Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. DPH – daňové doklady, daňové přiznání k DPH

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (224.24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maturitní témata z účetnictví pro ekonomické lyceum

OTÁZKA Č. 4

DPH – daňové doklady, daňové přiznání k DPH

Základní pojmy

 • plátce DPH

 • neplátce DPH (a jeho povinnosti)

 • daňový doklad – k čemu slouží

Daňové doklady v tuzemsku

 • druhy daňových dokladů

 • náležitosti daňového dokladu

 • náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

 • výpočet DPH

 • povinnosti plátců DPH

 • zpracování daňového dokladu

Daňové přiznání

 • daňové přiznání k DPH

Základní pojmy DPH

Daň z přidané hodnoty

 • nepřímá všeobecná daň

 • stupňovitá nepřímá daň, která je vybírána na každém stupni výroby či prodeje

 • je založena na průběžném zdaňování rozdílů mezi cenami nákupů (vstupů) a cenami prodeje výrobků (výstupů), tj. přidané hodnoty na jednotlivých stupních výroby a prodeje

 • celkovou DPH nakonec zaplatí konečný spotřebitel, který není plátcem DPH

 • upravuje zákon o dani z přidané hodnoty

Osoba povinná k dani = fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti

Plátce DPH = osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat (tržby) za 12 předcházejí po sobě jdoucích měsíců překročí částku 1 000 000 Kč

Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, i pronájem

Do kdy se musí osoba povinná k dani registrovat
- do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat

Od kdy se pak stane osoba povinná k dani plátcem DPH?
- od prvního dne druhého měsíce po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat

PŘÍKLAD:

Firma v září 2019 překročí limit pro povinnou registraci k DPH. Musí se zaregistrovat k dani z přidané hodnoty do 15. října 2019 a plátcem DPH se stane od 1. listopadu 2019.

Překročíme-li obrat větší než 1 000 000 KČ —-> POVINNÁ REGISTRACE

Pokud limit nepřekročíme, můžeme se DOBROVOLNĚ REGISTROVAT

 • pokud nejsme zaregistrovaní jsme OSVOBOZENÍ OD DPH (dříve neplátce), dnes ČEKATEL

Neplátce DPH (a jeho povinnosti)

 • fyzická nebo právnická osoba, která je osvobozena od DPH

 • nesplňuje podmínky definice plátce DPH

 • nesmí vystavit daňový doklad, vystavuje faktury bez DPH, nemá nárok na odpočet

POVINNOSTI NEPLÁTCŮ DPH

 • hlídání celkového obratu 1 000 000 Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců

Vztah plátců a neplátců DPH (v tuzemsku)

 • Neplátce DPH (nesmí vystavit daňový doklad)

  • Neplátce DPH (nesmí si nic uplatnit, nemá účet 343)

  • Plátce DPH (nemá daňový doklad, nemá si co uplatnit)

 • Plátce DPH (vystavuje daňový doklad)

  • Neplátce DPH (nesmí si nic uplatnit, nemá účet 343, DPH součást nákladů nebo PC)

  • Plátce DPH (na základě správného daňového dokladu si může uplatit odpočet DPH)

Daňový doklad – k čemu slouží

= písemnost, která splňuje podmínky stavené v zákoně o DPH

PODOBA: listinná, elektronická

Témata, do kterých materiál patří