Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování v jednotlivých právních formách - komanditní společnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Účtování v jednotlivých právních formách - komanditní společnost jaké účetní případy se účtují při založení této právní firmy jak se komanditisté a komplementáři podílejí na činnosti společnosti jak se účtuje o mzdách společníků a o jejich podílech na zisku jak se účtuje při rozdělování hospodářského výsledku zakládají minimálně 2 osoby, které uzavřou společenskou smlouvu pod společným obchodním jménem: 1x komanditista 1x komplementář dva typy společníků: 1 nebo více společníků, kteří ručí za závazky do výše nesplaceného vkladu -komanditisté 1 nebo více společníků, kteří ručí celým svým majetkem- komplementáři forma komanditní společnosti se používá u malých (rodinných) firem, není příliš oblíbená obchodní jméno musí obsahovat označení: „komanditní společnost“ nebo „kom. spol.“ nebo „k. s.“ společenská smlouva musí obsahovat: obchodní jméno a sídlo společnosti, určení společníků uvedením názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání, určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, výši vkladu každého komanditisty, rozdělení zisku představuje přechod od společností osobních ke společnostem kapitálovým, teorie je však zařazuje do osobních společností kombinace obchodní a kapitálové společnosti Komanditista má postavení jako společník ve společnosti s ručením omezeným, vkládá základní jmění a může pobírat mzdu (+ podíly na zisku). Komanditní společnost nemá stanovenou minimální výši základního jmění ani povinnost vytvářet rezervní fond. Komanditisté ručí věřitelům pouze do výše svého vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Komplementář má postavení jako společník veřejné obchodní společnosti a řídí firmu. Komplementáři jsou statutárním orgánem společnosti. Na konci účetního období při účetní uzávěrce se účty nákladů a výnosů převedou na účet 710, porovnají se náklady a výnosy a rozdíl se rozdělí mezi komanditisty a komplementáře. Jednotlivé části se určují podle společenské smlouvy - když není stanoveno, tak se zisk dělí na jednu polovinu (ze zákona), účtujeme:podíly na zisku komplementářů596 / 364 + převod na710 (zůstatek účtu 710 po převodu => hospodářský výsledek před zdaněním) Každý komplementář sám za sebe dává daňové přiznání typu B. Hospodářský výsledek před zdaněním (komanditisté) se upraví na daňový základ v daňovém přiznáním pro právnické osoby a zdaní se sazbou daně pro právnické osoby. Vypočtená daň se zaúčtuje: 591 / 341 + převod na710 (710/591) => zůstatek je hospodářský výsledek po zdanění a v následujícím účetním období bude tvořit počáteční stav na účtu431 - hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

Témata, do kterých materiál patří