Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejné finance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

VEŘEJNÝ A STÁTNÍ ROZPOČET

Veřejný rozpočet

Charakteristika veřejných financí

 • slouží k uspokojování a zabezpečování veřejných potřeb a statků nebo k financování různých transferů, např. sociálního rázu, slouží také k usměrňování chování ekonomických subjektů (pokuty za znečišťování ŽP)

Základní princip veřejných financí

 • Nenávratnost - s platbou daní a cel nikomu nevzniká nárok na to, aby mu byl tento výdaj v nějaké konkrétní podobě vrácen

 • Neekvivalence - při platbě daní a cel není plátci předem známý účel platby a není mu ani zaručeno, že případné plnění z veřejných rozpočtů bude ekvivalentní výši jeho platby, na rozdíl od klasické tržní transakce peníze - zboží, jsou zde oba protisměrné toky odděleny

 • Nedobrovolnost - není rozhodující, zda daň a cla někdo platit chce nebo nechce, jejich platba je uzákoněna právní cestou, principem zde není dobrovolnost

Funkce veřejných rozpočtů

 1. Alokační - v rámci této funkce rozhodují jednotlivé vládní úrovně o tom, jaké bude použití disponibilních zdrojů, tedy kam, na co a kolik

 2. Redistribuční - souvisí s řešením otázky, co společnost považuje za spravedlivé rozdělení důchodů a majetku, většina přerozdělování se zde uskutečňuje prostřednictvím daňově transferového mechanismu, z daní jsou financovány veřejné statky a transferové platby

 3. Stabilizační - veřejné finance, respektive fiskální politika, bývají používány k zajištění zaměstnanosti, stability cenové hladiny, ekonomického růstu apod.

Státní rozpočet

 • podobu zákona, který se schvaluje každoročně, může být schválený jako přebytkový (státu vzniká rezerva na horší časy), vyrovnaný (stát netvoří rezervy, nezadlužuje stát) nebo deficitní (stát si půjčuje, zadlužuje budoucí generaci, v ČR dlouhodobě cca 20 let)

Státní dluh - součet deficitu státního rozpočtu, v současné době - státní dluh 176 tis. Kč na občana vč. dítěte, lidí v kómatu…

Veřejný dluh - státní dluh + dluh obcí, krajů a zdravotních pojišťoven

Příjmy státního rozpočtu

 • pojistné na sociální zabezpečení, DPH, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery (příjmy EU), spotřební daně (z elektřiny, z tabákových výrobků, z minerálních olejů), DzP FO (ze závislé činnosti, z kapitálových výnosů), DzP PO, majetkové daně

Výdaje státního rozpočtu

 • sociální dávky, kapitálové výdaje (investice), neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji), pojistné na veřejné zdravotní pojištění, úrokové výdaje

STÁTNÍ FONDY

 • mají samostatné jmění – účelové financování – přesně určené příjmy a výdaje

 • zdroje financování jsou:

  • dotace ze státního rozpočtu

  • specifické výnosy a majetková práva

Státní fond dopravní infrastruktury

Témata, do kterých materiál patří