Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Druhy reklamy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Typologie reklamy Reklama se nejčastěji dělí podle jejího umístění na internetovou, televizní, tiskovou, rozhlasovou, venkovní apod. Můžeme se setkat i s dělením podle kategorie, jedná se o reklamu orientovanou na spotřebitele, produkt, trh a vlastní podnik, nebo reklamu můžeme klasifikovat dle účelu na informativní, přesvědčovací a připomínací. Práce uvádí také dělení reklamy pod čarou a nad čarou neboli na ATL a BTL reklamu. Obecné dělení reklamy V roce 2016 byl podle průzkumů ze 41 zemí světa mediální agentury ZenithOptimedia průměrně člověk vystaven 84 reklamám denně, z toho bylo 33 internetových reklam, 23 televizních, 13 rozhlasových, 9 venkovních, 4 novinové a 2 reklamy v časopisech. Nejvíce reklamám – 363 denně jsou vystaveni obyvatelé Singapuru, zatímco nejméně reklam (8) působí na Indy. Česká republika je v tomto průzkumu pod celosvětovým průměrem, Češi narazí na 37 reklam denně, na rozdíl od světového hlediska převažuje televizní reklama nad internetovou. Údajně má v následujících letech počet internetových reklam narůstat. Internetová reklama Nejčastěji se na internetu setkáváme s plošnou reklamou, dalšími typy jsou search marketing (search engine marketing) a textová reklama. Investice do online reklamy v České republice vzrostly z roku 2015 na rok 2016 o 31 %, tedy z 15 miliard na 19,7 miliard Kč, a do budoucna se očekávají stále větší peněžní vklady do internetových reklam. Plošná reklama je mylně zaměňována s pojmem bannerová reklama, která je pouze nejstarším typem plošné reklamy. Vedle bannerů, vznikají ale i alternativní formy, např. interstitialy, skyscrapers, pop-up apod. Banner (v překladu reklamní proužek) se na webových stránkách zobrazuje jako obrázek, v dnešní době mnohdy animovaný, nebo jako video. Nejstarší bannerovou reklamu vytvořil v roce 1994 první komerční webový magazín Hotwired a měl proklikovost 30 procent, postupem času se proklik u bannerů snižoval a dnes se pohybuje na desetinách procent, z toho plyne, že v současnosti mají nízkou efektivitu, čemuž přispívá i poměrně vysoká cena. Často dochází k vzájemné výměně bannerů mezi webovými stránkami. Pravidelné zobrazování reklamních proužků může vést k tzv. bannerové slepotě, to znamená, že potencionální spotřebitel automaticky přehlíží standardní reklamní pozice a banner se stává neúčinným. Interstitial je velkoplošná reklama, která se zobrazí nejčastěji na 5 sekund před načtením požadované stránky. Jedná se ovšem o poměrně drahou záležitost ve srovnání s dalšími druhy reklamy, a proto ji využívají zejména nadnárodní společnosti nebo velké korporace, kterým tolik nejde o měřitelný výkon. Formátskyscrapers je považován jako jeden z nejzajímavějších a díky jeho vertikální koncepci je vidět i na stránkách, které obsahují velké množství textu. Search marketing (SEM, marketing ve vyhledavačích) je jedna z nejúspěšnějších forem reklamy na internetu. Prostřednictvím vyhledavačů (search enginů) jako jsou například Google nebo Seznam zobrazuje konkrétní stránky na základě klíčových slov zadaných uživatelem do vyhledavače. SEM můžeme rozdělit na tři oblasti: optimalizace pro vyhledávače (SEO), placená reklama ve vyhledavačích a platba za umístění. •Search Engine Optimization (SEO) je proces ovlivňování viditelnosti webu nebo stránky v neplacené části výsledků internetového vyhledávače. Obecně řečeno, čím výše a čím častěji se web objevuje ve výsledcích vyhledávače, tím více návštěvníků web může z internetového vyhledávače získat. SEO může cílit na různé typy hledání včetně obrázků, lokálního hledání, videí, akademických informací, novinek nebo užšího hledání v specifických oborech. • Standardním modelem placené reklamy ve vyhledavačích jeplatba za proklik, z anglického slova pay per click (PCC). Tento systém je pro inzerenta jistou výhodou, protože neplatí zobrazení reklamy, ale za skutečného návštěvníka (proklik), dnes toto pravidlo ale neplatí stoprocentně. PCC se může zobrazovat přímo u výsledků vyhledávání nebo u článků a dnes je také jednou z nejefektivnějších reklamních forem. • Podstatouplatby za umístění (= zápis v katalogu, přednostní výpis) je zakoupení si předních pozic v určitém webovém katalogu nebo u výsledků ve vyhledávačích. Textová reklama neobsahuje žádné grafické prvky, ale pokud je správně umístěna, může být efektivnější než klasická bannerová propagace. Jestliže je instalována tak, že bude pro čtenáře viditelná jako součást textu, nedojde k tzv. bannerové slepotě. Můžeme se s ní setkat ve formě hypertextu nebo backlinks a není příliš finančně nákladná. Reklama na sociálních sítích se v dnešní době pyšní velké popularitě, a to zejména na Instagramu a Facebooku, který podle průzkumů používá minimálně jednou za měsíc 4,5 milionů Čechů. Velkou výhodou je schopnost oslovit konkrétní cílovou skupinu s vysokou úspěšností a za poměrně nízkou cenu. Na Facebooku a na Instagramu se nejčastěji objevuje PPC reklama, firmy si zakládají i vlastní facebookové stránky, kde propagují své produkty, získávají si fanoušky a ti jejich materiály sdílí. Firmy však přišly na ještě rafinovanější způsob propagace – nabízení produktů na sociálních sítí prostřednictvím slavných osobností či blogerů. Tento způsob komunikace je založen na barteru – bloger dostane od firmy produkt, využívá ho a zároveň recenzuje a zveřejňuje na sociálních sítích, čtenáři se poté nechají inspirovat a výrobek si koupí. Tento způsob reklamy má velký potenciál, protože neustále roste počet čtenářů různých blogů. Televizní reklama S televizní reklamou se můžeme setkávat v podobě krátkých spotů, které mají délku od 5 sekund, spoty delší než 1 minuta nejsou zcela běžné. Nejčastější je délka 30 sekund, odvíjí se od ní i cena reklamy, která se pohybuje v milionech korun. Jejich úkolem je zejména vytvářet a upevňovat image. Spoty o délce 5 až 15 sekund nesou taktická sdělení (např. slevy). Věcné informace o produktu jsou nám sdělovány prostřednictvím teleshoppingu. Jedná se o pořady zaměřené na přímý prodej inzerovaných produktů. Speciální formou tel

Témata, do kterých materiál patří