Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování mezd, složky mzdy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování mezd druhy mezd: dělník - časová mzda, - úkolová mzda - pevný měsíční plat časová je závislá na počtu odpracovaných hodin a na mzdovém tarifu = sazba v korunách za jednu hodinu práce (hodinový mzdový tarif x odpracované hodiny) úkolová je závislá na počtu vyrobených výrobků (S.J. x výrobní množství) S.J.(mzda za jeden výrobek) = hodinový mzdový tarif x Nčv hodinách S.J. (mzda za jeden výrobek) =hodinový tarif Nm THP – pevný měsíční plat Složky mzdy Základní (časová, úkolová, plat) Pohyblivá Příplatky – přesčas, noc, SO + NE, svátky, ztížené pracovní podmínky, za vedení pracovní čety (% z prům. hod. mzdy, Kč na hodinu) Náhrady mezd – dovolená, prostoje, státem uznané svátky, svatba, pohřeb Odměny (pevná částka) Prémie (%) Osobní ohodnocení (u THP, % nebo Kč) Podíly na HV Σ hrubá mzda Sociální pojištění 8 % z HM (nemocenská, důchod, fond zaměstnanosti) Zdravotní pojištění 4,5 % z HM Záloha na daň z příjmu Základ daně = H.M. – S.P. – Z.P. – nezdaň. pol. = nahoru na 100 Kč⇒% sazba DzP HM - SP – ZP - DZP = čistá mzda Dobrovolné srážky – sporožiro (spoření), půjčky, výživné Dávky nemocenského pojištění, OČR ČM – srážky + dávky NP = částka k výplatě záloha – koncem měsíce doplatek – začátkem následujícího měsíce Evidence mezd docházka – docházkový lístek (píchačka) docházková kniha (na úřadech) Docházkový lístek (píchačka) vyhotovuje se na období jednoho měsíc obsahuje jméno zaměstnance a jeho osobní číslo zaměstnanec denně zaznamenává příchod a odchod pomocí registračních hodin mzdový účetní sečte odpracované hodiny zaměstnanců zaměstnanec vloží do terminálu počítače kartu počítač kdykoli vyhotoví sestavu evidence docházky Formulář evidence docházky umožňuje sledovat přítomnost v práci přímo na pracovišti, u absence se zaznamená příčina úkolová mzda – evidence vyrobených výrobků pracovní (úkolový) lístek – pro jednu operaci, průvodka – pro několik operací, směnový plán – pro celou směnu podkladem pro výpočet této mzdy jsou pracovní lístky Soupiska práce a mezd Zúčtovací a výplatní listina vyhotovuje se za mzdové období tj. za kalendářní měsíc obsah: hrubá mzda a její jednotlivé složky, srážky, přípočty, částka k výplatě je analytickou evidencí k účtu Mzdové náklady podle ní se vyhotoví VÚD, který je podkladem pro účtování mezd Mzdový list – ročně pro každého zaměstnance přehled mezd a srážek za každý měsíc (výpočet důchodu) Mzdový list je analytickou evidencí k účtu zaměstnanci. Podkladem pro účtování je zúčtovací a výplatní listina. 221 BÚ 336 Zúčt. s institut. SZ a ZP 331 Zaměstnanci 521 Mzdové náklady odvod (úhrada) SP, ZP srážka SP a ZP hrubé mzdy 342 Ostatní přímé daně 336 Zúčtování s institut. SZ a ZP odvod DzP srážka DzP závislé činnosti dávky nemoc. pojištění 379 Jiné závazky odvod dobrovolných srážek dobrovolné srážky 211 Pokladna výplata mezd SZP hrazené zaměstnavatelem (účetní jednotka – poplatník) vyměřovací základ – hrubá mzda sociální pojištění = 26 % z HM zdravotní pojištění = 9 % z HM 221 BÚ 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 524 Zákonné sociální pojištění úhrada SZP SZP 35 % z HM

Témata, do kterých materiál patří