Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zásoby materiálu - pořízení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. ZÁSOBY MATERIÁLU – POŘÍZENÍ charakteristika a struktura materiálových zásob způsoby pořízení a oceňování materiálu při pořízení účtování pořízení materiálu nákup materiálu ze zahraničí příjem materiálu na sklad reklamace materiálu u dodavatele nevyfakturované dodávky materiál na cestě analytická evidence materiálu Charakteristika a struktura materiálových zásob Materiálové zásoby patří spolu s pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem do oběžného majetku. Jednorázově se spotřebovávají. Dokumentace související s pořízením zásob: dodací list -> přejímka příjemka na sklad protokol o vadách evidence na skladu - AE skladní karta - příjemka, výdejka, převodka FAP -> vyúčtování od dodavatele Materiál účt. skupina 11 na výrobu nábytku) - pomocný materiál – přechází do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky) celku (např. mazadla, paliva, kancelářský materiál) - náhradní díly - obaly - další movité věci - drobný hmotný majetek – do 40 000 Kč, doba používání delší než 1 rok ZPŮSOBY POŘÍZENÍ A OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU PŘI POŘÍZENÍ Pořizovací cena – při pořízení nákupem od dodavatele Pořizovací cena je cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením (tzv. vedlejší pořizovací náklady): - doprava - clo - provize = zprostředkování - pojistné při přepravě - náklady na zpracování materiálu Do PC se nezahrnuje např. úroky z úvěrů na materiál Vlastní náklady – při pořízení vlastní výrobou ÚČTOVÁNÍ POŘÍZENÍ MATERIÁLU Podle způsobu A – nejčastější způsob účetní jednotka může volit z 2 způsobů účtování zásob =>způsob A aZpůsob A: dostává až při výdeji do spotřeby 1) FAD – nákup materiálučástka bez DPH111/321 DPH343/321 FAD – přepravné materiálučástka bez DPH111/321 DPH343/321 VPD – poštovné, provize 3) VÚD – převod materiálu na sklad v pořizovací ceně 4) Výdejka – výdej materiálu do spotřeby Účet 111 – Pořízení materiálu je kalkulační účet, který slouží ke stanovení pořizovací ceny, nesmí mít zůstatek k 31. 12. Způsob B:nákup zásob se účtuje během roku přímo do spotřeby (nákladů) 1) FAD – nákup materiálucena bez DPH501/321 DPH343/321 2) FAD – přepravnécena bez DPH501/321 DPH343/321 Vnitropodnikové přepravné je to přepravné materiálu provedené vlastními dopravními prostředky na 111 MD a na D na 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb - přepravné zvýšilo pořizovací cenu materiálu – aktiv => aktivace Převodka – přeprava zboží zákazníkovi548/586 Účtování ostatních způsobů pořízení materiál vytvořený vlastní činností 112/585 - Aktivace materiálu a zboží - účetní jednotka si sama vyrobí materiál jiného oboru, než jsou výrobky podniku (např.: náhradní díly, obaly) - výrobou materiálu dojde ke zvýšení aktiv => k aktivaci materiálu, + vznik výnosu materiál získaný darem112/648 – Ostatní provozní náklady, 413 materiál převedený z osobního vlastnictví do podnikání112/491 FO x 419(1) PO - zvýší se materiál na skladě a vlastní zdroje individuálního podnikatele ZÁLOHY PŘI POŘÍZENÍ MATERIÁLU poskytujeme svému dodavateli zálohu před budoucí dodávkou materiálu - poskytnutá záloha = pohledávka vůči dodavateli – účet151 – Poskytnuté zálohy na materiál Zálohová fakturanení daňový doklad, protože se ještě neuskutečnila platba ani nedošlo k dodání materiálu (nenastalo uskutečnění zd. plnění), proto o ní neúčtujeme. 1. Účtování poskytnutých záloh u neplátce DPH 1)VBÚ – poskytnutá záloha dodavateli materiálu 5 000,--151/221 2) FAD – za materiál (fakt.cena+DPH) + příjemka12 100,--112/321 3) VÚD – zúčtování zálohy s dodavatelem 5 000,--321/151 4) VBÚ – doplatek faktury (fakt.cena+DPH-záloha) 7 100,--321/221 2. Účtování poskytnutých záloh u plátce DPH (=dodání zboží, poskytnutí služby) Př.: Zp. A, plátce DPH 1)VBÚ – poskytnutá záloha dodavateli materiálu12 100,-- 151/221 2) FAD za materiál - částka bez DPH 20 000,--111/321 - DPH 21 % 4 200,--343/321 celkem24 200,----- ---- 3)VÚD – zúčtování zálohy 12 100,--321/151 4)VBÚ – doplatek faktury(fakt.cena+DPH-záloha) 12 100,--321/221 (=dodání zboží, poskytnutí služby) Do 15 dnů od přijetí platby musí dodavatel vystavit daňový doklad na přijatou zálohu, na základě kterého si druhá strana odečte DPH. Př.: 1)VBÚ – poskytnutá záloha na materiál18 150,--151/221 2) Daňový doklad přijatý - základ daně 15 000,-- - - k záloze - DPH 21 % 3 150,--343/151 3) FAD – za materiál fakt.cena50 000,--111/321 DPH21 %10 500,--343/321 4) VÚD – zúčtování zálohy - základ daně15 000,--321/151 s dodavatelem-DPH 21 % 3 150,--321/343 5) VBÚ – doplatek FAD (60 500 – 18 150)42 350,--321/221 NÁKUP MATERIÁLU ZE ZAHRANIČÍ Faktura od zahraničního dodavatele v cizí měně se přepočte na Kč111/321- pevným kurzem (stanoveno ve vnitřní účetní směrnici) Nákup ze zemí EU(ČR je členem EU od 1. 5. 2004) českýpodnik (= kupující)je plátce DPHa sdělí svoje DIČ zahr. dodavateli, pak zahr. dodavatel nezdaňuje prodávaný materiál daní na výstupu, daňová povinnost přejde ze zahr. dodavatele na českého odběratele –přidanění = český podnik z fakturované ceny bez DPH v Kč vypočte DHP (české sazby) = daň na výstupu – odvede je FÚ – účtuje - zároveň mu vzniknenárok na odpočetve stejné výši343/349 český podnik(=kupující) ta vstoupí českému kupujícímu do pořizovací ceny111/321 Dovoz materiálu ze zemí mimo EUFaktura od zahraničního dodavatele se přepočte na české koruny Cloclo na základě Jednotného správního dokladu (JSD) dříve JCD379 – Jiné závazky(používáme, když to není dodavatel)DPH se účtuje stejně jako při nákupu uvnitř EU, ale vypočítá se z fakturované ceny zvýšené o clo na základě JSD (celní hodnota zboží) VÚD – přidanění (21 % z fakturované ceny + clo)349/343 daňový dokladnárok na odpočet DPH (JSD)343/349 VBÚ – úhrada faktury321/221 VÚD – kurzový rozdíl – zisk321/663 VÚD – kurzový rozdíl – ztráta563/321 PŘÍJEM MATERIÁLU NA SKLAD112/111 množství materiálu porovná s dodacím listem - na skutečně přijaté množství materiálu vyhotoví skladníkpříjemku 111− Pořízení materiálu se zjistí pořizovací cena REKLAMACE MATERIÁLU U DODAVATELE Pokud zjistí účetní jednotka při přejímce materiálu

Témata, do kterých materiál patří