Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11. Finanční účty II. (1)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

11. Finanční účty II. Vztah podniku a banky – druhy účtů Zřízení bankovního účtu je obvykle prvním krokem, který navazuje podnik spojení s bankouzaloženo na smluvním základu – banka uzavírá s podnikem smlouvu o vedení účtu, požaduje po klientovi podpisový vzor osob, které jsou pověřeny vlastníkem BÚ disponováním jeho prostředkyk založení musíme doložit právní subjektivitu; u FO občanský průkaz, pas (u cizinců); u PO je to složitější – výpis z rejstříku, společenská smlouva..o provedených transakcích a pohybech na účtu zasílá banka podniku výpisy z účtu – zpravidla jednou za měsícúj účtuje pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech zásadně podle výpisu z těchto účtů druhy účtů běžný – zde má új peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti , zůstatek má vždy aktivníkontokorentní – může mít i záporný zůstatek neboť banka na tomto účtu může poskytovat i tzv. kontokorentní úvěrdevizový – peněžní prostředky v cizí měnětermínované vklady – pokud mají výpovědní lhůtu do 1 roku Rozbor účtu 221 –běžný účet, charakteristika slouží k platbě mezi podniky (odběratelé, dodavatelé) a dalšími institucemi (FÚ, instituce ZP, SP) stav BÚ se tak neustále mění a podnik je o těchto změnách informován formou výpisu, banky zpravidla provádějí platby jen do výše zůstatků na BÚúčtují se zde i všechny bankovní úroky a poplatky, placené úroky jsou nákladem, přijaté výnosem, bankou vyúčtované poplatky se účtují do nákladůbezhotovostní transakce se realizují pomocí příkazů k úhradě, hotovostní prostřednictvím pokladní složenkyvýpis z BÚ – dokument informující o stavu a pohybu peněz na účtu, vystavuje ho banka (ročně, měsíčně, účtování je uvedeno z hlediska új opačně (to co je pro banku MD je pro új Dal a naopak), ke dni uce závěrky zasílá banka závěrečný výpis jako podklad pro inventarizaciostatní doklady – hromadný příkaz k úhradě (slouží pro více plateb najednou), trvalý příkaz (pro opakující se platbu), pokladní složenka… Bankovní úvěry – druhy úvěr – doplňkový zdroj poskytnutý bankou, když új nemá dostatek vlastník peněžních prostředkůcenou úvěru je úrok, který se hradí z BÚposkytnutý úvěr se připíše új na BÚ nebo banka proplácí přímo dodavatelskou fakturupro účtování je podkladem výpis z úvěrového účtu druhy: krátkodobý – splatnost do roku, účtuje se ve druhé uce třídě (účet 231)dlouhodobý – splatnost nad 1 rok, účtuje se ve čtvrté uce třídě (účet 461)eskontní – vzniká odkoupením CP (účet 232) Účtování poskytnutí úvěru: buď připsáním peněžních prostředků na účet nebo přímo úhrada dodavatelské faktury 1a) poskytnutí úvěru VÚU261/231(461) VBÚ - připsání na účet: 221/261 VBÚ splátka úvěru261/221po obdržení výpisu VÚU231(461)/261 VBÚ úhrada FAP 321/221 1b) VÚU úhrada FAP z úvěru 321/231(461) výpis z BÚ261/221výpis z úvěrového účtu231(461)/261 3) úroky z úvěru, poplatky562,568/221 připsané úroky221/662 Syntetická a analytická evidence syntetická evidence – na účtech zjistíme celkovou peněžní hodnotu bez jakýchkoliv podrobností analytická evidence je podrobnější, jsou na ni rozvedeny údaje z příslušného účtu syntetického, vede se: a) podle účtů – pokud máme více účtů u různých bank (př. 221.1 – KB, 221.2 – ČS…) b) podle druhu účtů – běžný, kontokorentní, úvěrový… (př. u KB budeme mít jak běžný, tak úvěrový – 221.1.1 – běžný, 221.1.2 – úvěrový) Účet 261 – Peníze na cestě specifický účet, který slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti a BÚ (új nemá oba doklady)používá se při převodu peněz z banky do pokladny a naopak, při peněžních převodech mezi dvěma bankovními účty (např. mezi běžným účtem a účtem úvěrovým) účtování: výběr peněz z účtu do pokladny PPD211/261 výpis z BÚ261/221 odvod peněz z pokladny na účet VPD261/211 výpis z BÚ221/261 Kurzové rozdíly u finančních účtu vznikají u valutové pokladny a na devizových účtechnákup valut do pokladny výběrem z bankovního účtu je přepočten podle kurzu új platného v den vzniku uce případu, peněžní ústav ale prodává valuty ve svém kurzu a tak vzniká kurzový rozdíl, který se účtuje na účty 563 a 663pokud valutová pokladna vykazuje zásobu ke dni uce uzávěrky, musí být valuty přepočteny podle kurzu ČNB platného k 31.12 účtování přepočtu valutové pokladny ke dni uce uzávěrky stav valutové pokladny v Kč (dle kurzu ČNB k 31.12)3 000 USD kurz 18,32754 981 Kčstav valutové pokladny dle uce3 000 USD56 261 Kčkurzový rozdíl….ztráta1 280 Kč563/211.2 účtování nákupu valut z BÚ zaplaceno z BÚ(kurz banky: 26,4)1000 €26 400 Kč261/221 příjem do valutové pokladny (kurz ČNB)1000 € 26 220 Kč 211.2/ 261 kurzový rozdíl 180 Kč 563/261 výplata valut na zahraniční služební cesty– použije se stejný kurz jako v den určení výše zálohy, případný doplatek musí být uhrazen vždy v české měně, vracení přeplatku může být jak v české, tak zahraniční měně záloha na služební cestu100€2 680 Kč335/211.2 vyúčtování služební cesty145€3 886 Kč512/335 Doplatek1 206 Kč335/211.1 Finanční pasiva podniku patří sem: úvěry – 231,232,461dluhopisy – 241,249,473 účty 231 a 461– viz vpředu účet 232 – Eskontní úvěry se poskytují, když majitel směnky potřebuje peníze dřív, než je datum splatnosti směnky. Majitel směnky si zajde do banky (tzn. postoupí směnku k eskontu), banka si ověří jeho bonitu a v případě že se rozhodne směnku eskontovat, uzavře s ním smlouvu o eskontu směnky a jejíž součástí je i cena, za kterou banka eskont poskytla – tzv. diskont, který se účtuje do nákladů na účet 562 FAV – prodej zboží540 000 Kč311/604odběratel akceptoval směnku540 000 Kč256.1/311směnka postoupena eskontu bance hodnota pohledávky540 000 Kč 256.1úroky 60 000 Kč662směnečná hodnota600 000 Kč 313VBÚ . poskytnutí eskontního úvěrusměnečná hodnota600 000 Kč232úvěr připsán na účet560 000 Kč221diskont 40 000 Kč 562avízo banky o úhradě směnky600 000 Kč 232 / 313 účet 249 – Ostatní krátkodobé výpomoci účtují se zde krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank, ale neúčtuje se z de o krátkodobých půjčkách, které új získá od společníků v obchodní společnosti (účtují v 36. uce skupině) Přijaté krátkod

Témata, do kterých materiál patří