Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tropické oblasti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Tropické oblasti 40% povrchu leží v tropické zóně mezi obratníkyv rovníkové oblasti se vzduch neustále otepluje a stoupá vzhůru -> ve svrchních vrstvách odtéká směrem k obratníkům a mezi 25° a 35°klesá k povrchu - vzniká oblast trvale nízkého tlaku - v zóně vnějších tropů a subtropů vzniká zóna vysokého tlaku od obratníkových oblastní vysokého tlaku vanou směrem k tlakovým nížím stálé vzdušné proudy = pasáty - vlivem zemské rotace se na severní polokouli stáčejí vpravo a na jižní vlevo -> na sv. pol. od obratníku Raka šikmo k rovníku směřuje SEVEROVÝCH. pasát - na j. pol. od obratníku Kozoroha JIHOVÝCH. pasát kolem rovníku vzniká po silné výparu kupovitá oblačnost - je nejintenzivnější při postavení Slunce v nadhlavníku kolem polednehorký a vlhký vzduch se ve výšce ochlazuje a v časném poledni vznikají silné bouřky - na jaře a na podzim kdy Slunce nad rovníkem vrcholí (v zenitu) jsou tropické lijáky mega = zenitální deště období sucha se se vzrůstající vzdáleností od rovníku prodlužujemezi západními, středními a východními částmi kontinentu jsou zřetelné klimatické rozdíly - díky pasátům jsou východní okraje více zavlažovány - JV pasáty přinášejí hojné srážky na V pobřeží (Austrálie, Afrika, Jižní Amerika) - SV pasát je příčinou vysokých srážek v karibské oblasti Ameriky a na severu J. Ameriky - v těchto oblastech jsou rozšířeny vlhké tropické lesy, nebo vlhké savany - vyjímkou je SV pasát v Africe, který proudí z pouštního území Arabského pol. a vnitřní Asie -> je relativně suchý ->proto tady pouště dosahují až na břeh Rudého moře centrální a některé západní oblasti mají horké a suché podnebí - jsou zde největší světové pouště - způsobují to suché pasáty z pevniny a studené mořské proudy oblasti pobřeží Arabského moře, poloostrov Přední Indie, jihovýchodní a východní Asie a rovněž široké okolí Guinejského zálivu jsou ovlivňovány monzunovým podnebím - náhlá protichůdná změna směru větrů mezi létem a zimou - vlhký letní monzun přináší srážky - suchý, chladní zimní monzun vane zevnitř kontinentu v nízkých nadm. výškách rozmanitá vegetace - tropický deštný les - 2000mm srážek Vlhké tropy velké množství teplanepřetržitě stoupá vlhký vzduch, tvoří oblaky a zapřičiňuje mohutné přívalové deštěnejsou zde roční obdobíteploty kolísají jen nepatrněk větším změnám dochází během den a noci (výkyv 10°-20°C)vysoké roční úhrny srážekvysoké teploty, velká vlhkost a malý pohyb větru zapřičiňuje skleníkové klima=optimální klima pro rostlinyrovníkové řeky jsou bohaté na vodu po celý rok (ještě více v období zenitálních dešťů)Amazonka - Madeira, Rio Negro, Tocantis - velký průtok tropické deštné lesy tvoří 18% celkové plochy lesů na Zemipatrovité uspořádání deštného lesa - mechové patro - byliny (do 1m) - keřové patro (do 5m) - spodní stromové patro (10-20m) - střední stromové patro - 'střecha lesa' (kolem 40m) - horní stromové patro (kolem 60m) - kmeny a větve ovíjí liány, orchideje a bromélie - nemají kořeny a získávají vláhu ze vzduchu (epifyty) využívání zdrojů deštných lesů - kaučuk, palmový olej - mahagon, cedr, teak - ropa, zemní plyn, železné rudy, měď, mangan, uran, zlato, diamanty rozloha deštných lesů se neustále zmenšuje a mizí i původní obyvatelstvo - amazonští Indiáni Střídavě vlhké tropy střídání dešťů s obdobím sucha - letní období dešťů - zimní období sucha řeky mají rozkolísaný odtokový režim - občasné řeky (někdy vysychají) - Afrika - vádí - Austrálie - creek s poklesem vlhkosti se mění i tvář krajiny - 2-3 měs. sucha -> vlhké savany - suché savany - křovinné savany - pouště - stále zelené lesy vlhkých savan = galeriové lesy - rostou v říčních údolích suché savany baobab (v Africe)blahovičníky - eukalypty (v Austrálii)akáciepryšceantilopy, zebry, žirafy, pakoně, buvoli, lvi, leopardi, gepardi Jihoamerické savany málo býložravců - jelenipásovci, pes hřivnatý, mravenečníci, divoká morčata, viskača, maranandu pampovýna náhor. ploš. - lama, alpaka, vikuňa Australské savany klokan, koala, vakomyš, ježurapapoušci, andulky, emuagamy, scinkovépes dingo obyvatelé savan - rolníci, chovatelé dobytka - pěstují cukrovou třtinu a bavlnu - střídavé zemědělství - vypalování lesa na konci suché periody a hnojení popelem - kávovník Pouště tropů a subtropů v obratníkových oblastech vysokého tlaku vzduchuklimatické, pasátové, pobřežní pouště - jsou podmíněny suchými pasátovými větry, které vanou z pevniny a od břechů vytlačují teplé povrchové vody vnitřní pouště - jsou ovlivněny suchým klimatem oblasti (daleko od oceánu, izolovány vysokými horskými hřbety)malý roční úhrn srážekteplotní rozdíly -> mechanické zvětrávání hornin - hromadění mocných kuželů zvětralin a jejich následné opracování větrempísečné bou

Témata, do kterých materiál patří