Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Přírodní a civilizační rizika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7a. Přírodní a civilizační rizika

PŘÍRODNÍ KATASTROFY

ZEMĚTŘESENÍ + následné jevy zemětřesení – sesuvy půdy, záplavy, tsunami, požáry, epidemie…

Mohou jim padnout za oběť tisíce lidí, mnohdy dochází k devastaci krajiny. Silných zemětřesení,působících citelné škody, bývá ročně evidováno kolem 20. Jsou soustředěna do pásů, odpovídajících průběhu aktivních tektonických zón, především hlubinných zlomů.

Výrazný je Cirkumpacifický zemětřasný pás – v Tichém oceánu (75% světových zemětřesení).

Severní Amerika je postihována silnými otřesy na pobřeží Kalifornie.

Latinská Amerika – ohrožováno Mexiko, Guatemala, Nikaragua, Venezuela, Ekvádor, Peru, Chile.

Severní a západní okraj Tichého oceánu ohrožují zemětřesení s hypocentry pod mořským dnem – vyvolávají TSUNAMI (Kamčatka, Kurily, Japonsko, Filipíny), stejně jako v Indonésii (Sumatra, Jáva, Malé Sundy).

Evropa a Asie – soustředěná do mediteránního pásu táhnoucího se od Azorských ostrovů přes Portugalsko, střední a jižní Itálii, Balkánský poloostrov,Turecko. Na asijské pevnině pokračuje tento pás Arménii, Írán až po východní pobřeží Číny.

SOPEČNÉ KATASTROFY souvisejí se zemským vulkanismem. Silně ovlivňují přírodní prostředí a mají katastrofické dopady na místní obyvatelstvo (lávové proudy, otravy sopečnými plyny, sopečné pumy, popel). Výbuchy sopek jsou často provázeny lijáky, které způsobují sesuvy a záplavy. Rozšíření sopek je podobné jako u zemětřesení, vázáno na okraje litosférických desek.

TSUNAMI - ničivé vlny, vznikají při podmořském zemětřesení a výbuchy podmořských sopek. Postihují pobřeží Japonska, Kurilských ostrovů a Kamčatky. Mohou postupovat rychlostí až 800km/h. Když dosáhnou mírně svažitého pobřeží, rostou do výšky.

NIČIVÉ VĚTRY - s pasátovou cirkulací souvisí vznik tropických tlakových níží (cyklón), které se tvoří nad tropickými vodami oceánů (mezi 5.-20. šířkovým stupněm). Mají různé místní názvy- hurikán, tajfun. Větry provází vydatné srážky a následné povodně.TORNÁDO má charakter nálevkovitého vířivého větru, který může dosáhnout až rychlosti240-320 km/h. Oko může mít průměr6,5-48 km, samotný hurikán 480km. Dokáží přeletět krajinu rychlostí32-65 km. Vzniká v nestabilním tropickém vzduchu pocházejícího z oblasti Mexického zálivu. Postihují zvláště středozápad USA.

POVODNĚ - jsou spojeny s vysokými vodními stavy a s extrémními průtoky. Mohou souviset s neuváženými zásahy člověka do přirozeného uspořádání krajiny (odlesňování, meliorace). Někdy mohou následovat epidemie např. PŘEMNOŽENÍ škůdců – některé druhy hmyzu a hlodavců (saranče, komár, hraboš).

CIVILIZAČNÍ RIZIKA

Vyvolává je člověk, souvisejí s růstem počtu obyvatel a s rozvojem lidské společnosti a její technické a technologické vyspělosti. V budoucnu by mohly ohrozit vývoj lidské společnosti a existenci vyšších forem života na Zemi.

Témata, do kterých materiál patří