Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Účtování DM, rezerev

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

13b) Účtování rezerv Odepisování DM Odpisy snižují hodnotu majetkuOdpisy vyjadřují opotřebení DM za 1 účetní obdobíOprávky jsou souhrn odpisů za více letOdpisová skupina- 1 - 6; podnik vybere pro nově pořízený DM správnou odpisovou skupinu podle příloh v zákoně o dani z příjmuOdpisuje se: 3, 5, 10, 20, 30 a 50 letOdpisuje se maximálně do výše vstupní cenyOdpisuje se dlouhodobý majetek, ale neodpisují se pozemky a umělecká dílaOdpisy se dělí na daňové a účetníÚčetní odpisy - sazby odpisů si stanoví účetní jednotka sama - vypočítané odpisy se účtují do nákladů - dělí se:časové- částky se vypočítají podle předpokládané doby použitelnosti majetku výkonové - vychází z předem stanovené výše výkonů Daňové odpisy - se vypočítávají podle zákona o dani z příjmu - zákon stanoví pravidla pro výpočet odpisů, které mohou být uznány jako daňově uznatelný náklad - dělí se:rovnoměrné azrychlené Účtování odpisů:551/081,082 Vyřazení DM Prodejem541 - Zůstatková cena prodaného DMLikvidací v důsledku opotřebení - 551 - Odpisy DMV důsledku škody nebo manka -549 - Manka a škodyPřeřazením z podnikání do osobního užívání u individuálního podnikatele -491 - Účet individuálního podnikateleBezúplatným převodem (darováním) - 543 - DaryVkladem do základního kapitálu jiného subjektu- 367 - Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladůPři vyřazení zcela odepsaného majetku, se účtuje082/022 (protokol o vyřazení)Při vyřazení pouze částečně odepsaného majetku, je třeba zaúčtovat řádný odpis za část roku, doúčtovat ZC a vyřadit DM z evidence551/082 - Doúčtování odpisů?/082 - Doúčtování ZC082/022 - VyřazeníV případě prodeje se účtuje na účet641 - Tržby z prodaného DHM a DNMPři likvidace DM vznikají další náklady (na demontáž, odvoz) a výnosy (použitelný materiál převzatý do skladu)Při darování se zůstatková cena DM zaúčtuje do nákladů na účet543-Darya dárce musí odvést DPH finančního úřadu na základědokladu o použití543/343v případě přeřazení majetku z podnikání do osobního užívání musí podnikatel (plátce DPH) odvést z vyřazeného majetku DPH →Doúčtování ZC -491/082 Rezervy = považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluh účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím Při tvorbě rezervy, je znám účel, ale hodnota a období se odhadujíTvorba rezerv se účtuje do N a to podle skupin N -552, 554, 574, 593Čerpání, rozpouštění rezerv se účtuje jako snížení těchto N → opačný zápisRezervy čerpáme ve výši nákladůZákonné - účetní jednotka je vytváří na rizika, ztráty; jsou daňově uznatelné Tvorba rezervy 552 451 Tvorba rezervy 552 451 DFA za opravu 511 321 + DPH 343 321 Čerpání rezervy 451 552 Ostatní - jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem; nejsou daňově uznatelné → rezerva na splatnou daň z příjmu, záruční opravy Tvorba rezervy 554,574 459 Čerpání 459 554,574

Témata, do kterých materiál patří