Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v účtové třídě 2

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování v účtové třídě 2 1. Charakterizuj finanční účty - slouží k účtování hotovosti, prostředků na BÚ, cenin, krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých c. p. - obsahuje: rozvahové aktivní účty (211, 213, 221, 261, 251)- patří sem účty finančního majetku rozvahové pasivní účty (231, 232, 241, 249) účty- účty zobrazující úvěrové vztahy k bankám Účet 261 - slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů - používá se při převodech mezi 2 BÚ 1. VPD odvod na BÚ 261/211 2. VBÚ odvod na BÚ 221/261 1. PPD dotace pokladny 211/261 2. VBÚ dotace pokladny 261/221 Oceňování krátkodobého FM - účetní jednotky jsou povinny oceňovat způsoby podle zákona o UCE - peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě - k 31. 12. oceňujeme reálnou cenou Pokladna 211 - VPD na nákup kancelářských potřeb 501/211 - hotově zaplaceno poštovné 518/211 - přijatý peněžní dar 211/669 - hotově zaplacena pokuta 545/211 - tržby za zboží v hotovosti 211/604 - přijatá záloha na dodávku stavebních prací 211/324 Prvotní evidence pokladny - PPD- slouží k příjmu do pokladny - VPD- slouží k výdaji hotovosti - pokladní kniha- slouží k záznamu příjmů i výdajů Zásady vedení pokladny - každý pokladním musí mít podepsanou hmotnou odpovědnost - v případě pokladního schodku ho musí uhradit v plné výši - dle zákona o UCE se musí v pokladně provést inventarizace 4x ročně, z toho 2x mimořádně 1. manko v pokladně 569/211 2. předpis manka pokladníkovi k úhradě 335/668 3. úhrada manka pokladníkem 311, (211)/ 335 Účtování cenin - účet 213, sleduje se zde stav a pohyb cenin - ceniny jsou: poštovní známky, dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky 1. nákup poštovní známek 213/211 2. spotřeba poštovních známek 518/213 Kolky - mají tvar známky, mají jmenovitou hodnotu - používají se při jednání na soudě, u notáře 1. nákup kolků 213/211 2. použití kolků k úhradě správních poplatků 538/213 Stravenky - při účtování se musí vycházet z daňových předpisů - z-tel přispívá na stravenky do výše 55%, což je pro něho daňově uznatelným N, může přispívat i nad hranici 55%, ale zbývající část je pro podnik daňově neuznatelným N 1. nákup stravenek na fakturu 213/211 2. výdej stravenek z-ncům a) daň. uznatelná část hrazená z-telem 527/213 b) daň. neuznatelná část hrazená z-telem 528/213 c) část hrazená z-ncem 331/213 1. manko u cenin 569/213 2. předpis manka pokladníkovi k úhradě 335/668 3. úhrada mank pokladníkem 331,(211)/335 4. přebytek 213/668 Účtování na BÚ - sleduje se zde stav a pohyb peněžních prostředků - účtujeme na základě VBÚ 1. VBÚ úhrada FAP 321/221 2. VBÚ úhrada FAV 221/311 3. VBÚ přijaté pojistné plnění 221/378 4. VBÚ tržby za zboží 221/642 5. VBÚ poskytnutí půjčky společníkovi 355/221 6. VBÚ výběr hotovost z BÚ 261/221 7. VBÚ bankovní poplatky 568/221 8. VBÚ kreditní úroky 221/662 9. VBÚ debetní úroky (z kontokorentu) 562/221 Druhy bankovních účtů - běžný účet- zde má podnik peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti, zůstatek je vždy kladný - kontokorentní účet- můžeme čerpat peněžní prostředky do mínusu, neboť banka může poskytovat tzv. kontokorentní úvěr - v účtové třídě 2 máme krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku, z poskytnutého úvěru platíme úrok 1. čerpání kontokorentu 221/231 2. úrok z kontokorentu 562/221 3. splácení kontokorentu 231/221 devizový účet- jsou zde peněžní prostředky v cizích měnách 1. kurzovní rozdíl- ztráta 563/ 221,(211) 2. kurzovní rozdíl- zisk 221, (211,321)/663 Krátkodobé c. p. 1. pořízení krátkodobých c. p. 251,(253)/211 2. prodej krátkodobých c. p. 561/251,(253) 3. tržba z prodeje c. p. 211/661

Témata, do kterých materiál patří