Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17) Řešení problémů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZÁTĚŽOVÉ SITUACE - zvýšené požadavky na jedince při ztížených podmínkách (smrt, úraz, rozvod…) - působí na vývoj člověka, mohou se týkat zdravotního stavu, časového tlaku, množství požadavků - moderní doba způsobuje zátěžové situace = žije se rychle, rychlé změny, velké množství informací, neustálá adaptace - člověk na ně může reagovat různými způsoby: útěk, únik – únik do fantazie, nemoci, alkohol, drogy, snaha vyhnout se problému bagatelizace – snižování hodnoty cíle – jedinec si namlouvá, že o cíl vlastně nestojí kompenzace (= substituce, sublimace) - snaha dosáhnout úspěchu jinde, nahradit cíl somatizace – psychické napětí je přeneseno do tělesné oblasti (civilizační choroby), dotyčný má pocit nedostatku vzduchu, nevolnosti, bolesti hlavy apod. racionalizace – hledání rozumového vysvětlení neúspěchu, může být logická jen zdánlivě regrese – ústup k nepřiměřenému chování, způsob chování neodpovídá věku agrese – může být myšlenková nebo slovní, jedná se o destrukci předmětu, napadání zvířat, nebo i jiného člověka (autoagrese= člověk se ze všeho obviňuje, může skončit i sebevraždou) projekce – svalování viny na někoho jiného apatie – rezignace na reakci, jakoby nereagování Stres - znamená zátěž, tíseň - člověk reaguje tzv. mobilizací pro případ boje - původně přirozená reakce, která měla chránit - dnes se společnost vyvinula rychleji než naše organismy - proto tělo reaguje stresem na situace, které by mohly být pro nás životu nebezpečné, ale jsou to přitom běžné situace - automatické reakce nastres = útěk nebo útok - tělesné reakce: zrychlení tepu zvýšení tlaku svalové napětí zrychlení dechu navýšení hladiny cukru v krvi zúžení cév, pocení třes zpomalení trávení klesání imunity - psychické reakce zvyšování pozornosti, nespavost - 3 fáze: reakce poplachová– základní, nadledvinky produkují adrenalin rezistence organizmu– dochází ke zvýšení krevního tlaku, tělo vypadá odolné vyčerpání – při neodbourání vede k psychosomatickým chorobám - stres způsobujepsychosomatické nemoci= tělesné nemoci způsobené psychickými vlivy (například častým zužováním cév při stresu nemoci cév apod.) - například => infarkt myokardu, vysoký tlak, mozkové mrtvice, žaludeční vředy, cukrovka - člověk musí nahromaděný stres odbourat tělesnou aktivitou (přirozeně v přírodě by člověk utekl a stres by přestal) - stresory: psychické = traumatické zážitky, duševní vypětí, přepracování sociální = mezilidské vztahy, konflikty fyzikální = hluk, prach, znečištěné ovzduší, špatné podmínky na pracovišti chemické = léky, alkohol, drogy životní události = válka, svatba, stěhování zodpovědnosti = termíny úkolů, nedostatek peněz - typy podle reakce na stres (Grossarth – Maticek) závislý – upne se na nějaký objekt, který mu má přinést spokojenost (nepřinese - pocit zoufalství→ rakovina) hypervzrušivý– ventiluje stres agresí→ infarkt ambivalentní– kolísá mezi prvním a druhým typem→ bez jednoznačného onemocnění nezávislý – nepodléhá stresu, nenechá se vyvést z míry, zpracuje situaci→ bez civilizačních chorob Eustres - slabý stres - aktivizuje, motivuje, v přiměřené míře stimuluje k vyšším výkonům Distres - negativní stres - může člověka utlumit, přivést ho k depresím, somatickým a psychosomatickým poruchám Frustrace - frustra = marně, zmaření, zabránění - je to psychický stav, který vzniká, když je člověku dlouhodobě bráněno dosáhnout svého cíle - sama může být dlouhodobá - všeobecně může být definován jako nedostatek všeho druhu (peněz, uznání, lásky) - každý člověk má jinou míru frustrační tolerance ovlivněnou temperamentem, výchovou a sebevýchovou vysoká–schopnost dobře zvládat zklamání nízká –špatné zvládání kolektivní frustrace - např. válka, období krize - je lépe zvladatelná existenciální frustrace - ztráta smyslu života - pocit deziluze deprese - reakce na frustraci: ideál = rozebrat příčiny, neobviňovat, najít řešení, poradit se obranná reakce (A. Freudová) = racionalizace, kompenzace, agrese, únik (virtuální realita, drogy, alkohol) Deprivace - strádání, dlouhodobé neuspokojení potřeb - na rozdíl od frustrace dlouhodobější - pokud dítě trpí určitým nedostatkem v dětství, může vzniknout oligofrenie, opožďování nebo sklony k delikvenci - biologická deprivace = nedostatek jídla, spánku - psychická deprivace = nedostatek lásky, bezpečí - sociální deprivace = nedostatek kontaktu Psychický konflikt - vnitřní dilema - konflikt ega, sebe sama, mezi tím co mám a co chci, ambicí a životních plánů - konflikt apetence (touhy) → nevyvolává negativní reakce - konflikt mezi 2 averzemi → vyvolává vnitřní tenzi - konflikt mezi apetencí a averzí → konflikt střední síly - ambivalentní = konflikt dvojité averze a apetence Civilizační choroby - choroby spojeny s životním stylem moderní doby a větších měst - některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců ateroskleróza infarkt myokardu cévní mozková příhoda hypertenze obezita diabetes mellitus rakovina syndrom vyhoření revmatické nemoci předčasné porody a potraty deprese Alzheimerova choroba chronický únavový syndrom zácpa TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY - transformace = změna, přeměna, přechod, reforma - jedná se o období po 1990 a 2000, kdy se přecházelo od příkazového systému k tržnímu (smíšenému) Výchozí situace +dobrá průmyslová tradice, firmy známé ve světě, např. Zetor, Škoda, Tatra, ČKD… + téměř žádná inflace + malá zadluženost státu a téměř vyrovnaný st. rozpočet + ve srovnání s ostatními socialistickými státy relativně dobrá životní úroveň, která umožnila si na čas „utáhnout opasky“ –soukromý sektor byl potlačen, vše bylo zestátněno –zahraniční obchod vázán na socialistické státy (Rada vzájemné hospodářské pomoci – cenová regulace, ceny neodpovídaly vztahu nabídka - poptávka –malý podíl podniků se zahraniční účastí (u nás 50, v Maďarsku a Polsku 500) - počátkem 90. let bylo nutné přebudovat ekonomiku a vytvořit vše potřebné k fungování tržního systému - vznikalyzákony, instituce (např. nezávislá centrální banka, kapitálový trh, burza cenných papírů, „antimo

Témata, do kterých materiál patří