Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 5. Globální problémy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Globální problémy GLOBALIZACE =celosvětový Globalizace –ekonomický, politický a sociokulturní rozvoj (nastupuje v 70. letech), v jehož důsledku se některé části světa relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují. Neboli-někteří lidé se mají díky globalizaci lépe, jiní hůře. Výhody: Rostou práva žen Roste ekonomika – svět je propojen Dostupnost informací (informační dostupnost) Snižování absolutně chudých lidí Nevýhody: Navyšují s rozdíly mezi bohatýma (otevírají se stále „nůžky“ mezi bohatými a chudými, roste pak i rozdíl mezi bohatýma a absolutně bohatýma) Nedostatek pitné vody Lokalizace –podpora místních věcí, kultury Globální problémy Co jsou to globální problémy? –týkají se většiny lidí, veliká závislost (např. migrace, tání ledovců) Relativně trvalé situace, které mohou zásadně ohrozit velký počet lidí v mnoha zemích. Jsou dokladem vzájemné závislosti a mnohdy jsou propojené. Různé vnímání i hodnocení – každý z nás vidí hlavní hrozby jinde. Dělení: EKOLOGICKÉ PORBLÉMY: Globální oteplování emise skleníkových plynů (vypouštění emisí do vzduchu) rozšiřování pouští (Sahara, Gobi) tání ledovců vysychání řek EKOSOCIÁLNÍ PROBLÉMY: nedostatek vod, potravinový problém populační problém surovinový a energetický problém INTERSOCIÁLNÍ PROBLÉMY: problém války a míru – jaderné, chemické a konvenční zbraně problém ilegálního obchodování (drogy, zbraně, bílé maso, novodobé otroctví) problém překonání ekonomické zaostalosti rozvojových zemí –otázka rozvojové pomoci, zpřístupnění trhů vyspělých zemí, podpora lokálních komunit ekonomický uprchlík – je na tom ekonomicky špatně a chce si vydělat víc politický uprchlík – jsou mu brána práva politická, náboženská, rasová ANTROPOSOCIÁLNÍ PROLBÉMY: problém absolutní chudoby –mezinárodní hranicí chudoby je příjem 1,3 USD/den problém šíření epidemií a drogových závislostí –AIDS, malárie, tyfus, cholera, tuberkulóza, alkoholismus, mutace chřipkových virů, zápal plic problém nekontrolované mezinárodní integrace –problém běženců a problém ekonomické migrace problém terorismu –politické a národnostní konflikty válečná rizika –ohniska napětí a konfliktů (Sýrie x Irák, Líbye, Ukrajina, Západní Sahara) ¨ Řešení globálních problémů jednoznačné řešení, které by zároveň bylo prosaditelné chybí vyžaduje zájem a prostředky nutná dobrovolná spolupráce mnoha států a všech zúčastněných, jejichž zájmy se však často rozcházejí motivace k odpovědnému chování : z vlastního přesvědčení (normální je třídit odpad) ekonomická (vyšší spotřební daň na benzín reguluje automobilismus) Globální problémy: terorismus, nedostatek pitné vody, hladomor, globální oteplování, znečištění životného prostředí, narůst obyvatel Problémy 3 světa: nemoci (HIV, chřipka, zápal plic), korupce, vojenské režimy, nedostatek práce, náboženská nesnášenlivost, obchod s lidmi Trvale udržitelný rozvoj (rovnováha ekonomiky..) znamenárovnováhu mezi:ekonomikou + společností + životním prostředí způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti ani neohrožuje budoucí generaci k jejich naplnění bereme si od lidí či přírody tolik kolik potřebujeme Rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015 1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad 2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny 3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti 4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost 5. cíl: Zlepšit zdraví matek 6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi 7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí 8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj Terorismus použití násilí k dosažení politických cílů válečné konflikty metoda ->efekt překvapení a strachu, vedlejším efektem je publicita obětmi útoků bývají civilisté hrozí chudoba státům, lidé přichází o základní lidské potřeby (jídlo, pití oblečení) nízká hygiena, žádná zdravotní péče, lidem hrozí onemocnění vedle individuálního terorismu existuje terorismus skupin, některé koordinují svoji činnost na mezinárodní úrovni (mezinárodní terorismus) a v konečném důsledku vyvolat pocit strachu. v ČSR atentát na Karla Kramáře – neúspěšný , atentát na Aloise Rašína – úspěšný teroristické organizace: = Hamás, Černé září, Al-Kaida, Fatah HAMÁS: Používá politické i násilné metody včetně terorismu k uskutečnění svého cíle vytvoření islámského státu Palestina na místě Izraele.Aktivity: Aktivisté organizace vedli řadu útoků včetně rozsáhlých sebevražedných bombových operací proti civilním obyvatelům Izraele a vojenským cílům. AL-KAIDA: Založena Usámou bin Ládinem koncem 80. let za účelem spojit Araby bojující v Afghánistánu proti sovětské invazi. Aktivity: Zodpovědná za únos 4 letadel, zničení Světového obchodního centra v New Yorku a smrt více než 3 tisíc osob 11. 9. 2001; připravovala teroristické operace proti americkým a izraelským turistům navštěvujícím Jordánsko na miléniové oslavy. Nedostatek pitné vody nedostatek pitné vody je globálním problémem lidstva problém mnohdy není v nedostatku vody, ale v nedostatku čisté a pitné vody dostupné pitné vody přitom stále ubývá Příčiny je možné hledat v kombinaci: omezených zdrojů, změn životního prostředí či špatného hospodaření nedostatečný lokální důraz na tuto problematiku, neboť jen málo zemí považuje zajištění dostatku pitné vody a alespoň minimálního sanitárního zařízení za jednu ze svých priorit Kromě ekonomických problémů je nedostatek pitné vody předevšímspojen se zdravím a životy lidí. Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí. Na rozdíl od mnoha světových regionůmá Evropa dostatečné zásoby pitné vody. Hlavní problémy zde tvoří: znečištění a zacházení s odpadní vodou Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakemje pocit žízně – je tedy logické, žedehydratovaný člověk se snaží svou žízeň uhasit. Nemá-li však přístup k pitné vodě,nezbývá mu než pít tu závadnou. To však vede k paradoxní situaci, která se zpočátku projevujebolestmi hlavy, suchou kůží, zhoršením činnosti ledvin, dochází k relativnímu nadbytk

Témata, do kterých materiál patří