Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tropické oblasti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- mechové patro - byliny (do 1m)

- keřové patro (do 5m)

- spodní stromové patro (10-20m)

- střední stromové patro - 'střecha lesa' (kolem 40m)

- horní stromové patro (kolem 60m)

- kmeny a větve ovíjí liány, orchideje a bromélie - nemají kořeny a získávají vláhu ze vzduchu (epifyty)

 • využívání zdrojů deštných lesů - kaučuk, palmový olej

- mahagon, cedr, teak

- ropa, zemní plyn, železné rudy, měď, mangan, uran, zlato, diamanty

 • rozloha deštných lesů se neustále zmenšuje a mizí i původní obyvatelstvo - amazonští Indiáni

Střídavě vlhké tropy

 • střídání dešťů s obdobím sucha

- letní období dešťů

- zimní období sucha

 • řeky mají rozkolísaný odtokový režim

- občasné řeky (někdy vysychají)

- Afrika - vádí

- Austrálie - creek

 • s poklesem vlhkosti se mění i tvář krajiny

- 2-3 měs. sucha -> vlhké savany

- suché savany

- křovinné savany

- pouště

- stále zelené lesy vlhkých savan = galeriové lesy

- rostou v říčních údolích

suché savany

 • baobab (v Africe)

 • blahovičníky - eukalypty (v Austrálii)

 • akácie

 • pryšce

 • antilopy, zebry, žirafy, pakoně, buvoli, lvi, leopardi, gepardi

Jihoamerické savany

 • málo býložravců - jeleni

 • pásovci, pes hřivnatý, mravenečníci, divoká morčata, viskača, mara

 • nandu pampový

 • na náhor. ploš. - lama, alpaka, vikuňa

Australské savany

 • klokan, koala, vakomyš, ježura

 • papoušci, andulky, emu

 • agamy, scinkové

 • pes dingo

 • obyvatelé savan - rolníci, chovatelé dobytka

- pěstují cukrovou třtinu a bavlnu

- střídavé zemědělství - vypalování lesa na konci suché periody a hnojení popelem

- kávovník

Pouště tropů a subtropů

 • v obratníkových oblastech vysokého tlaku vzduchu

 • klimatické, pasátové, pobřežní pouště

- jsou podmíněny suchými pasátovými větry, které vanou z pevniny a od břechů vytlačují teplé povrchové vody

 • vnitřní pouště - jsou ovlivněny suchým klimatem oblasti (daleko od oceánu, izolovány vysokými horskými hřbety)

 • malý roční úhrn srážek

 • teplotní rozdíly -> mechanické zvětrávání hornin - hromadění mocných kuželů zvětralin a jejich následné opracování větrem

 • písečné bouře

 • duny = písečné přesypy formovány pravidelným větrem

 • kamenité pouště - hamada - 70%

 • štěrkové pouště - serir

 • písečné pouště - erg - 20% - v nižších polohách

 • oblázkové a solné pouště - sebka, nebo šott (v Africe) - slaná poušť v centrální části Sahary; salar (v Jižní Americe) - slané močály v bezodtokových pánvích a kotlinách v Andách

 • říční síť - koryta většinou suchá

 • převládá výpar nad srážkami

 • zasolování půd - zavlažované území se musí součastně odvodňovat, aby byla odváděna přebytečná sůl

 • oáza - místo odpočinku - žijí zde obyvatelé (např. nomádi)

- datlové palmy

Problémy tropických oblastí

 • je likvidován největší producent kyslíku na Zemi a sním mnoho druhů organismů

 • půda po vypálených plochách se velmi rychle vyčerpá a je nepoužitelná

 • sahel = přechodné území mezi pouští a suchou savanou

Témata, do kterých materiál patří