nákup valut PPDv nákup valut211.2/261 Kurz ČNBVBU nákup valut 261/221Kurz banky u které jsme nakoupiliVUD : Zisk 261/663 Ztráta 563/261 Přepočet ke dni účetní uzávěrky: EURA x Kurz 31. 12. (do rozvahy!) porovnáme s končeným zůstatkem na účtu 211.2 (přepočty) Zisk211.2/663Ztráta 563/211.2 Výplata záloh na zahraniční cestu Při vyúčtování kurz stejný, jako v den zálohyZáloha v zahraniční měněDoplatek v KčVrácení v zahraniční měně CENINY stravenky, kolky, dálniční a poštovní známky, telefonní karty syntetiky: ceniny 213 (aktivní +,-)Analytika: podle druhu VPD nákup cenin213/211Spotřeba (karty, pošt. znám.) 518/213Spotřeba (kolky, dal. znám.)538/213Manko u cenin569/213+PŘEDPIS K NÁHRADĚPřebytek213/668 Stravenky Výdej do spotřeby -firma hradí do 55%527/213 -firma nad 55%528/213Daňově neuznatelné! -hradí zaměstnanec335/213 PPD úhrada od zaměstnance211/335

Témata, do kterých materiál patří