Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cash flow

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Cash flow – pojem, význam, přímá a nepřímá metoda zjišťování, výpočet Princip výkazu o peněžních tocích spočívá v tom, že převádí účetní hospodářský výsledek (sestavený jako rozdíl výnosů a nákladů) na příjmy a výdaje. Je všeobecné známé, že náklad v (podvojném) účetnictví nemusí být vždy a ihned doprovázen výdajem peněz a stejně tak výnos nemusí být doprovázen příjmem peněz. Typickým příkladem jsou napříkladodpisy, které jsou samozřejmě nákladem ovlivňujícím hospodářský výsledek, ale nejsou výdajem – k výdaji došlo v minulosti, kdy byl dlouhodobý majetek pořízen (a zaplacen). Příklady rozdílů mezi HV a příjmy a výdaji peněz: vliv na peněžní prostředky: 0 vliv na peněžní prostředky: –10 vliv na peněžní prostředky: +10 Výkaz o peněžních tocích se sestavuje ve třech úrovních činností podniku: provozní činnost je základní činností podniku, tj. jde o činnosti, kterými se firma zabývá. Do této činnosti patří především peněžní toky související s pohybem zásob, pohledávek či závazků. investiční činnost se týká pohybů – tj. přírůstků (pořízení) a úbytků (vyřazení) dlouhodobého majetku finanční činnost je taková činnost podniku, která souvisí se změnami ve velikosti a složení v položkách vlastního kapitálu, popř. některých – zejména dlouhodobých – závazků Pří výpočtu peněžních toků se postupuje buď přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda– existují dva výpočty a to standardní přímou metodou, která vychází z peněžních příjmů a výdajů firmy (metoda čerpá z informací na účtech peněžních prostředků) – velmi pracná metoda, pro kterou je nutné upravit účetní systém. Z těchto důvodu vznikla tzv. upravená přímá metoda, která spočívá v přeměně nákladů a výnosů ve výsledovce na příjmy a výdaje skrze změny na účtech aktiv a pasiv. Přímá metoda u nás není příliš rozšířena, spočívá ve sledování ovlivnění peněžních toků (+ či -) přímo na základě jednotlivých účetních dokladů. Nepřímá metoda – zjednodušeně je výsledek hospodaření upraven o nepeněžní a mimořádné položky hospodaření a o změny položek rozvahy (položky pracovního kapitálu, investice, změny VK atp.) Nepřímá metoda, která se používá i u nás, vychází z již výše uvedeného upravování hospodářského výsledku tak, abychom získali dopad na pohyb peněžních prostředků. Velmi zjednodušeně může výkaz o peněžních tocích sestavený nepřímou metodou vypadat takto: R.… Konečný stav pen. prostředků a pen. ekvivalentů (P + F)

Témata, do kterých materiál patří