Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Křesťánství, Islám a středověká filozofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KŘESŤANSTVÍ monoteistické náboženství, nejrozšířenější světové náboženstvívzniklo kolem počátku našeho letopočtu na území dnešního Izraelevyznávají svatou Trojici: Boha – Otce (Hospodina), Ježíše Krista (Mesiáše, Syna) a svatého Duchazpočátku bylo chápáno jako náboženská sekta, která se odtrhla od judaismuoddělilo se z judaismu; Židé jméno Boha nevyslovovali a nezmiňovaliod začátku byli tvrdě stíháni a pronásledováni, odmítali sloužit v armádě, odsouzeni k trestu smrti ukřižováním (ukrutná bolest)pronásledovatelé křesťanů byli císaři Nero, Marcus Aurelius, Trajánmělo to opačný účinek, „sekta“ má stále více stoupencůučení rozšiřováno díky apoštolůmEdikt milánský (313) – zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími1. náboženské schizma (1054): spor o hlavu církve, rozdělení na 2 proudy, které dodnes přetrvávají:římskokatolická církev = katolíci, hlava papež (střední a západní Evropa, Itálie, USA)řeckokatolická církev = pravoslavní, hlava metropolita (Rusko, Řecko, Bulharsko, východ Evropy,)řídí se starými pravidly, starý kalendář – Vánoce 6. lednanemají úplný celibáttypické zlaté kopule – věžičky, hodně barevnepoužívají při mši hudební doprovod – katolíci ano → varhanymodlí se ve stoje, pohybují se; použití velkého množství svíčekjsou křtěni (při křtu se ponoří celé tělo) i biřmování zároveň, katolíci zvlášť 2. náboženské schizma(16. - 17. století) → protestantismus objevuje se kritika církve, u nás díky mistru Janu Husovi o 100 let dříveprotestanté: proti církvi, kritizovali její bohatý život, prodávání odpustkůMartin Luther: vyhlásil boj církvi, bojoval za odstranění kacířství, kritizoval prodávání odpustků, spálil papežskou bulu, kvůli tomu pronásledován, chtěl „demokracii“ v církevní společnosti (luteráni: v Německu a Skandinávii)Jan Kalvín: zakladatel kalvinismu, zpočátku francouzský kněz, musel odejít do exilu – Itálie, Španělsko … kalvinisté: Francie, Švýcarsko, USA, Kanada, J. Amerika, Nizozemí Základní křesťanské svátosti: Křest: přijetí do církve, jsou očištěni od hříchů, např. predestinační hřích způsobili Adam a Eva Konfirmace: upevnění víry, slavnostní uvedení do církve Přijímání: přijímání těla a krve Páně, oplatek se nemá rozkousat Zpověď: vypovídání se ze hříchů Manželství: co Bůh spojil, smrt nerozdělí; neuznávají rozvody, po rozvodu nemůže druhá svatba již proběhnout v kostele, papež může ve vážných důvodech udělit výjimku Pomazání nemocných: kněz poskytne poslední zpověď, připraví člověka na posmrtný život, aby pozemský život opustil čistý Ordinace: přijetí nových kněží do církevní služby, obrovská slavnost Bible – Písmo svaté: vznik až 2000 let před n.l., původně hliněné tabulky Starý zákon: starší a rozsáhlejší, uznávají Židé (odkazy i v Koránu) i Křesťanévzniká postupně od 9. / 10.století př.n.l. do 2. století3 části hebrejsky, malá část v aramejštině, 1. kniha řeckyve 2. nebo 3. století první řecký překladdělení: Tanach: Zákon, Pentateuch: 5 knih Mojžíšových Nový zákon: celý v řečtině, vzniká cca v letech 50 – 150 našeho letopočtuživot Ježíše Krista, narodil se v Betlémě Panně Marii a Josefovisoučástí jsou: 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan), skutky apoštolů, 21 epištolživot Ježíše: Ježíš žil jako fyzická osoba a uměl zázrakynáboženské dogma: neposkvrněné početí panny Marie a tesaře Josefa, Marie měla zjevení, že do ní sestoupí Duch svatý a porodí Spasitelepřed porodem z Nazareta do Betléma – sčítání lidu (oni patřili rodem do Betléma), ale dorazili až po zavření bran; přenocovali tedy ve chlévě před Betlémem, kde porodila; po narození se přišli mudrcové poklonitobjevuje se zpráva o narození Vykupitele, král země Herodes se obával o trůn a tak dal vyvraždit všechny chlapce do 2 let, Marie s Josefem však utekli (varováni andělem) do Egypta, pak se po smrti Heroda vrátili zpět do Nazaretu Základní křesťanské svátky: Velikonoce: nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista; připadá na první neděli po prvním jarním úplňku; 40-ti denní postní doba začíná Popeleční středou; svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Božím hodem Velikonočním; oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (= letnice) Vánoce: svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše Krista; přípravu na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci 6. ledna: slavnost Zjevení Páně (svátek Tří králů) - podle tradice se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíškovi do Betléma mudrci od východu a přinesli mu dary ISLÁM věří v jednoho boha Alláhavýskyt: Saudská Arábie, Přední východ, Indie, Čína, S Afrika,i ve VBspojeno s vírou v linii proroků: Adam, Noe, Abrahám, Mojžíš, Ježíš, Mohammedza zakladatele považujeme Muhammada (Mohammed) - měl těžké dětství, žil v Mecce, před narozením mu zemřel otec a v 6 letech i matka → žil u dědy, poté se o něj staral strýcMohammed byl pilný, ctižádostivý, poctivý, z pomocníka se stal obchodníkem; protože byl šikovný, najala si ho vdova (mimo pracovní vztah to byl také vztah osobní), poté se vzalitrávil mnoho času procházkami, meditováním a přemýšlením o smyslu života, jeho oblíbené místo, které je posvátné dodnes je Kába (stavba, která se nachází v Mecce), kde do něj měl sestoupit bůh, a pověřit ho úlohou zlepšit špatné vztahy a vymýtit násilí ve světě622 byl vyhnán z Mekky pro své názory do Medíny – vyhnání se nazývá HIDŽRAv Medině ho podporovali, byl vyhlášen vládcem a postupně dobýval další území a rozšiřoval počet stoupenců, v roce 632 dobyl MekkuPo jeho smrti se rozdělil muslimský svět na 2 skupiny (toto rozdělení platí dodnes): a) Sunité: 90 % muslimů, chtěli, aby pokračovateli byli kněží, jako první zvolen Abú Bakr, vůdce sunitů a blízký přítel Mohameda b) Šíité: 10 % muslimů, chtěli pokračovatele v rodinné linii, zvolen Ali, bratranec Mohameda, převažují v Iránu a J Iráku Život muslimů: posvátná kniha Korán, tvoří ho súry a sunnylidé by měli umět číst a citovat pasáže v arabštiněpovolené mnohoženství –

Témata, do kterých materiál patří