Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ohniska válečných konfliktů za posledních 25 let - seminární práce (2016)

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce ze ZSV konfliktů za posledních 25 let Jméno třída škola „Válka je iracionálním následkem pýchy, nudy a chamtivosti.“1 [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://citaty.net/autori/bertrand-russell/ Bertrand Russel Obsah Obsah5 Úvod7 1Evropa9 1.1Rusko9 1.1.1První čečenská válka9 1.1.2Válka v Dagestánu9 1.1.3Druhá čečenská válka9 1.2Ukrajina10 1.2.1Krym10 1.2.2Východní Ukrajina11 1.3Jugoslávie12 1.4Terorismus v Evropě13 2Severní, Střední a Jižní Amerika16 2.1Severní amerika16 2.1.1Terorismus v USA16 2.2Střední Amerika17 2.2.1Guatemala17 2.3Jižní Amerika18 2.3.1Hraniční válka mezi Ekvádorem a Peru18 2.3.2Občanská válka v Kolumbii19 3Afrika20 3.1Příčiny konfliktů v Africe20 3.2Přehled vybraných konfliktů20 3.2.1Arabské jaro20 3.2.2Občanská válka v Somálsku21 3.2.3Občanská válka v Ugandě23 3.2.4Občanská válka ve Rwandě23 3.2.5Občanská válka v Súdánu23 3.3Současná situace24 4Asie25 4.1Příčiny konfliktů v Asii25 4.2Přehled vybraných konfliktů25 4.2.1Srí Lanka25 4.2.2Korea27 4.2.3Konflikt mezi Izraelem a Palestinou28 4.2.4Spor o Kašmír30 4.2.5Sýrie a Blízký východ31 4.3Terorismus v Asii32 4.3.1Jemaah Islamiyah32 4.3.2Islámský stát33 Závěr35 Poznámkový aparát36 Použitá literatura a zdroje41 Internetové zdroje41 Úvod Odhodlání, hloupost, slzy a smrt. To nejsou jediná slova, která vystihují obavy všech lidí. Slova, jenž charakterizují něco, co vzalo milióny životů v minulosti, u čehož nikdy neexistuje jistota, že se to už nebude opakovat. Ano, mluvíme o válce. Lidstvo zažilo již mnoho válek. Ať se jednalo o menší, lokální konflikty uvnitř států, či globální války, které ničily vše, co bylo možné, přinášely utrpení všem, kterých se dotkly. Proč tedy lidé válčí? Jedny do toho žene touha po zisku, druzí musí. Lidé se často ocitají ve válce rozhodnutím druhých. Jsou však chvíle, kdy člověk musí bojovat za to, v co věří a co považuje za správné. Vždy by však měl brát ohledy na okolí, a na to, jaký dopad by jeho činy mohly mít na lidi okolo. Ne vždy se však berou ohledy na okolní svět a lidé se slepě ženou za vidinou vítězství, ať už to stojí cokoliv. Vždy by měla převládnout snaha se diplomaticky domluvit bez válečných střetů. V dnešní době, i když nemůžeme mluvit o žádné globální válce, která by měla dopad na celé kontinenty či celý svět, je na světě stále mnoho lokálních konfliktů, „malých válek“ chcete-li, které však stále mají určitý vliv na ty, kteří jsou od nich tisíce kilometrů daleko, ale mnohem větší dopad na ty, kteří je zažívají každý den. Ačkoliv si to nemusíme uvědomit, umírají v nich stovky lidí denně, končí zde silné příběhy jednotlivců a zaniká zde lidskost. Ještě než se dostaneme k přehledu nejdůležitějších válečných konfliktů, které sužovaly náš svět za posledních 25 let, považujeme za důležité si objasnit, co to vlastně válečný konflikt je. Samotný pojem konflikt nemusí vždy znamenat nějaký ozbrojený střet. Válečný konflikt má násilný průběh a za jeho znaky můžeme považovat nepřátelské postoje, určité vojenské a diplomatické strategie, nedůvěru a podezřívavost. Za hlavní aktéry těchto konfliktů byly v historii vždy považovány jednotlivé státy, dnes už tomu tak není. Za válečnými konflikty už nestojí státy, ale nestátní skupiny, jako třeba osvobozenecká hnutí, soukromé válečné společnosti, či teroristické skupiny. Stručně je tedy válečný konflikt vyvrcholením napětí a neshod mezi dvěma, či více skupinami, jsou zde užity zbraně a má násilný průběh.2Mendelova univerzita v Brně [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=58590 Válečné konflikty lze rozdělit podle několika hledisek: Podle ztrát na životech:konflikty nízké intenzity a konflikty vysoké intenzityPodle mezinárodního práva:mezistátní konflikty, národně osvobozenecká hnutí,vnitrostátní konflikty, ostatní ozbrojené konflikty, (+ internacionalizované vnitrostátní konflikty)Podle geografického rámce:lokání, regionální a globální válkyPodle délky trvání:krátké a vleklé válkyPodle intenzity: omezené a totálníPodle způsobu vedení války: pravidelné a nepravidelné3Mendelova univerzita v Brně [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=69513 Evropa Rusko První čečenská válka První čečenská válka byl konflikt mezi Ruskem a jednostranně vyhlášeným samostatným státem Čečenská republika Ičkerie. Jedním z nejzávažnějších důvodů pro vojenský zásah v Čečně byl pravděpodobně i tranzit kaspické ropy přes čečenské území, ačkoli tento fakt Rusko doposud nikdy nepřiznalo. Válka oficiálně započala 11. prosince 1994, kdy ruské letectvo bombardovalo vojenské základny, letiště a také obytné budovy v Grozném. Tento čin připravil o život tisíce lidí, a ještě mnohem víc připravil o střechu nad hlavou. Čečenské rodiny se snažily z větší části evakuovat své příbuzné do bezpečí na venkov, často ale nebylo kam utéct. Mnohdy tak ruská armáda zabíjela ruské občany. Na povel ministra obrany a hlavního velitele operací, generála Gračova, se v noci z 31. prosince na 1. ledna 1995 vydaly ruské obrněné kolony do města směrem k prezidentskému paláci v centru města. Tato operace si později vysloužila označení „Novoroční bitva“. Za jedinou noc přišel Gračov o dva tisíce vojáků a tři sta tanků. I přes další vytrvalý a tuhý odpor bylo nakonec město začátkem února 1995 dobyto. Ruské federální síly se pokusily o ovládnutí horské oblasti Čečenska, byli však zahnáni partyzány. Následná demoralizace federálních sil vedla k vyhlášení příměří v roce 1996 a k podpisu mírové smlouvy o rok později. O život v této válce přišlo 7500 vojáků ruské armády, 4000 čečenských bojovníků a více než 35 000 civilistů.4Vojsko.net [online]. [cit. 2018-05-23]. Dostupné z: https://www.vojsko.net/index.php/armady/14-valky-konflikty-bitvy/124-rusko-cecensky-konflikt Válka v Dagestánu Válka v Dagestánu začala 2. 8. 1999, když Mezinárodní islámská brigáda napadla Dagestán, sousední ruskou republiku. Válka skončila vítězstvím Rusů a stažením Mezinárodní islámské brigády. Bě

Témata, do kterých materiál patří