Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy společenských věd (ZSV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ZSV - Základy společenských věd.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Chyby v procesu sociálního poznávání, psychohygiena Neznámý 23.10.2020 16:06 1
Demokracie a politika Neznámý 23.10.2020 16:07 2
Filozofie 18. a 19. století Neznámý 23.10.2020 16:07 4
Filozofie 20. století + Etika Neznámý 23.10.2020 16:07 9
Křesťánství, Islám a středověká filozofie Neznámý 23.10.2020 16:07 1
Lidská a občanská práva a svobody Neznámý 04.06.2018 17:41 0
Listina základních práv a svobod Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Nejvýznamější evropské a světové organizace, politická mapa světa Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Novověká filozofe Neznámý 23.10.2020 16:07 1
Psychologie osobnosti Neznámý 23.10.2020 16:04 6
Socializace, sociální struktura, nerovnost, moc Neznámý 23.10.2020 16:06 3
Sociální sk. + dav Neznámý 23.10.2020 16:06 2
Sociologie + sociologický výzkum Neznámý 23.10.2020 16:04 1
Východní filozofie a její význam Neznámý 23.10.2020 16:04 3
Východní filozofie a její význam Neznámý 23.10.2020 16:06 0
1) Základy vědní a práva Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 4
1. Filosofické myšlení a jeho zrod Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 3
1. Filozofie Zápisky z hodin 12.09.2021 19:23 0
1. Historie politologie Neznámý 25.03.2024 18:06 0
1. Psychologie Maturita, státnice 27.04.2021 18:08 0
1. Psychologie jako věda (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
1. Psychologie jako věda, Osobnost člověka Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 0
1. Středověká filozofie Zápisky z hodin 24.10.2020 00:05 1
1.a) Psychohygiena Maturita, státnice 10.09.2018 13:15 9
1.b) Spánek Maturita, státnice 10.09.2018 13:11 1
1.c) Učení Maturita, státnice 10.09.2018 13:11 0
1.d) Stres Maturita, státnice 10.09.2018 13:11 1
10) Pracovní aktivita člověka Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
10. Demokracie, její vznik a vývoj v dějinách myšlení Maturita, státnice 17.05.2021 22:02 0
10. FINANCE A PODNIKANI Neznámý 29.09.2022 12:23 1
10. Politická strany a hnutí (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
11) Rozumové poznání Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
11. CLOVEK A STAT Neznámý 29.09.2022 12:23 1
11. Religionistika jako věda (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 1
11. Ústava ČR. Lidská práva Maturita, státnice 17.05.2021 22:02 1
12) Osobnost a její role ve společnosti Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
12. DEMOKRATICKY PRAVNI STAT Neznámý 29.09.2022 12:23 1
12. Mezinárodní vztahy Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 1
12. Západní náboženské směry a hnutí (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
13) Lidská práva a humanismus Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 5
13. Mezinárodní instituce. EU Maturita, státnice 17.05.2021 22:02 0
13. POLITICKY SYSTEM Neznámý 29.09.2022 12:23 0
13. Východní náboženské směry (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
14) Moderní doba a její problémy Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
14. Teorie práva. Právo a jeho vznik Maturita, státnice 04.06.2021 10:07 2
14. USTAVA, USTAVNI VYVOJ, LIDSKA PRAVA Neznámý 29.09.2022 12:23 0
14. Vybrané kapitoly ze světových dějin v 2. polovině 20. století (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 1
15) Rodina a tradice Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 5
15. Psychologie jako vědní disciplína Maturita, státnice 02.11.2020 14:45 0
15. Veřejné právo Maturita, státnice 04.06.2021 10:07 0
15. Vybráné kapitoly českých dějin v 2. polovině 20. století (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
16) Filosofie a náboženství Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 4
16. Mezinárodní organizace a vztahy (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
16. Osobnost a její skladba Maturita, státnice 02.11.2020 14:45 0
16. Právo soukromé. Vlastnictví a právo Maturita, státnice 04.06.2021 10:07 0
16. PREDSOKRATOVSKA FILOSOFIE Neznámý 29.09.2022 12:23 2
17) Řešení problémů Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 4
17. Demokracie a lidská práva Maturita, státnice 02.11.2020 14:45 1
17. Filozofie jako věda (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
17. KLASICKA RECKA FILOSOFIE Neznámý 29.09.2022 12:23 2
17. Pracovní právo, rodinné právo a obchodní právo Maturita, státnice 04.06.2021 10:07 10
18) Globalizace Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
18. Ekonomie jako věda. Vývoj ekonomických teorií Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 1
18. Filozofie novověku do konce 19. století (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
18. HELENISMUS, POZDNE ANTICKA A STREDOVEKA FILOSOFIE Neznámý 29.09.2022 12:24 1
19) Socializace a integrace Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 7
19. Filozofie od konce 19. století do současnosti (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
19. Mezinárodní vztahy Maturita, státnice 02.11.2020 14:45 1
19. Peníze a finanční gramotnost Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 9
19. RENESANCNI A NOVOVEKA FILOSOFIE Neznámý 29.09.2022 12:24 0
2) Empirické poznání Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
2. Počátky filosofického myšlení v Evropě, Indii a Číně Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 3
2. Předantické období Zápisky z hodin 12.09.2021 19:24 0
2. Psychické jevy Maturita, státnice 27.04.2021 18:09 0
2. psychické jevy a procesy. Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 1
2. Psychologie osobnosti (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:53 0
2.a) Poznávací procesy - vjemy Maturita, státnice 10.09.2018 13:21 1
2.b) Poznávací procesy - počitky Maturita, státnice 10.09.2018 13:20 0
2.c) Poznávací procesy - představy Maturita, státnice 10.09.2018 13:20 0
20) Komunikace a interakce Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
20. Etika a její aplikace (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
20. Stát a ekonomika. Podnikání a právo Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 1
21) Vychodní filosoficko-náboženské směry a psychologie Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
21. Hospodářský proces, trh a tržní systém Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 1
22) Etika a hodnoty - chybí etika Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
22. Neznámý 24.04.2018 21:08 0
22. Světová náboženství a vznik filozofie. Počátky filozofie Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 2
23) Klasické pojetí společnosti Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
23. Antická klasická filozofie. Helenismus. Počátky křesťanství Maturita, státnice 06.04.2021 15:29 1
24) Protiklady iracionalismu a trhu Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 4
24. Středověká filozofie. Renesance. Počátky novověké filozofie Maturita, státnice 15.04.2021 14:21 1
25) Novodobá filosofie a ekonomie Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
25. Občanské a rodinné právo Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 0
25. Počátky novověké filozofie. Empirismus. Osvícenství. Maturita, státnice 15.04.2021 14:21 0
3) Dialektika Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
3. Antická filosofie a myšlení Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 2
3. Člověk a jeho vývoj. Duševní zdraví a rozvoj osobnosti Maturita, státnice 03.05.2021 19:17 5
3. Člověk a jeho vývoj. Duševní zdraví a rozvoj osobnosti. Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 1
3. Filozofické indické školy Zápisky z hodin 12.09.2021 19:26 0
3. Motivace a emoce (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
3.a) Paměť Maturita, státnice 10.09.2018 13:04 3
3.b) Myšlení Maturita, státnice 10.09.2018 13:04 2
3.c) Řeč Maturita, státnice 10.09.2018 13:04 0
4) Občan a stát Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
4. Buddhismus Zápisky z hodin 12.09.2021 19:26 2
4. Jedinec a jeho sociální interakce Maturita, státnice 07.05.2021 08:40 1
4. jedinec a jeho sociální interakce Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 0
4. Komunikace (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
4. Středověké a renesanční myšlení (nedodělané) Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 0
4.) Osobnost a její struktura, schopnosti Maturita, státnice 10.09.2018 13:41 1
4.c) Inteligence Maturita, státnice 10.09.2018 13:34 0
4.d) Temperament (Hippokrat) Maturita, státnice 10.09.2018 13:34 0
4.e) Temperament (I.P. Pavlov, Carl Gustav Jung, Ernst Kretschmer) Maturita, státnice 10.09.2018 13:48 3
4.f) Charakter Maturita, státnice 10.09.2018 13:34 0
5) Patologické jevy v životě Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 3
5. Čínská filozofie Zápisky z hodin 12.09.2021 19:26 0
5. Problém poznání v novověké evropské filosofii a zrození moderní vědy Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 0
5. Sociologie jako věda (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
5. Sociologie jako věda. Společnost a společenské útvary. Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 4
5.a) Motivace, Potřeby Maturita, státnice 10.09.2018 13:55 5
5.b) Frustrace a Deprivace Neznámý 10.09.2018 14:01 0
5.c) Neurotické poruchy Maturita, státnice 10.09.2018 13:55 0
6) Studium společnosti Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
6. Německá klasická filosofie a etika Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 4
6. Sociální stratifikace a nerovnost. Deviace a sociální kontrola Maturita, státnice 06.04.2021 12:01 0
6. Společnost (hotovo) 1 Neznámý 06.04.2024 22:54 0
6. Taoismus a konfucianismus Zápisky z hodin 12.09.2021 19:27 0
6.a) Vývojová psychologie Neznámý 10.09.2018 14:04 3
6.b) Vývojová psychologie Neznámý 10.09.2018 14:04 0
7) Politika Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 4
7. Filozofie na konci nového věku Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 0
7. MIKROEKONOMIE Neznámý 29.09.2022 12:23 0
7. Sociální psychologie Neznámý 10.09.2018 14:05 3
7. Sociální skupiny (hotovo) 1 Neznámý 06.04.2024 22:54 0
7. Sociální změna a moderní společnost, multikulturní společnost. Neznámý 06.04.2021 12:01 0
8) Mezinárodní spolupráce a trh Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
8. Politologie. Politická participace, pluralita, politické strany a ideologie Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 2
8. Filosofie existence 20. a 21. století Maturita, státnice 02.11.2020 14:44 2
8. Komunikace Neznámý 10.09.2018 14:07 0
8. MAKROEKONOMIE Neznámý 29.09.2022 12:23 0
8. Politologie jako věda (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
9) Človek jako tvor společenský Maturita, státnice 23.10.2020 00:58 2
9. Aplikovaná politologie ve 20. století (hotovo) Neznámý 06.04.2024 22:54 0
9. CLOVEK A PRACE Neznámý 29.09.2022 12:23 1
9. Stát. Společnost a stát v dějinách myšlení Maturita, státnice 06.04.2021 11:37 2
9.a) Sociologie Neznámý 10.09.2018 14:09 1
9.b) Vývoj Sociologie Neznámý 10.09.2018 14:09 0
ACFrOgAEq1tky4NZUanPpD3tIYOg149faYQ0DiRUg0tcie-qqxzstuns9jGNGPAyWboHocF6uvebdpli5G7mVirKWOX8qsZUeuIZzsbk5ekheIUJKGCVhN0wv9fnHwUYR1emyzYyMuqlw0yYszOi Neznámý 11.01.2023 14:52 0
Alkoholismus - Seminární práce Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Anna Freudová Neznámý 27.04.2018 19:49 0
Antická filozofie Neznámý 23.10.2020 16:07 2
Aristoteles Zápisky z hodin 27.07.2023 14:21 0
Arthur Schopenhauer a jeho filozofie Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Barvy v reklamě Neznámý 17.06.2018 14:44 0
Božstva Zápisky z hodin 27.07.2023 19:39 0
Buddhismus - seminární práce Neznámý 18.10.2020 22:57 2
Budhismus - SPS Zápisky z hodin 27.05.2018 09:30 1
Česká filozofie do 19. století Zápisky z hodin 27.07.2023 19:39 2
Cestovní ruch Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Člověk a společnost Neznámý 04.06.2018 17:41 6
Člověk a společnost - Sociologie Neznámý 04.06.2018 17:49 4
ČR a její postavení ve světě Neznámý 04.06.2018 17:49 3
ČR a její postavení ve světě Neznámý 04.06.2018 17:42 3
Dagmar Havlová Seminárky, referáty 26.05.2018 22:31 0
Daň z příjmu - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 1
Dědická daň - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 1
Dějiny evropské integrace Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Dopady pandemie na insolvence lex covid Neznámý 19.09.2022 23:04 0
Drogy Neznámý 10.04.2018 11:56 3
Druhy chování Neznámý 10.04.2018 11:56 2
Druhy reklamy Neznámý 17.06.2018 14:44 1
Duchovní život Východu - Indie a Čína Neznámý 26.05.2020 14:55 0
Duševní zdraví Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 1
Ekologie Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Ekonomie Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 5
Ekonomie Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Ekonomie otázky Zadání testů 27.07.2023 19:46 0
Ekonomika České republiky Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Eleaté - elejská škola Seminárky, referáty 25.05.2018 14:50 5
ESVO Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Etické a náboženské systémy Východu Neznámý 04.06.2018 17:47 1
Etika Neznámý 04.06.2018 17:49 2
Etika Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 0
Etika, morálka, mravnost Neznámý 10.04.2018 11:56 9
EU Neznámý 26.05.2020 14:56 0
EU - Evropská Unie Neznámý 10.04.2018 11:56 4
EU Evropská Unie Neznámý 04.06.2018 17:41 11
Evropská unie Seminárky, referáty 07.01.2018 12:14 3
Evropská unie Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Evropská unie Neznámý 10.04.2024 15:52 0
Exekuce, domovní prohlídka, vazba, napadení veřejného činitele - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 0
Extremismus Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Extremismus, náboženské sekty Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Fetišismus Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Filozofická antropologie Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Filozofie Neznámý 04.06.2018 17:41 16
Filozofie Neznámý 11.01.2023 16:58 0
Filozofie - úvod Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Filozofie novověku ABC Zadání testů 27.07.2023 19:46 0
Filozofie období baroka - Descartes Neznámý 26.05.2020 14:56 1
Filozofie období baroka - Leibniz Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Filozofie období baroka - Spinoza Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Filozofie práva - SPS Zápisky z hodin 27.05.2018 09:30 1
Filozofie renesance Neznámý 26.05.2020 14:56 3
Filozofie života Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Francouzské osvícenství Zápisky z hodin 26.02.2024 09:43 1
Francouzské osvícenství Zápisky z hodin 24.10.2020 00:05 1
Friedrich Nietzsche a jeho filozofie Neznámý 26.05.2020 14:56 1
Frustrace Seminárky, referáty 30.05.2018 18:42 2
G8 - Bohatá Neznámý 09.06.2022 16:30 0
Globální problémy Neznámý 04.06.2018 17:49 2
Globalní problémy Neznámý 04.06.2018 17:42 1
Globální problémy lidstva Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Globální problémy lidstva - seminární práce Neznámý 26.05.2020 14:51 26
Globální svět 3. tisíciletí Neznámý 06.05.2018 08:51 0
Gnozeologie Neznámý 04.06.2018 18:13 2
Gnozeologie 20. století Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Gottfried Wilhelm Leibniz Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Hannah Arendt - život a dílo myslitelky Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Hegel Zápisky z hodin 27.07.2023 19:46 0
Helenistická filozofie Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Hinduismus Neznámý 04.06.2018 18:12 3
Hinduismus Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Hinduismus - SPS Zápisky z hodin 27.05.2018 09:30 1
Historie NATO Neznámý 15.05.2024 13:39 0
Historie reklamy Neznámý 17.06.2018 14:44 2
Hlavní filozofické směry ve 20. století Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Hlavní orgány a sídla OSN Neznámý 15.05.2024 13:39 0
HOSPODÁŘSTVÍ Neznámý 10.04.2024 15:57 0
I.P.Pavlov Neznámý 27.04.2018 19:49 1
IDEOLOGIE Neznámý 30.11.2022 10:09 0
Ideologie a politika Neznámý 04.06.2018 17:49 3
Ideologie a politika Neznámý 04.06.2018 17:41 0
Immanuel Kant Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Inteligence Neznámý 26.05.2018 00:08 2
Iracionalismus Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Iracionalismus F. Nietzsche Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Islám Neznámý 04.06.2018 18:13 2
Islám - SPS Zápisky z hodin 27.05.2018 09:30 1
J-J.Rousseau Neznámý 24.04.2018 21:24 1
Jak se žije českým seniorům Neznámý 13.09.2018 13:37 0
Jan Patočka Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Judaismus Neznámý 04.06.2018 18:14 3
Kavkaz – „měkký podbřišek Ruska Seminárky, referáty 11.05.2018 17:12 0
Komerční pojištění Seminárky, referáty 24.04.2018 22:49 0
Komunikace Neznámý 04.06.2018 17:41 6
Komunikace a sociální procesy Neznámý 23.10.2020 16:06 1
KONFLIKTY PSYCHOLOGIE Zápisky z hodin 16.03.2022 10:35 0
Krajní politický pragmatismus Neznámý 26.05.2020 14:56 2
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř Seminárky, referáty 07.01.2018 12:11 2
Křesťanství Neznámý 04.06.2018 18:13 4
Kritický racionalismus a Filosofoie života Neznámý 09.06.2022 16:30 0
Kultura Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 0
Kultura Neznámý 04.06.2018 17:41 3
Lidská a občanská práva a svobody Neznámý 04.06.2018 17:49 1
Lidská práva Zápisky z hodin 22.02.2022 18:36 0
Lidská práva Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 1
Lidská práva Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Lidská psychika Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 0
Lidskoprávní dokumenty - stručný přehled nejvýzmnějších Neznámý 26.05.2020 14:54 0
Listina základních lidských práv a svobod Neznámý 30.05.2019 14:34 0
Listina základních lidských práv a svobod Neznámý 30.05.2019 14:36 0
Manželství - seminární práce Neznámý 18.10.2020 22:58 1
Marketing Neznámý 17.06.2018 14:45 2
marketing ppt. Neznámý 17.06.2018 14:00 0
Marketingová komunikace Neznámý 17.06.2018 14:45 2
mat.otázka- zsv- právní základy státu Maturita, státnice 14.07.2023 10:18 1
Materialisticky orientované směry Zápisky z hodin 27.07.2023 19:58 0
Menšinové kultury v ČR - Korejská kultura Seminárky, referáty 25.05.2018 14:50 1
Mezinárodní vztahy Neznámý 04.06.2018 17:49 4
MO-ZSV-EKONOMIE-I Neznámý 11.01.2023 14:52 0
MO-ZSV-EKONOMIE-II Neznámý 11.01.2023 14:52 0
Monetární politika Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 0
Monitorování e-mailů zaměstnanců, ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Monoteistická náboženství Neznámý 04.06.2018 17:47 2
Monoteistická náboženství Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Náboženství Neznámý 04.06.2018 17:41 3
Náboženství Maturita, státnice 06.10.2022 08:54 0
Náboženství Zápisky z hodin 27.07.2023 20:03 0
Náboženství - seminární práce Neznámý 18.10.2020 23:01 5
náboženství zápisky Neznámý 30.11.2022 10:10 0
NATO - referát Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 2
Německá klasická filozofie Neznámý 10.04.2018 11:56 2
Nespavost Seminárky, referáty 30.05.2018 18:43 0
Neverbální komunikace Seminárky, referáty 30.05.2018 18:43 3
Nezaměstnanost - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 3
Novověká a moderní filozofie Neznámý 04.06.2018 17:47 1
Novověká filozofie Zápisky z hodin 27.07.2023 20:03 1
Občanský zákoník, rodinné právo, vlastnictví Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 7
Obrazy a motivy v reklamě Neznámý 17.06.2018 14:45 0
Odpady a ekologie Neznámý 10.04.2018 11:56 1
OECD - ZSV Neznámý 18.10.2022 08:14 0
Ohniska válečných konfliktů - aktuality Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Ohniska válečných konfliktů za posledních 25 let - seminární práce (2016) Neznámý 26.05.2020 14:54 6
Ombudsman Seminárky, referáty 30.05.2018 18:44 0
Ontologie 20. století Zápisky z hodin 27.07.2023 20:03 0
Organizace spojených národů Zápisky z hodin 22.02.2022 18:36 1
OSN - seminární práce Neznámý 26.05.2020 14:54 9
OSN – organizace spojených národů Neznámý 30.11.2022 10:11 2
Osobnost Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 1
Osvícenství ve Francii a Rusku Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Otázka č. 1 - Psychologie Neznámý 14.05.2018 13:54 2
Otázka č. 10 - Evropská unie Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 11 - Demokracie a stát Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 11 - Demokracie a stát Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 12 - Ekonomie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 14 - Makroekonomie Neznámý 14.05.2018 13:54 2
Otázka č. 15 - Právní pojmy Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 16 - Právo soukromé Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 17 - Veřejné právo a soudnictví Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 18 - Lidská práva a Ústava ČR Neznámý 14.05.2018 13:54 4
Otázka č. 19 - Základní pojmy - Religionistika. Hinduismus. Buddhismus. Judaismus. Islám. Křesťanství Neznámý 14.05.2018 13:54 3
Otázka č. 20 - Základní pojmy - Etika a základní etické otázky Neznámý 14.05.2018 13:54 4
Otázka č. 21 - Filosofie a její tázání,Předsokratovská filosofie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 22 - Sofisté a klasická filosofie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 23 - Helénistická filosofie a patristika Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 24 - Scholastika a renesanční myšlení Neznámý 14.05.2018 13:54 4
Otázka č. 25- Empirismus a racionalismus Neznámý 14.05.2018 13:55 2
Otázka č. 26 - Osvícenství a německá klasická filosofie Neznámý 14.05.2018 13:55 4
Otázka č. 27 - Mladohegelovský materialismus, Iracionalismus, Pragmatismus, Pozitivismus Neznámý 14.05.2018 13:55 3
Otázka č. 28 - Filosofie jazyka, fenomenologie a existencialismus Neznámý 14.05.2018 13:55 2
Otázka č. 3 - Psychologie osobnosti a vývojová psychologie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 4 - Sociologie Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 5 - Jedinec a společnost Neznámý 14.05.2018 13:54 1
Otázka č. 6 - Kultura, globalizace, média a komunikace Neznámý 14.05.2018 13:54 6
Otázka č. 7 - Politologie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 8 - Ideologie Neznámý 14.05.2018 13:54 0
Otázka č. 9 - Mezinárodní vztahy Neznámý 14.05.2018 13:54 2
Ozonová vrstva Země Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Paměť - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 7
Pěstounská péče Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Platon Zápisky z hodin 27.07.2023 20:10 0
Platón a Aristoteles Neznámý 26.05.2020 14:56 1
Plná moc Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Podstata náboženství Neznámý 12.05.2020 02:03 0
Pojmy - sociologie Neznámý 26.05.2020 14:57 0
Pojmy k novověku Ostatní 27.07.2023 20:10 0
Pojmy k renesanci Ostatní 27.07.2023 20:10 0
Pojmy ke středověku Ostatní 27.07.2023 20:10 0
Pojmy právo Neznámý 26.05.2020 15:06 1
Pojmy z ekonomie (základní pojmy z ekonomie, vypracované) Neznámý 26.05.2020 14:52 0
Pojmy z politologie (základní pojmy z politologie, vypracované) Neznámý 26.05.2020 14:47 1
Politické ideologie Neznámý 13.01.2023 17:28 0
Politický pluralismus Neznámý 17.04.2018 18:05 3
Politický systém ČR Neznámý 17.04.2018 18:05 17
Politický systém dánska Neznámý 26.05.2020 15:04 0
Politický systém Islandu - seminární práce Neznámý 26.05.2020 14:50 1
Politický systém Kuby Seminárky, referáty 07.01.2018 12:13 0
Politika nenásilí Neznámý 10.04.2018 11:56 0
POLITOLOGIE Neznámý 07.04.2018 20:23 6
Politologie Neznámý 13.01.2023 17:30 0
Politologie, právo Neznámý 24.04.2018 20:54 3
Poruchy paměti Seminárky, referáty 30.05.2018 18:44 0
Pošty, Banky - referát Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Práva dítěte Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Právní řád, Ústava, LZPS Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 1
Právo Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Právo a jeho úloha ve společnosti Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Právo a legislativa Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 1
Právo NSZ Neznámý 14.05.2018 14:08 1
Právo soukromé Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Předsokratici a Sokratés Neznámý 26.05.2020 14:55 5
Psychické procesy Neznámý 17.04.2018 18:05 0
Psychické procesy poznávací Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Psychické vlastnosti Neznámý 17.04.2018 18:05 1
Psychologie Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 1
Psychologie Neznámý 17.04.2018 18:05 1
Psychologie Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Psychologie - Temperament, charakter, motivace, inteligence Neznámý 10.04.2018 11:56 2
Psychologie jako věda, paměť, učení Neznámý 23.10.2020 16:07 2
Psychologie v reklamě Neznámý 17.06.2018 14:45 1
Řecká přírodní filozofie Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 0
Religionistika Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 1
Religionistika + Judaismus - SPS Zápisky z hodin 27.05.2018 09:28 4
Rozdíly mezi západní a východní filozofií Zápisky z hodin 27.07.2023 20:10 0
Rozvod Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Rozvody Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Rusko-a-Čečna Seminárky, referáty 06.04.2021 11:29 0
Salience Seminárky, referáty 30.05.2018 18:44 0
SCHIZOFRENIE Seminárky, referáty 13.07.2021 10:41 3
Schopnosti Seminárky, referáty 30.05.2018 18:44 0
Sem.práce-Na barvě nezáleží Seminárky, referáty 06.04.2018 18:56 0
SEPTEMBER_OCTOBER Neznámý 11.01.2023 16:58 0
Šikana Neznámý 10.04.2018 11:56 2
Smlouva o dílo Neznámý 10.04.2018 11:57 1
Smlouva o pronájmu nebytových prostor Neznámý 10.04.2018 11:57 0
Sociální psychologie Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 1
Sociální psychologie Neznámý 17.04.2018 18:05 2
Sociální stratifikace a nerovnost. Deviace a socialní kontrola Maturita, státnice 17.05.2021 22:01 0
Sociální zabezpečení, obchodní právo a soudnictví Zápisky z hodin 24.10.2020 00:04 0
Socialní změna a moderní společnost, multikulturní společnost Maturita, státnice 17.05.2021 22:01 4
Sociologie Neznámý 17.04.2018 18:05 2
Sociologie Neznámý 10.04.2018 11:57 0
sociologie Neznámý 17.06.2018 14:02 0
Sociologie jako věda. Společnost a společenské utvary Maturita, státnice 17.05.2021 22:01 0
sociologie. Neznámý 17.06.2018 14:02 0
Sofisté a Sokrates Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 0
Sofisté,Sókratés, Platón, Aristoteles Neznámý 10.04.2018 11:57 13
Sokrates Neznámý 27.04.2018 19:48 1
Sokrates Seminárky, referáty 30.05.2018 18:45 1
Sören Kierkegaard a jeho filozofie Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Současné společesnké problémy Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Soukromé právo Neznámý 10.04.2018 11:56 0
SP Vliv zvířat na zdraví a psychiku člověka Seminárky, referáty 13.06.2024 11:07 0
Spánková deprivace Seminárky, referáty 30.05.2018 18:45 1
Společensky tolerované drogy Seminárky, referáty 01.06.2018 17:54 0
Správní, trestni, živ a finanční právo Zápisky z hodin 24.10.2020 00:04 0
SpV Neznámý 28.12.2017 11:51 0
Stát Maturita, státnice 17.04.2018 18:05 0
Stát + územní samospráva Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Stát a občan Neznámý 04.06.2018 17:49 1
Stát a občan Neznámý 04.06.2018 17:41 1
Stát a občan Zápisky z hodin 24.10.2020 00:04 0
Stát, jeho formy a funkce Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Stát, politika, demokracie, mezinárodní vztahy - EU, NATO, OSN Zápisky z hodin 13.07.2021 10:39 0
Stoicismus, epikúreismus Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Stratifikace Zápisky z hodin 24.10.2020 00:03 1
Středověká filozofie Zápisky z hodin 27.07.2023 20:17 2
Středoveká filozofie I sv. Augustin Neznámý 26.05.2020 14:56 2
Středověká filozofie II. Tomáš Akvinský a arabská filozofie Maturita, státnice 26.05.2020 14:56 2
STRES, FRUSTRACE, DEPRIVACE Neznámý 15.03.2022 22:14 1
Svata Lucie Neznámý 15.01.2023 14:05 0
Svaty Jiri Neznámý 15.01.2023 14:05 0
Syndrom týraného Neznámý 10.07.2018 16:17 0
Syndrom vyhoření Seminárky, referáty 30.05.2018 18:45 2
Systém práva a jeho realizace v ČR Maturita, státnice 27.07.2023 20:21 0
Teorie osobnosti Zápisky z hodin 05.10.2018 13:29 0
Teroristický útok na USA - 11.9.2001 Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Totalitarismus a ideologie inklinující k totalitárnímu režimu Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Transpersonální psychologie Neznámý 29.06.2022 18:41 0
Trest smrti Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Trestní právo test Neznámý 29.06.2022 18:41 1
Tržní mechanismus Neznámý 12.05.2020 02:03 2
Tržní systém - trh, nabídka, poptávka, konkurence Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Univerzita OSN Seminárky, referáty 19.08.2018 19:39 0
Ústava ČR Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Ústava ČR Neznámý 23.10.2020 16:07 1
Úvod so studia psychologie Zápisky z hodin 21.02.2022 13:40 0
Vánoce myšlenková mapa online - Luzumová Neznámý 30.11.2022 10:17 0
Vědomí a jeho funkce Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Veřejná správa Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Veřejné právo Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Veřejné právo Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Víno a vinařství na Moravě - Seminární práce Seminárky, referáty 10.04.2018 11:56 11
Vladař - filozofický rozbor knihy Neznámý 26.05.2020 14:56 3
Vladař - shrnutí kapitol Maturita, státnice 19.10.2020 00:06 13
Vnímání Zápisky z hodin 25.05.2023 19:29 0
Výplata mzdy Neznámý 10.04.2018 11:56 0
Vývoj českého filozofického myšlení Neznámý 26.05.2020 14:56 0
Vývoj osobnosti Zápisky z hodin 05.10.2018 13:39 0
Vývojová psychologie Neznámý 17.04.2018 18:05 19
Významné mezinárodní organizace Neznámý 10.04.2018 11:56 1
Vznik psychiky a její podstata Maturita, státnice 27.07.2023 20:21 1
William Occam Neznámý 27.04.2018 19:48 2
Wolfgang Amadeus Mozart Neznámý 15.01.2023 14:05 0
Wolfgang Kohler Neznámý 26.05.2018 00:08 0
Základy ekonomie Neznámý 23.10.2020 16:07 0
Základy teorie práva Neznámý 10.04.2018 11:56 1
zásady chování při autonehodě Seminárky, referáty 01.06.2018 17:56 0
Zdravý životní styl a negativní sociálně-patologické jevy Neznámý 04.06.2018 17:41 5
Zdroje evropského myšlení a filozofie Neznámý 04.06.2018 17:47 1
Židovské svátky Seminárky, referáty 01.06.2018 18:06 0
Životopis Sigmunda Freuda Neznámý 26.05.2018 00:14 0
Znaky renesance Zápisky z hodin 27.07.2023 20:21 0
ZSV Neznámý 11.01.2023 16:58 0
ZSV - 1. Člověk a společnost Neznámý 04.06.2018 18:05 28
ZSV - 10. Etika Neznámý 04.06.2018 18:05 2
ZSV - 11. Monoteistická náboženství Neznámý 04.06.2018 18:05 1
ZSV - 12. Etické a náboženské systémy Východu Neznámý 04.06.2018 18:05 1
ZSV - 2. Stát a občan Neznámý 04.06.2018 18:05 1
ZSV - 25. Sociální psychologie Neznámý 04.06.2018 17:41 2
ZSV - 3. Ideologie a politika Neznámý 04.06.2018 18:05 3
ZSV - 4. Lidská a občasnská práva a svobody Neznámý 04.06.2018 18:05 1
ZSV - 5. Globální problémy Neznámý 04.06.2018 18:05 12
ZSV - 6. ČR a její postavení ve světě Neznámý 04.06.2018 18:05 1
ZSV - 7.-Mezinárodní-vztahy Neznámý 04.06.2018 18:05 11
ZSV - 8. Zdroje evropského myšlení a filosofie Neznámý 04.06.2018 18:05 6
ZSV - 9. Novověká a moderní filosofie Neznámý 04.06.2018 18:05 3
ZSV - filosofie Zápisky z hodin 27.04.2018 19:54 1
ZSV - Sociologie, kultura Neznámý 27.04.2018 19:56 3
ZSV 25.5 Neznámý 11.01.2023 16:58 0
ZSVs_MO_PRÁVO I Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_PRÁVO II Neznámý 11.01.2023 14:52 1
ZSVs_MO_PRÁVO III Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_PRÁVO IV Neznámý 11.01.2023 14:52 1
ZSVs_MO_PRÁVO V Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_PRÁVO VI Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_PRÁVO VII Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_PRÁVO VIII Neznámý 11.01.2023 14:52 1
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_I Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_II Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_III Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_V Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_VI Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSVs_MO_SOCIOLOGIE_VII Neznámý 11.01.2023 14:52 0
ZSV_DECEMBER Neznámý 11.01.2023 16:58 0
ZSV_MO_10B_ISLAM Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_13B_JUD_dějiny_svatky Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_17B_krest_PS_modlitba Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_18B_nove_nab_smery Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_20B_krest_dejiny Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_23A_JUD_verouka_smlouva Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_24A_krest_verouka Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_25A_HIND Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_2B_BUDD Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_6B_krest_liturgie Neznámý 11.01.2023 14:12 0
ZSV_MO_MOTIVAČNÍ PROCESY_POTŘEBY DLE A. MASLOWA Neznámý 11.01.2023 14:42 0
ZSV_MO_PSYCHICKÉ JEVY – ROZDĚLENÍ, PSYCHICKÉ PROCESY Neznámý 11.01.2023 14:42 2
ZSV_MO_PSYCHICKÉ PORUCHY, PSYCH. ZDRAVÍ, NEGAT PSYCH. JEVY Neznámý 11.01.2023 14:42 0
ZSV_MO_PSYCHOLOGICKÉ_SMĚRY Neznámý 11.01.2023 14:42 0
ZSV_MO_PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI, VÝVOJ PODLE E. ERIKSONA Neznámý 11.01.2023 14:42 3
ZSV_MO_SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Neznámý 11.01.2023 14:42 2