Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účetnictví jako součást informační soustavy podniku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1. Účetnictví jako součást informační soustavy podniku jaké informace účetnictví sděluje co je předmětem účetnictví komu a k čemu informace získané z účetnictví slouží jaké druhy účetnictví se používají Předmět účetnictví - v obecném pojetí je předmětem účetnictví hospodářská činnost účetní jednotky. K jejímu provozování jsou nezbytné určité prostředky představující majetek, který účetnictví sleduje z dvojího pohledu: 1. podle jeho konkrétní formy, složení, v účetnictví se tento pohled nazývá AKTIVA 2. podle zdrojů, z nichž je financován, v účetnictví se tento pohled nazývá PASIVA Účetnictví vedeme aby obchodník, řemeslník nebo jiný podnikatel znal stav svého jmění. Aby věděl, z čeho se jeho jmění skládá, zda mu přibývá nebo ubývá (zda vydělal či prodělal), kolik má peněz v hotovosti apod. Účetnictví vzniklo r. 1494, kdy bylo prvně souvisle sepsáno v knize (italského mnicha). Účetnictví poskytuje informace pro: vlastníky ( podnikatelé, akcionáři, společníci) věřitele ( banka poskytla úvěr, firma) vládu (prostřednictvím daňových orgánů a statistiky) veřejnost ( jak je na tom firma, nákup cenných papírů) zákazníky ( zda se stát zákazníkem, či ne) konkurenční podniky(podle zákona musí podnik určité údaje vykázat - zveřejnit) zaměstnance firmy Druhy účetnictví a účetní soustavy: ÚČETNÍ SOUSTAVA JEDNODUCHÉ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ FINANČNÍ rozpočetnictví kalkulace vnitropodnikové (zabývá se budoucností) (provoz restaurace) Jednoduché – vedou FO, zachycuje jen ty složky majetku, kde dochází k nejčastějším změnám. Především sleduje příjmy a výdaje. Podvojné – vedou PO, zaznamenává stav a změny všech složek majetku. Zjišťuje náklady a výnosy a hospodářský výsledek. Každá změna se zaznamenává na 2 účtech zároveň. finanční – zaměřuje se na sledování ekonomických procesů za hospodařící účetní jednotku jako celek. Představuje uzavřenou soustavu poskytující informace o veškerém majetku, zdrojích jeho financování a o úrovni sledovaných nákladů a výnosů a hospod. výsledku ÚJ. Podrobnější informace podává nákladové účetnictví. manažerské – poskytuje informace o činnostech uvnitř podniku tzn. ve vnitropodnikových útvarech rozpočetnictví – sleduje hospodaření jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Sestavují se rozpočty nákladů a výnosů jednotlivých vnitropodnikových útvarů kalkulace – zjišťuje náklady na 1 výrobek. 2 druhy kalkulací: předběžná – před výrobou se stanoví předběžné náklady na 1 výrobek výsledná – sestavuje se po provedení úkonu, slouží pro tvorbu cen vnitropodnikové – poskytuje informace o činnostech ve vnitropodnikových útvarech

Témata, do kterých materiál patří