Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vývojová psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (252,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

MO 21b) Vývojová psychologie základní psychologická disciplína, která se zabývá psychickým vývojem člověka od početí po smrt (ontogeneze lidské psychiky), ale i fylogenezí, tzn. psychické projevy různých vývojových typů člověka (to ale řeší méně) výzkum • podélný – sleduje se vývoj jedince po velmi dlouhou dobu • příčný – jednorázově se zjistí suma informací u velkého počtu stejně starých jedinců Základem vývoje jsou vrozené dispozice – biologická determinace lidské psychiky, které se rozvíjejí pod vlivem prostředí, a to především sociálního – sociální determinace lidské psychiky (v minulosti environmentální vs. nativistické teorie) charakteristika jednotlivých etap vývoje • prenatální období o psychický vývoj již probíhá o pohybová aktivita plodu o komunikace s matkou o formování vztahu matky dítěte o MOŽNOST PŮSOBENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ ▪ životospráva matky, kouření, alkohol, stres, nemoci, úrazy, léky -> vše má negativní vliv na dítě o POROD ▪ pro dítě zátěžová situace, možnost drobného poškození mozku • novorozenec (přibližně do konce 1. měsíce života) o organismus dítěte se adaptuje na nové životní podmínky o dokáže rozeznat lidskou řeč od jiných zvuků, hlubší hlas utěšuje o rozmazané vidění o dítě jedná pouze na základě nepodmíněných reflexů ▪ Reflex hledací, sací a polykací • Dítě se rodí s reflexem hledání bradavky, aby mohlo přijímat potravu. Pokud se dotýkáme úst, případně tváří novorozence, dítě otáčí hlavičku a otvírá ústa a snaží se bradavku (případně jiný předmět, kterým je drážděno) chytit do úst. Novorozenec začne automaticky sát, kdykoliv má něco vloženo v ústech. Pokud proudí tekutina, začne dítě reflexně polykat. ▪ Robinsonův reflex • Úchopový reflex, při kterém děti pevně stisknou prst dospělého člověka (případně obdobný předmět) vložený do dlaně. Novorozence lze v závěsu zvednout na podložku, udrží se až 60 sekund. Reflex u dětí mizí v průběhu druhého až čtvrtého měsíce života. Obdobný reflex se vyskytuje nejen na dlani dítěte, ale také na ploskách nohou, úchop však není tak silný. ▪ Moroův reflex • Využívá se ke zkoušení nervových funkcí malého dítěte. Reflex vypadá jako úleková reakce. Dítěti se lehce nadzdvihne trup a hlavička, kterou necháme spadnout. Případně se rychle podtrhne podložka, na které dítě leží. Dítě pociťuje, že padá, a proto v první fázi rozhodí paže do široka, přitom otevře dlaně a roztáhne prsty. Obdobný pohyb provádějí současně i nohy novorozence. V druhé fázi přitáhne dítě všechny končetiny k tělu. Reflex je provázen pláčem. Nepřítomnost reflexní reakce signalizuje možné poškození mozku. Reflex je obzvlášť výrazný v prvních šesti týdnech života, poté postupně slábne, zhruba do šestého měsíce vymizí. ▪ Plavací reflex • Zahrnuje dvě reakce. Novorozenec pod vodou se nenadechne, dokud nemá hlavičku nad vodou (platí samozřejmě v omezeném časovém rozsahu!). Zároveň dítě končetinami dělá plavací pohyby, oči má při tom doširoka otevřené. Reflex mizí zhruba ve čtvrtém měsíci. ▪ Vyměšovací reflex • Kojenec (do 1. roku) ▪ 2. měsíc • v lehu na zádech začíná zvedat nožičky • při přitažení do sedu hlava ještě padá dozadu • v poloze na bříšku zvedá hlavičku nad podložku a chvíli ji udrží zvednutou • začíná sledovat pohyb předmětu či pohybující se osobu • krátce se usmívá na matku • vydává slabé hrdelní zvuky ▪ 3. měsíc • vidí obrysy velkých předmětů, rysy objičejů • pase koníčky - v lehu na bříšku udrží hlavičku, opírá se o předloktí • při přitahování do sedu již krátce udrží hlavičku (padá jen mírně dozadu) • sleduje pohybující se předmět, reaguje pohybem • snaží se uchopit pohybující se předmět • směje se, otáčí se za zvukem ▪ 6. měsíc • sleduje osoby kolem sebe, dokáže rozeznat laskavý a přísný tón řeči • v lehu na bříšku zvedá ručky a nožky do výše • dokáže se převalit z bříška na záda • za podané prsty se přitáhne do sedu • podržíme-li dítě v podpaží, zapře nožky pevně o podložku • žvatlá slabiky - ba, va, ma, pa, ta • dokáže dobře přijímat stravu lžičkou • posadí se samo • udrží se pevně ve stoje s oporou na krátkou chvíli • dokáže rozeznat cizí osoby • předměty dává do úst • vyslovuje slabiky ▪ 9. - 10. měsíc • leze • sedí jistě • staví se, může-li se něčeho přidržet, stojí samo, chodí za ruku • otáčí se a uklání v sedu, aniž upadne • některým slovům rozumí - začíná hledat pojmenované předměty, začíná napodobovat • jistě pije z hrnečku • 9. měs. – 1 rok – SEPARAČNÍ ÚZKOST o dostaví se, když nevidí ve své blízkosti známou osobu, nemusí se objevit vždy, problém u dětí, které blízkou osobu nemají (bývaji později citově chladné) ▪ 11. - 12. měsíc (1 rok) • stojí chvilku bez držení a začíná dělat samostatné kroky • rozumí některým pokynům (vstaň, otevři pusu, kde je auto) • řekne smysluplné slovo • Batole (1 – 3 roky) ▪ samo chodí, nejvíce úrazů v tomto období, učí se kreslit (nejdříve kolečko, kříž) ▪ stále se může objevovat separační úzkost • Předškolní věk (3 – 6 let) ▪ lepší se motorika, kresba člověka: nejprve hrubě znázorňuje hlavu, nohy a hlavní části obličeje (ústa, oči) – „hlavonožec“, pětileté dítě nakreslí i trup s končetinami, ale tělesné proporce jsou ještě nahodilé ▪ myšlení • magické myšlení – dítě nerozlišuje mezi realitou a přáním • artificialistické myšlení - (všechno se „dělá)“; myslí si, že lidé ovládají všechny přírodní děje • egocentrické (např. dítě si zakryje oči, aby ho ostatní neviděli) • antropomorfické (všechno polidšťuje – „Hrníčky zlobí!“) ▪ vývoj řeči • ve 4 letech užívá přibližně 1500 slov a srozumitelné věty o 5 slovech • v 6 letech používá asi 2500 slov a srozumitelné věty o 6–7 slovech • vývoj řeči umožňuje rozvoj znalostí o sobě a o okolním světě – tříleté dítě obvykle zná celé své jméno, své pohlaví, správně označuje základní barvy a kolem 5 let podá jednoduchou definici známých věcí (většinou účel, materiál a tvar) ▪ období hry • nejprve převažuje hra společná – asociativní • poté přichází hra kooperativní – organizovaná ve spolupráci a s rozdělením rolí; často založena na fantazii; • kolem 3–4 let se výrazně projevuje

Témata, do kterých materiál patří