Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetnictví příspěvkových organizací

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Hospodaření příspěvkových organizací Součástí nevýrobní sféry nejsou jen rozpočtové, ale i příspěvkové organizace. Je to velká skupina organizací, která nemůže být zařazena mezi ziskové organizace, ale která na druhé straně není typicky rozpočtová, neboť realizuje určitý příjem a zároveň je závislá na finančním příspěvku ze státního rozpočtu. Tato příspěvková forma hospodaření , která byla vytvořena v podstatě jako přechodná, byla po léta doménou kulturních organizací. Tyto organizace inkasovaly za své služby vstupné, ale jejich výše ve většině případů představovala jen nepatrnou část výdajů. Tato původně přechodná forma byla používána řadu let. V současné době je všeobecná tendence převádět na příspěvkovou formu stávající rozpočtové organizace i nově vznikající nevýrobní organizace. Na příspěvkový způsob účtování přechází nyní celá řada škol, školských zařízení, státních nemocnic a poliklinik. Příspěvkové organizace působí v oblasti vědy a výzkumu, sociální péče, obrany a bezpečnosti a dalších. Zřizovatelem těchto organizací je ústřední orgán nebo orgány místní samosprávy. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet svého zřizovatele finančním vztahem - příspěvkem nebo odvodem. Podle platných právních předpisů o výsledku hospodaření příspěvkových organizací rozhoduje zřizovatel. Od roku 1995 platí nový zákon o zřizování obecně prospěšných společností, do kterých spadají především neziskové organizace. Jejich účtování se řídí zvláštní účtovou osnovou. V rámci očekávaných rozpočtových pravidel se počítá se zrušením příspěvkových organizací, které by měly transformovat buď na obecně prospěšné společnosti (nezisková sféra) nebo na obchodní společnosti (zisková sféra - případ naší školy). Účetní osnova, účtování nákladů a výnosů a účetní závěrka a uzávěrka Vzhledem k tomu, že pro příspěvkové organizace je určena tatáž osnova co pro rozpočtové, je charakteristika účetní osnovy shodná a stejně tak i účtování. Hlavní rozdíl je zde především v nákladech: rozpočtové organizace účtují ve 4. třídě, zatímco příspěvkové organizace a organizace provozující hospodářskou činnost v třídě 5

Témata, do kterých materiál patří