Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v účtové třídě 2

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Účtování v účtové třídě 2

1. Charakterizuj finanční účty

- slouží k účtování hotovosti, prostředků na BÚ, cenin, krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých c. p.

- obsahuje:

  • rozvahové aktivní účty (211, 213, 221, 261, 251)- patří sem účty finančního majetku

  • rozvahové pasivní účty (231, 232, 241, 249) účty- účty zobrazující úvěrové vztahy k bankám

Účet 261

- slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů

- používá se při převodech mezi 2 BÚ

1. VPD odvod na BÚ 261/211

2. VBÚ odvod na BÚ 221/261

1. PPD dotace pokladny 211/261

2. VBÚ dotace pokladny 261/221

Oceňování krátkodobého FM

- účetní jednotky jsou povinny oceňovat způsoby podle zákona o UCE

- peněžní prostředky a ceniny se oceňují vždy v nominální hodnotě

- k 31. 12. oceňujeme reálnou cenou

Pokladna 211

- VPD na nákup kancelářských potřeb 501/211

- hotově zaplaceno poštovné 518/211

- přijatý peněžní dar 211/669

- hotově zaplacena pokuta 545/211

- tržby za zboží v hotovosti 211/604

- přijatá záloha na dodávku stavebních prací 211/324

Prvotní evidence pokladny

- PPD- slouží k příjmu do pokladny

- VPD- slouží k výdaji hotovosti

- pokladní kniha- slouží k záznamu příjmů i výdajů

Zásady vedení pokladny

- každý pokladním musí mít podepsanou hmotnou odpovědnost

- v případě pokladního schodku ho musí uhradit v plné výši

- dle zákona o UCE se musí v pokladně provést inventarizace 4x ročně, z toho 2x mimořádně

1. manko v pokladně 569/211

2. předpis manka pokladníkovi k úhradě 335/668

3. úhrada manka pokladníkem 311, (211)/ 335

Účtování cenin

- účet 213, sleduje se zde stav a pohyb cenin

- ceniny jsou: poštovní známky, dálniční známky, kolky, telefonní karty, stravenky

1. nákup poštovní známek 213/211

2. spotřeba poštovních známek 518/213

Kolky

- mají tvar známky, mají jmenovitou hodnotu

- používají se při jednání na soudě, u notáře

1. nákup kolků 213/211

2. použití kolků k úhradě správních poplatků 538/213

Stravenky

- při účtování se musí vycházet z daňových předpisů

- z-tel přispívá na stravenky do výše 55%, což je pro něho daňově uznatelným N, může přispívat i nad hranici 55%, ale zbývající část je pro podnik daňově neuznatelným N

1. nákup stravenek na fakturu 213/211

2. výdej stravenek z-ncům

a) daň. uznatelná část hrazená z-telem 527/213

b) daň. neuznatelná část hrazená z-telem 528/213

c) část hrazená z-ncem 331/213

1. manko u cenin 569/213

2. předpis manka pokladníkovi k úhradě 335/668

3. úhrada mank pokladníkem 331,(211)/335

4. přebytek 213/668

Účtování na BÚ

- sleduje se zde stav a pohyb peněžních prostředků

- účtujeme na základě VBÚ

1. VBÚ úhrada FAP 321/221

2. VBÚ úhrada FAV 221/311

3. VBÚ přijaté pojistné plnění 221/378

4. VBÚ tržby za zboží 221/642

Témata, do kterých materiál patří