Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Náklady

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady = spotřeba majetku, cizích výkonů a práce zaměstnanců ovlivňují hospodářský výsledekúčtují se do5. účtové třídy naMD, snížení naDALúčtují se časově rozlišené a narůstajícím způsobem od počátku účetního obdobíčlenění:podle druhu (stejnorodé skupiny nákladu – spotřeba mat., odpisy, opravy),kalkulační (přímé x nepřímé),podle HV (provozní x finanční)daňově uznatelné x neuznatelné, prvotní (opravy od dodavatele) x druhové(vlastní opravy)při uzavírání účetních knih se zůstatky převádí na účet 710...nemají KZ ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ =rozdělení nákladů podle účetních období, s nimiž hospodářky souvisí. Slouží ke zjištění správného HV za příslušné období. porovnáváme náklady a výdajevýdej = úbytek majetku nebo přírůstek k závazkůmv užším pojetí(známe účel, částku, období)v širším pojeti(dohadné účty)nevyfak. př. B 504,511,518/389 Náklady příštích období-výdaje běžného období, které souvisí s hospodářskými operacemi příštích období VBU – úhrada nájemného za běžné a následující uč. období381/221ČR (rozpouštění nákladů)518/381následující období – ČR nákladů518/381 Komplexní náklady příštích období – týkají se jedné věci, zahrnují více druhů nákladů Vynaložené náklady 5.../...(501/112, 502/321, 521/331)Zúčtování komplexních nákladů382/555Rozpouštění koml. nákladů555/382následující období – rozpouštění KNPO555/382 Výdaje příštích období -náklady, které už vznikly, ale ještě se neuskutečnil výdaj Nezaplacené nájemné518/383 následující uč. období Nezaplacené nájemné518/383Úhrada nájemného383/221 VŽDY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ NÁKLADY 513, 528, 543, 554, 559manko a škody – do výše náhrady, krádež potvrzená od policie, neznámý pachatel546 – pokud rozhodl soud544 – pokud byly zaplacené REZERVY ZákonnéOstatní opravy hmotného majetku (odepis. min. 5 let1. Tvorba rezerv554/459pěstební činnost (obnova lesa)2. Čerpání459/554bankovní + pojišťovnictvíostatní rezervy (odbahnění rybníka) Tvorba rezerv (3x)552/451PFA za opravu511/321Čerpání rezerv451/552

Témata, do kterých materiál patří