Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Způsoby vedení podnikatelské činnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Způsoby vedení podnikatelské činnosti Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na BÚ za provedené práce a služby, za prodané výrobky, zboží, popř. další majetek Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na BÚ (provedené úhrady za nákupy pro podnikatelskou činnost) Výnosy – výkony vyjádřené v Kč (tržby za provedené práce a služby ..) - rozhodující není okamžik zaplacení, ale okamžik provedení výkonu Náklady – spotřeba hospodářský prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků podniku DAŇOVÁ EVIDE NCE Zákon o daních z příjmůFO, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou účetní jednotkouNapř.: živnostníci, advokáti, daňoví poradci, umělciHV: Příjmy – Výdaje Evidence majetků a dluhů /příjmů a výdajů FO →UČETNÍ JEDNOTKA Je zapsaná v obchodním rejstříkuObrat za předcházející kalendářní rok přesáhne 25 000 000KčRozhodne se dobrovolně ÚČETNICTVÍ Písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkách Účetnictví vedou PO a FO, které se staly účetní jednotkouÚčetní období = 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (Kalendářní rok x Hospodářský rok)vede se ode dnevznikudo dnezánikuvKč Účetnictví musí poskytovat informace: O stavu a pohybu majetku a závazkůO nákladech, výnosech a s tím souvisejícím zjištění HV (Výnosy – Náklady) Funkce účetnictví Poskytuje informace o hospodaření firmyPoskytuje informace pro rozhodování o řízení podnikuUmožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření s nímZjišťuje informace pro účely daňové Slouží jako důkazní prostředek při vedení sporů ÚČETNÍ DOKLAD=průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hosp. operace

Témata, do kterých materiál patří